VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Csökkentenéd jelzáloghiteled terheit?

MBH Kiváltó Hitel

Úgy érzed, magas a törlesztőrészleted? A deviza hitelek elszámolása és forintosítása sem enyhített a terheiden? Van megoldásunk! Kiváltó 1 és Kiváltó 2 hitel!

 • Az Kiváltó 1 hitel lehetővé teszi számodra, hogy nem bankunk által nyújtott lakáscélú jelzáloghiteledet első alkalommal kiváltsd. (kizárólag más pénzügyi intézmény által nyújtott lakáscélú jelzáloghitel elsőkiváltására szabad rész igénylése nélkül).
 • Az Kiváltó 2 hitel alkalmas kizárólag az MBH Banknál fennálló lakáscélú jelzáloghitel első kiváltására, valamint más pénzügyi intézmény által nyújtott nem lakáscélú jelzáloghitel kiváltására. (az MBH Banknál fennálló lakáscélú jelzáloghitel elsőkiváltására szabad rész igénylése nélkül, vagy más pénzügyi intézmény által nyújtott nem lakáscélújelzáloghitel kiváltására, akár szabad céllal kiegészítve is).

 • Kedvező kamatozás:kiegészítő feltételek vállalásával a kamatoktovább csökkenthetők,
 • Választható kamatozási módok:10 éves kamatperiódus,valamint végig fix törlesztésű konstrukció is választható
 • Kedvezményes induló banki költségek mellett
  • 5.000.000 Ft, vagy afeletti hiteligény esetén értékbecslői díjvisszatérítés1
  • 5.000.000 Ft, vagy afeletti hiteligény esetén 30.000 Ft-ig közjegyzőidíj visszatérítés2
  • Tulajdoni lap, és térképmásolat lekérési díját a Bank maximum 9.000 forintig átvállalja, az alapfedezetre vonatkozóan3
  • 32023. február 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén.

Kiváltó 1 és Kiváltó 2 hitel egyaránt igényelhető, 5 000 000 Ft felett Egyenlítő konstrukcióban is, 10 éves kamatperiódusban. Az Egyenlítő Hitel egy jelzáloghitelből és egy hozzá kapcsolódó fizetési számlából áll, mely kombináció lehetővé teszi, hogy a hitelhez tartozó fizetési számlán elhelyezett bármilyen pénzösszeg - legyen az havi rendszeres jövedelem, vagy megtakarítás - kamatozás szempontjából csökkentse a tőketartozást és ezzel a Bank felé fizetendő kamatok összegét. Minden jelzáloghitelünk törlesztéséhez szükséges az Adósnak rendelkeznie fizetési számlával.

1A Bankvisszatéríti a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlaningatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) mindenbenyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálogalapú hitel igénylés esetén az alábbi feltételekkel:
A visszatérítés feltétele, hogy a hitel főadósa az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annakmásolatát legkésőbb a folyósításig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán,vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként a hitel főadósának Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. Avisszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor ahitel főadósa jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitotthitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben a hitel főadósának jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtottJóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt a hitel főadósánakKölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésreszolgáló, bármely típusú és kondíciójú MBH Banknál vezetett fizetésiszámlájára téríti visszakedvezményként. A visszatérítéshez a hitelfőadósánakrészéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésrelegkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sormindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követőelső törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díjvisszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az akártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alattbármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek ahitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondásalatt van. További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódóhasználatösztönző akció hirdetményben.

22021. december 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletekesetén
A Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratbafoglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 30.000 forinterejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy a fölöttihitelösszegű igénylés esetén az alábbi feltételekkel, (kivéve azOtthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással terméknél): Avisszatérítés feltétele, hogy a hitel főadósa a közjegyzői okiratról készültszámlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részérebenyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget térítivissza kedvezményként a hitel főadósának Jóljáró csomagban igényelt hitelkártyaszámlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsönfolyósításakor a hitel főadósa jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel ésmegnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyibena hitel főadósának jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljárócsomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt a hitelfőadósának Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló,bármely típusú és kondíciójú MBH Banknál vezetett fizetési számlájáratéríti vissza. A visszatérítéshez a hitel főadósának részéről külön megbízásnem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáróltörténik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetéseelőtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletekesetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előttimunkanapig kerül sor a díj visszatérítésére.Nemkaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján apromóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelemmutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy ahitelkártya számlája felmondás alatt van.
További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönzőakció hirdetményben.
Az akció forint alapú lakáshitelre (ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra), Kiváltó és Kiváltó 2 hitelre terjed ki.

32015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek eseténaz MBH Bank átvállalja a hiteligénylőtől a tulajdoni lap, valamint atérképmásolat lekérdezésének díját.

Reprezentatív példa Kiváltó 1 konstrukció kamatkedvezmény nélkül (lakáscélú jelzáloghitel kiváltásra): hitelösszeg 12 000 000 Ft, 240 hó futamidő, 10 éves kamatperiódus, 9,44%-os kamat és 111 605 Ft havi törlesztővel a visszafizetendő teljes összeg 26 785 200 Ft, a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót 14 785 200 Ft, a kamat típusa változó, a THM: 9,91%. A törlesztőrészletek száma: 240. A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. Hitelező: MBH Bank Nyrt.

Reprezentatív példa Kiváltó 2 Standard konstrukció kamatkedvezmény nélkül (nem lakáscélú jelzáloghitel kiváltásra): hitelösszeg 12 000 000 Ft, 240 hó futamidő, 10 éves kamatperiódus 10,44%-os kamat és 119 508 Ft havi törlesztővel a visszafizetendő teljes összeg 28 681 962 Ft, a hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót 16 681 962 Ft, a kamat típusa változó, a THM: 10,95%. A törlesztőrészletek száma: 240. A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. Hitelező: MBH Bank Nyrt.

A Teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása azaktuális általános, illetve a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendeletbenmeghatározott feltételek szerint került megállapításra, ugyanakkor nemtartalmazza a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan kötendővagyonbiztosítás díját. A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóanvagyonbiztosítás és MBH Bankos fizetési számla megléte vagy megkötéseszükséges, valamint a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önállózálogjog kerül bejegyzésre. A feltételek változása esetén a THM mértékemódosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Hitelező:MBH Bank Nyrt.

A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltéscéljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.


10 éves kamatperiódusú hitelek esetén az első kamatperiódusra vonatkozó árazást a Hirdetmény tartalmazza. A Bank az ügyleti kamat mértékét kizárólag a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, 10 éves kamatperiódus esetén H3K10 számú kamatváltoztatási mutató alapján változtathatja az egyes kamatperiódusok lejártával.

THM* Lakáshitelek, Kiváltó hitel, Kiváltó hitel 2 Belső esetén::

 • 10 éves kamatperiódussal:7,99%-11,29%

THM Szabad felhasználású hitelek, Adósságrendező hitel, Kiváltó2 hitel Külső esetén:

 • 10 éves kamatperiódussal: 9,05%- 12,19%

THM végigfix kamatozású lakáshitel esetén:

 • 3 és 12millió Ft között: 10,33% - 10,41%
 • 12 millióFt-tól: 9,48%-9,51%

THM végigfix kamatozású szabad felhasználású hitel esetén:

 • 3 és 12millió Ft között: 11,53%
 • 12 millióFt-tól: 10,74%

* A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 12 millió forintra, 20 éves futamidejű hitelekre vonatkozik. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra zálogjog kerül bejegyzésre. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.