Címletváltás

Az MBH Bank Nyrt (továbbiakban: Bank) a pénztári szolgáltatást végző összes egységében, pénztári nyitvatartási órák alatt végzi a készpénzcsere,- és váltási tevékenységét.

Forintbankjegyek, és -érmék címletváltását (forintbankjegyek és -érmék más címletű forintbankjegyekre és -érmékre történő átváltása) kizárólag a Bankunknál vezetett bankszámlával rendelkező ügyfeleknek végezzük, a vonatkozó Hirdetmény [(Hirdetmény forintbankjegy és forintérme cseréről váltásról; Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről (korábban Takarékbank)] szerinti díjtételekkel.

A forgalomból bevont forintbankjegyeket a Bank minden fiókjában, mennyiségi korlát nélkül, díjmentesen átváltja, az átváltást fizetési számla meglétéhez vagy a Bank által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez nem köti. Amennyiben az átváltásra vonatkozó igény a pénztári készletet meghaladja, akkor a Bank az igény bejelentését követő második munkanapon az átváltási igényt teljesíti.

A forgalomból bevont forintbankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, a forintérméket pedig 1 évig azonos címletű törvényes fizetőeszközre váltja át.

A hiányos, sérült forintbankjegyek átvételére, beváltására vonatkozóan a részletes tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény [(Hirdetmény forintbankjegy és forintérme cseréről váltásról; Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről (korábban Takarékbank)] tartalmazza.

Kapcsolódó anyagok

Forintbankjegy és forintérme cseréje, váltása