VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

MBH Prémium Számlacsomag

Számlavezetés- MBH Prémium Számlacsomag, betétikártya-szolgáltatás – Prémium bankkártyák, átutalás belföldön forintban, internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás, betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön, külföldön, üzenetküldő szolgáltatás

Szeretné, ha a pénzügyi szolgáltatások közül minél több elérhetővé válna az Ön számára? Legyen Ön is MBH Prémium ügyfél, használja ki a havi 0 Ft számlavezetési díjért elérhető számlacsomagunkat!

  • 0 Ft havi számlavezetési díj (vagyoni feltétel teljesítése esetén, e-kivonattal)
  • Korlátlan számú díjmentes bankkártyás vásárlás
  • Belföldi bankon belüli, kívüli eseti és rendszeres elektronikus forint átutalások esetén a tranzakciós illetéket kell megfizetnie (0,30 % max. 6 000 Ft) 3
  • Beszedés- Kedvezményes belföldi csoportos forint beszedési és megbízási díj3
  • Díjmentesen használhatja a Netbank4 és Mobilalkalmazás5 szolgáltatásokat
  • Díjmentes Üzenetküldő szolgáltatás6 havi díja és az SMS darabdíja
  • Mastercard Platinum bankkártya első éves díja 0 Ft
  • Készpénzfelvétel belföldön - Mastercard Platinum bankkártyával bármely magyarországi saját ATM-ből kedvezményes készpénzfelvételi díj3

Amit a 0 Ft-os havi számlavezetési díjért cserébe kérünk:

  • Legalább 8 millió forint összegyenleg2
  • Elektronikus számlakivonat

A kedvezményes díjak mértéke megegyezik a hatályospénzügyi tranzakciós illeték mértékével.2

Díjjegyzék

Tekintse meg a díjjegyzékünket

Díjjegyzék Fogalomtár

Tovább

Online számlanyitás

Egyszerűbb, mint gondolná

Tovább

Tekintse meg A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése és a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján a jelen oldalon és a díjjegyzékben található fogalmak egységesített megnevezéseit és fogalom meghatározásait.

Kérjük olvasd el Adatkezelési tájékoztatónkat! Az "Elküldöm" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általtalad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

1Lakossági fizetési számla EBKM: 0,01%. Az MBH Prémium Számlacsomag részletes leírását és az igénybevétel feltételeit a Lakossági számlavezetési hirdetmény és a Lakossági forint vagy deviza fizetési számla általános szerződési feltételek, valamint az MBH Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza. Az érvényességi idő lejáratát követően (2 év), csomagváltás vagy a számlacsomagra történő újraszerződés hiányában a Lakossági számlavezetési hirdetményben foglalt MBH Belépő Számlacsomag kondíciói lesznek az irányadóak.

2A feltétel vizsgálatának részletes leírását 103-as banki azonosítóval a „L8 - Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések, 101-es banki azonosítóval a Lakossági Pénzforgalmi ÁSZF rendelkezései tartalmazzák. A díjak esedékességét 103-as banki azonosítóval az L8 - Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések I.I.3. Díjak elszámolás pontja, 101-es banki azonosítóval a Lakossági pénzforgalmi ÁSZF I.5 Díjak, költségek, jutalékok, árfolyamok pontja tartalmazza. 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-el banki azonosítóval rendelkező ügyfelek kedvezményes számlavezetési díj feltétele 8 Millió Ft vagyon a Jogelőd Takarékbank megtakarításban, illetve a befektetési állományban történő elhelyezése. Megtakarítási állományként a Számlatulajdonos Ügyfélnek a Banknál lévő forint és deviza megtakarítási és befektetési állományát kerül figyelembe véve. A vagyon összegének meghatározásakor a megfigyelési időszakban lévő átlagos megtakarítási állományt vesszük figyelembe, a nap végi záró egyenlegek átlaga alapján. Záró egyenleg alatt, a nap végén rendelkezésre álló felhasználható egyenleg és foglalásban lévő tranzakciók(k) együttes összegét értjük. Tehát a záró egyenleg megállapítása során, a foglalásban lévő és még le nem könyvelt tételek is figyelembe vételre kerülnek. Vagyonként figyelembe vesszük a Számlatulajdonos fizetési-, megtakarítási-, elkülönített betét számláit, lekötött betéteit, számla nélküli megtakarításait, tehát minden olyan megtakarítást, amelyek nem hitelből származnak. A deviza állomány forintosítása, az adott nap végén érvényes MNB középárfolyamon történik. Azon Ügyfelek vagyonának megállapítása során, akiknek kéttulajdonosú számlán, betéten is van megtakarításuk a tulajdonosi hányaddal azonos arányban vesszük figyelembe a megtakarítást. A kedvezményes számlavezetési díj igénybevételére meghatározott feltétel teljesítésének elmaradása esetén a Bank - a kedvezményes számlavezetési díjon felül, korrekciós díjat számít fel, amelyet egy összegben, mint kedvezmény nélküli számlavezetési díjat számít fel. A korrekciós díj mértéke a naptári év elején érvényes bruttó minimálbér alapján – a jelen Hirdetményben foglalt – %-os mértékben kerül megállapításra. A vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 19. napjáig terjedő időszak. A Bank a fenti vagyoni feltétel teljesítését új Ügyfelek számára a számlanyitás és az azt követő két naptári hónap végén nem vizsgálja, tehát a számlanyitás hónapjában és az azt követő két hónap végén a kedvezményes számlavezetési díjat számítja fel.

3⁣A beszedésnek nem minősülő átutalási díj (0,30% max. 6.000Ft) díjrésze csak az átutalt összeg 20.000 Ft feletti részére kerül felszámításra.

4A 101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára a Netbank szolgáltatás, MBH Netbank (korábban BB) szolgáltatásnév alatt érhető el. A 103-as banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára a Netbank szolgáltatás, MBH Netbank (korábban MKB) szolgáltatásnév alatt érhető el. Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára a Netbank szolgáltatás, MBH Netbank (korábban Takarék) szolgáltatásnév alatt érhető el.

5A 101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára a Mobilalkalmazás szolgáltatás, MBH Bank App (korábban BB) szolgáltatásnév alatt érhető el. A 103-as banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára a Mobilalkalmazás szolgáltatás, MBH Bank App (korábban MKB) szolgáltatásnév alatt érhető el. Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára a Mobilalkalmazás szolgáltatás, MBH Bank App (korábban Takarék) szolgáltatásnév alatt érhető el.

6A 101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára az Üzenetküldő szolgáltatás, MBH Info (korábban MKB SMS) szolgáltatásnév alatt érhető el. A 103-as banki azonosítóval rendelkező ügyfelek számára az Üzenetküldő szolgáltatás, MBH Info (korábban MKB Mobilbankár) szolgáltatásnév alatt érhető el. Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára az Üzenetküldő szolgáltatás, MBH Info (korábban Takarék SMS) szolgáltatásnév alatt érhető el.


Az MBH Bank bankszámlái és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. További részletek és feltételek a www.oba.hu ⁣oldalon találhatóak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja és nem minősül ajánlattételnek.

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra: kiberpajzs.hu!

Információs buborék

Díjjegyzék fogalomtárbeli egységesített elnevezések a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak könnyebb összehasonlíthatósága miatt került feltüntetésre.