VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Prémium szolgáltatásban elérhető strukturált termékek

Konverziós opciós lekötés

A Konverziós opcióval kombinált lekötés olyan strukturált befektetési termék, amely közepes kockázatvállalás mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatát meghaladó kamat elérését kínálja,amennyiben Ön vállalja, hogy lejáratkor a lekötés összege esetlegesen konvertálásra kerül egy, a lekötés időpontjában meghatározott árfolyamon egy másik - a szerződésben szereplő - devizanemre.

A konstrukció olyan strukturált pénzügyi eszköz, amely egy lekötési (pénzeszköz elem) és egy opciós alapügylet (pénzügyi eszköz elem) kombinációjából áll össze. A termék lényege, hogy Ön a HUF vagy más devizanemben történő lekötéssel egyidejűleg a lekötés összegére szóló eladási kötelezettséget is vállal.

Ennek értelmében

 • egyrészről az opciós díj a betéti kamatoknál magasabb kamatot tesz elérhetővé, amely biztos bevételt jelent,
 • másrészről a Bank - az opció jogosultjaként - a lejárat napján a lekötött összeget egy előre meghatározott árfolyamon egy másik devizanemre átválthatja.

A Konverziós opcióval kombinált lekötést különösen ajánljuk, ha Ön

 • forint vagy más devizanemben fennálló betéttel rendelkezik és a standard betéteknél magasabb kamatot szeretne elérni,
 • nem zárkózik el annak lehetőségétől, hogy lejáratkor a lekötés devizaneme megváltozzon,
 • a lekötött összeget később egyébként is át szeretné váltani egy másik devizanemre, és
 • rendelkezik egy átváltási cél árfolyamszinttel, vagy a devizanem korlátozott mértékű erősödésére számít.

A Konverziós opcióval kombinált lekötés kockázatai:

 • Devizakonverzióból eredő kockázat
  • Abban az esetben történik konverzió a lejáratkor, ha az azonnali piaci árfolyamon az Ön számára kedvezőbb feltételekkel valósulhatna meg a konverzió, mint az ügyletben megállapított konverziós árfolyam.
  • A lekötés lejáratakor előfordulhat, hogy a konverzió megtörtént, azonban Ön nem kívánja megtartani a másik devizanemben előállt lekötött összegét, az eredeti devizanemre történő konverzió azonban a piaci árfolyamon történhet meg, így ebben az esetben Ön az eredeti devizanemben nyilvántartott lekötött összeghez képest veszteséget realizál az ügyleten az eredeti devizanemben, amely veszteség az átváltási árfolyamok különbségéből adódik.
 • Biztosítottság hiánya
  • A lekötésre az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája nem vonatkozik.
  • A lekötés konstrukciója továbbá nem biztosítja a befektetett tőke védelmét sem.
 • Opció kiírásából eredő kockázat
  • A lekötés lejáratakor a konverzió tekintetében Ön opciós kötelezettséget vállal, tehát amennyiben az opció jogosultja él az opciós jogával, bármely piaci helyzetben konvertálásra kerül a lekötés összege.
 • Feltörés korlátozottsága - likviditási kockázat
  • A lekötés a futamidő alatt nem mondható fel, ezért az ügyfél a lekötött összeg felett a lejárat napjáig sem részben, sem egészben nem rendelkezhet.
 • Árfolyamkockázat
  • devizaárfolyamok változékonyságának kockázata

További információkért kattintson a részletekre!

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

Külföldi strukturált kötvények és certifikátok

Az MBH Bank az ügyfelei igényeit szem előtt tartva, külföldi strukturált kötvények és certifikátok forgalmazásával reagál a tartósan alacsony kamatkörnyezet kihívásaira. Ezzel egyedi, változatos, a kockázatmentes piaci kamatoknál magasabb hozamlehetőséggel bíró termékeket kínál ügyfeleinek a különféle piaci helyzetekre. Az MBH Bank által forgalmazott külföldi certifikátok és strukturált kötvények olyan strukturált értékpapírok, melyek hozamai bizonyos mögöttes termékek (pl. index, részvény) teljesítményétől függenek.

Az MBH Bank szerződött magyarországi forgalmazója a Raiffeisen Centrobank AG, a Citigroup Global Markets Holdings Inc. és Commerzbank AG által kibocsátott bizonyos certifikátoknak és strukturált kötvényeknek.

Kérjük, hogy tájékozódjon a Raiffeisen Centrobank által kibocsátott certifikátokról a Raiffeisen Centrobank kibocsátásokhoz kapcsolódó angol nyelvű Alaptájékoztatójából (Base Prospectus ). Az Alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása az alábbi linken érhető el.

Kérjük, hogy tájékozódjon a Citigroup Global Markets Holdings Inc.által kibocsátott certifikátokról a Citigroup Global Markets Holdings Inc. kibocsátásokhoz kapcsolódó angol nyelvű Alaptájékoztatójából (Base Prospectus ). Az Alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása az aktuálisan jegyezhető termékek alatt található.

Kérjük, hogy a Commerzbank AG által kibocsátott strukturált kötvényekről tájékozódjon a Commerzbank AG kibocsátásokhoz kapcsolódó angol nyelvű Alaptájékoztatójából (Base Prospectus ). Az Alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása ITT érhető el.

Kérjük, hogy a Goldman Sachs International által kibocsátott strukturált kötvényekről tájékozódjon a Goldman Sachs International kibocsátásokhoz kapcsolódó angol nyelvű Alaptájékoztatójából (Base Prospectus ). Az Alaptájékoztató összefoglalójának magyar nyelvű fordítása az aktuálisan jegyezhető termékek alatt található.

Változatos struktúrák

Az értékpapírok lejáratkori - és bizonyos esetekben futamidő alatti - kifizetése struktúrától függően igen változatos lehet. A konkrét lejáratkori (és időközi) kifizetés mindig feltételhez kötött, mely feltétel struktúránként változik. Az egyes termékek pontos leírását az adott értékpapírokhoz készült Terméktájékoztató, illetve a Végleges Feltételek (Final Terms) dokumentum tartalmazza.

 • Akik szívesen diverzifikálják a portfoliójukat kockázatosabb termékekkel,
 • akik a piaci kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot szeretnének elérni,
 • akik kedvelik a változatos, izgalmas, az aktuális piaci trendekhez alkalmazkodó struktúrákat és hajlandóak magasabb kockázatot vállalni.

Kinek ajánljuk?

 • Akik szívesen diverzifikálják a portfoliójukat kockázatosabb termékekkel,
 • akik a piaci kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot szeretnének elérni,
 • akik kedvelik a változatos, izgalmas, az aktuális piaci trendekhez alkalmazkodó struktúrákat és hajlandóak magasabb kockázatot vállalni.

Főbb kockázati tényezők:

 • a certifikátok jellemzően nem tőkevédettek, így előfordulhat, hogy ha az Alaptermék árfolyama a kifizetési feltétel szempontjából nem a kedvező irányba változik, lejáratkor a befektetett tőkénél alacsonyabb összeg kerül kifizetésre a Befektetők számára, de akár teljes tőkevesztés is előfordulhat,
 • a magasabb hozam lehetősége általában magasabb kockázattal párosul,
 • lejárat előtti értékesítés kockázata: előfordulhat, hogy az értékpapírok értékesítése lejárat előtt egyáltalán nem vagy csak jelentős veszteséggel lehetséges,
 • kibocsátói kockázat: a kibocsátó fizetésképtelensége, illetve nemfizetési szándéka esetén nem kerül sor a Befektetőknek járó összeg kifizetésére.

A kockázatok megismeréséhez kérjük az Alaptájékoztatón túl olvassa el az egyes termékek tájékoztatóját és végleges feltételeit is!

Forgalomba hozatal módja

Jegyzés útján.

Másodpiaci forgalmazás

A certifikátok lejárat előtti értékesítésére bizományosi megbízás adható, azonban előfordulhat, hogy a lejárat előtti értékesítés nem lehetséges. Az értékpapírok általában bevezetésre kerülhetnek valamely európai értéktőzsdére. Tőzsdei értékesítés esetén a díjakat az MBH Bank a mindenkor hatályos Kondíciós listája határozza meg.

Adózási tudnivalók

Magánszemélyek esetén a Személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. tv.), a Társasági adó hatálya alá tartozó személyek esetén a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. tv.) rendelkezései az irányadóak.

Magánszemélyek esetében a certifikátok eladásából származó jövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül, mely után személyi jövedelemadót kell fizetniük. A Társasági adó hatálya alá tartozó személyeknél az elért árfolyamnyereség a társaságiadóalap részét képezi. Az adóügyi következmények azonban csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján ítélhetők meg és a jövőben változhatnak.