MegtakarításokMKB Kötvények

MKB VII. Kötvény

MKB VII. Kötvény

Az MKB VII. KÖTVÉNYváltozó kamatozású, biztonságos befektetési lehetőség.

A 2016. december 16-án lejáró kötvény kamata negyedévente a mindenkori pénzpiaci kamatokhoz igazodik.

A Befektetők számára a pénzpiaci kamatszintet meghaladó, könnyen átlátható kamatozást biztosít, és a negyedévenként esedékes kamatfizetés rendszeres jövedelmet jelent.

Az MKB VII. Kötvény főbb kockázatai:

- A vonatkozó BUBOR értékének csökkenése esetén csökken a kötvény adott kamatperiódusra meghatározott kamata.

- A vételi és eladási nettó árfolyamok különbsége miatt lejárat előtti értékesítés esetén kamatveszteség nem, de tőkeveszteség (árfolyamveszteség) realizálható.

- Az MKB Kötvények tulajdonosai az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

A kötvény főbb jellemzői

Kötvények futamideje 2010. november 4.- 2016. december 16.
Másodpiaci forgalmazás forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.
Névérték 10.000 forint
Kamatozás negyedévente változó kamatozás
Éves kamat mértéke 3 hónapos BUBOR + 0,90%. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.
Kamatfizetések negyedévente, a futamidő alatt minden év február 4.,május 4., augusztus 4. és november 4. napján.
Visszaváltás A névérték visszafizetése egy összegben, a 2016. december 16-i lejáratkor történik.
Lejárat előtti értékesítési lehetőség Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.
Kötvények futamideje
Másodpiaci forgalmazás
2010. november 4.- 2016. december 16.
forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.
Kötvények futamideje
Névérték
2010. november 4.- 2016. december 16.
10.000 forint
Kötvények futamideje
Kamatozás
2010. november 4.- 2016. december 16.
negyedévente változó kamatozás
Kötvények futamideje
Éves kamat mértéke
2010. november 4.- 2016. december 16.
3 hónapos BUBOR + 0,90%. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.
Kötvények futamideje
Kamatfizetések
2010. november 4.- 2016. december 16.
negyedévente, a futamidő alatt minden év február 4.,május 4., augusztus 4. és november 4. napján.
Kötvények futamideje
Visszaváltás
2010. november 4.- 2016. december 16.
A névérték visszafizetése egy összegben, a 2016. december 16-i lejáratkor történik.
Kötvények futamideje
Lejárat előtti értékesítési lehetőség
2010. november 4.- 2016. december 16.
Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.

Részletek

2010. november 3-án az MKB Bank Zrt. új, 6 év 1,5 hónapos eredeti futamidejű, változó kamatozású kötvénysorozatot hozott forgalomba nyilvános kibocsátás keretében.

Az MKB VII. Kötvény elsősorban azon Ügyfeleink számára kínál kedvező megtakarítási lehetőséget, akik közép- és hosszútávú befektetést terveznek, és a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, versenyképes kamatbevételt kívánnak elérni.

Abban az esetben, ha a kamatfizetés nem banki munkanapra esik, a kifizetésre a következő banki munkanapon kerül sor.

Az MKB VII. Kötvény a pénzpiaci kamatokat meghaladó kamatbevétel lehetőségét kínálja, továbbá az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el!

Az adóügyi következményekre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!Az MKB VII. Kötvény versenyképes kamatot biztosít, hiszen 3 hónapos kamatperiódussal a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) kamatbázishoz igazodik, a meghirdetett éves kamatláb az irányadó bankközi kamatból és a 0,90 %-os kamatprémiumból adódik össze. A BUBOR a magyar kereskedelmi bankok által egymás között alkalmazott hitelkamatláb, amely folyamatosan követi a pénzpiaci feltételek változásait. A 3 hónapos kamatperiódus azt jelenti, hogy ez idő alatt a kötvények kamatlába nem változik, negyedévente azonban igazodik a pénzpiacon érvényes kamatszintekhez. A kötvények után járó aktuális kamat negyedévente kifizetésre kerül, rendszeres jövedelmet biztosítva a kötvénytulajdonosok számára. A névértéknél magasabb eladási nettó árfolyamok miatt a befektető által ténylegesen realizált hozam lejáratig történő megtartás esetén is alacsonyabb lehet, mint a kötvény kamata!

További információért kérjük forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660 számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB VII. Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a termékkel és a számlavezetéssel kapcsolatos díjakról, költségekről is! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB VII. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.huinternetes weboldalról, a megtakarítások/kötvények/MKB VII kötvény útvonalon. Ugyanitt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató a "Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról" menüpont alatt.

Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen az alábbi linken.

MKB Trezor Számlák

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és az Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körő előzetes tájékoztatást.

Tájékoztatás az MKB VII. Kötvény 2016. augusztus 4. és 2016. december 16. közötti időszakra vonatkozó kamatának megállapításáról

Az MKB Bank Zrt. tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott MKB VII. sorozatú változó kamatozású kötvény kamata a 2016. augusztus 4. és 2016. december 16. közötti időszakra vonatkozóan évi 1,83%.

2016. augusztus 3.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok