A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információ szolgáltatása (NAV EBÜK)

A vámeljárás gyorsabb és rugalmasabb lefolytatása érdekében az MBH Bank lehetőséget biztosít a vám, a nem közösségi adók és díjak egy zárt, automatikus, a NAV EBÜK (Elektronikus Banki Üzenet Küldő) rendszeren keresztül történő bonyolítására.

- A NAV által kiállított határozatban felsorolt közterhek fizetése egyszerűsített feldolgozási folyamat keretében az elektronikus banki csatornákon (MBH Netbank (korábban MKB), Vállalati Netbank (korábban MKB)
vagyDirect Bank (korábban MKB) ) keresztül.
- A bank által teljesített átutalástól a bank haladéktalanul elektronikus igazolást küld a NAV felé.Az igazolás NAV rendszerben történő feldolgozását követően az ügyfél az áruiról szabadon rendelkezhet.
- Az elektronikus igazolás kiváltja a korábbi banki gyakorlatban alkalmazott papír alapú igazolás kereteit és a hozzá kapcsolódó átutalások feldolgozási folyamatát.

Mely NAV számlaszámok esetében használható?

NAV Uniós vámbevételek lebonyolítási számla 10032000-01820203-00000000
NAV importtermék általános forgalmi adó bevételi számla
10032000-01037203-00000000
NAV regisztrációs adó bevételi számla
10032000-01037399-00000000
NAV import jövedéki és energiaadó bevételi számla* 10032000-01037612-00000000

  • A szolgáltatás lényege, hogy a vállalatok által a NAV irányába indított átutalások - vámteher és egyéb, a vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek megfizetéséről szóló információt a bank az ügyfél által kezdeményezett átutalást követően haladéktalanul továbbítja a NAV felé az EBÜK rendszeren keresztül.

    *Új számlaszám, 2016. január 1-től hatályos

Kapcsolódó információk

A szolgáltatás igénybe vételéhez az MBH Bank ügyfelével Kiegészítő megállapodást köt a NAV EBÜK valamint az elektronikus banki szolgáltatásokra. A szolgáltatás csak a szerződések aláírását követően válik elérhetővé. A tranzakciók feldolgozási díját a mindenkori Vállalati kondíciós lista tartalmazza.

Hogyan igényelhető?

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, banki kapcsolattartója vagy a banki telefonos ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak a rendelkezésére a +36 80 350 350 telefonszámon.

Kapcsolódó anyagok

Dokumentumok