MegtakarításokMKB KötvényekArchívum

MKB VIII. Kötvény

MKB VIII. Kötvény

Az MKB VIII. KÖTVÉNY változó kamatozású, biztonságos befektetési lehetőség. A 2014. október 10-én lejáró kötvény kamata negyedévente a mindenkori pénzpiaci kamatokhoz igazodik. A Befektetők számára a pénzpiaci kamatszintet meghaladó, könnyen átlátható kamatozást biztosít, és a negyedévenként esedékes kamatfizetés rendszeres jövedelmet jelent.

Az MKB Praktika szolgáltatáscsomag előnyei az Ön számára:

Az MKB Praktika, MKB Perspektíva és MKB Ambíció szolgáltatáscsomagok keretén belül fix havi díjért számos olyan szolgáltatást vehet igénybe, melyek illeszkednek az Ön bankhasználati szokásaihoz.

  • Egyszerűbb, áttekinthetőbb díjszerkezet
  • Az egyéni bankhasználati szokásokhoz illeszkedő tartalom és havi díj
  • A havi díj összegében érvényesülő jelentős kedvezmények a leggyakrabban használt banki szolgáltatások díjából

Részletek

2011. október 4-én az MKB Bank Zrt. új, 3 éves eredeti futamidejű, változó kamatozású kötvénysorozatot hozott forgalomba nyilvános kibocsátás keretében. Az MKB VIII. Kötvény elsősorban azon Ügyfeleink számára kínál kedvező megtakarítási lehetőséget, akik középtávú befektetést terveznek és a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, versenyképes kamatbevételt kívánnak elérni.

Kötvények futamideje: 2011. október 5. - 2014. október 10. Másodpiaci forgalmazás: forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon. Névérték: 10.000 forint

Kamatozás: negyedévente változó kamatozás

Éves kamat mértéke: 3 hónapos BUBOR + 1,20 %. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.

Kamatfizetések: negyedévente, a futamidő alatt minden év január 10.,április 10.,július 10. ésoktóber 10. napján.

Abban az esetben, ha a kamatfizetés nem banki munkanapra esik, a kifizetésre a következő banki munkanapon kerül sor.

Visszaváltás: A névérték visszafizetése egy összegben, a 2014. október 10-i lejáratkor történik.

Lejárat előtti értékesítési lehetőség: Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.

Az MKB VIII. Kötvény a pénzpiaci kamatokat meghaladó kamatbevétel lehetőségét kínálja, továbbá az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el!

Az adóügyi következményekre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

Az MKB VIII. Kötvény versenyképes kamatot biztosít, hiszen 3 hónapos kamatperiódussal a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) kamatbázishoz igazodik, a meghirdetett éves kamatláb az irányadó bankközi kamatból és a 1,20 %-os kamatprémiumból adódik össze. A BUBOR a magyar kereskedelmi bankok által egymás között alkalmazott hitelkamatláb, amely folyamatosan követi a pénzpiaci feltételek változásait. A 3 hónapos kamatperiódus azt jelenti, hogy ez idő alatt a kötvények kamatlába nem változik, negyedévente azonban igazodik a pénzpiacon érvényes kamatszintekhez. A kötvények után járó aktuális kamat negyedévente kifizetésre kerül, rendszeres jövedelmet biztosítva a kötvénytulajdonosok számára. A névértéknél magasabb eladási nettó árfolyamok miatt a befektető által ténylegesen realizált hozam lejáratig történő megtartás esetén is alacsonyabb lehet, mint a kötvény kamata!

Az MKB VIII. Kötvény főbb kockázatai:

  • A vonatkozó BUBOR értékének csökkenése esetén csökken a kötvény adott kamatperiódusra meghatározott kamata.
  • A vételi és eladási nettó árfolyamok különbsége miatt lejárat előtti értékesítés esetén tőkeveszteség (árfolyamveszteség) realizálható.
  • Az MKB Kötvények tulajdonosai az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

További információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660 számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB VIII. Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a termékkel és a számlavezetéssel kapcsolatos díjakról, költségekről is! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

MKB VIII. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körő információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körően tájékozódni. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, a megtakarítások/kötvények/MKB VIII kötvény útvonalon. Ugyanitt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató a "Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról" menüpont alatt. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen a www.mkb.hu internetes oldalon: MKB Trezor Számlák

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és az Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körő előzetes tájékoztatást.

Kapcsolódó anyagok