MegtakarításokMKB KötvényekArchívum

MKB V. Kötvény

MKB V. Kötvény

Az MKB V. KÖTVÉNY változó kamatozású, biztonságos befektetési lehetőség. A 2012. október 26-án lejáró kötvény kamata negyedévente a mindenkori pénzpiaci kamatokhoz igazodik. A Befektetők számára a pénzpiaci kamatszintet meghaladó, könnyen átlátható kamatozást biztosít, és a negyedévenként esedékes kamatfizetés rendszeres jövedelmet jelent.

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú, biztonságos befektetési formát
 • Pénzpiaci kamatoknál magasabb kamat lehetőségét
 • Rendszeres kamatjövedelmet

Kinek ajánljuk?

 • Középtávú befektetést tervező Ügyfeleinknek
 • Azoknak, akik a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, magas kamatbevételt kívánnak elérni

Miért ajánljuk?

 • Ügyfeleink a pénzpiaci kamatok alakulását követő, de annál magasabb kamatot realizálhatnak
 • A kötvényekből kisebb összegű, akár 10 000 forint névértéknek megfelelő mennyiség is vásárolható
 • Az MKB kötvények a másodlagos piacon a felhalmozott kamattal együtt bármikor értékesíthetők
 • A negyedéves kamatfizetéssel Ügyfeleink rendszeres jövedelemhez jutnak

Részletek

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

2009. október 29-én az MKB Bank Zrt. egy új, 3 éves futamidejő, változó kamatozású kötvénysorozatot hozott forgalomba nyilvános kibocsátás keretében. Az MKB VI. Kötvény elsősorban azon Ügyfeleink számára kínál kedvező megtakarítási lehetőséget, akik közép- és hosszútávú befektetést terveznek és a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, versenyképes kamatbevételt kívánnak elérni.

Kötvények futamideje: 2009. október 30. - 2012. október 26.

Másodpiaci forgalmazás: forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.

Névérték: 10.000 forint Kamatozás: negyedévente változó kamatozás

Éves kamat mértéke: 3 hónapos BUBOR + 1,0 %. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.

Kamatfizetések: negyedévente, a futamidő alatt minden év január 26., április 26., július 26. és október 26. napján.

Abban az esetben, ha a kamatfizetés nem banki munkanapra esik, a kifizetésre a következő banki munkanapon kerül sor.

Visszaváltás: A névérték visszafizetése egy összegben, a 2012. október 26-i lejáratkor történik.

Lejárat előtti értékesítési lehetőség: Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.

Az MKB V. Kötvény a pénzpiaci kamatokat meghaladó kamatbevétel lehetőségét kínálja, továbbá az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el!

Az adóügyi következményekre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

Az MKB V. Kötvény kiemelkedő kamatot biztosít, hiszen 3 hónapos kamatperiódussal a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) kamatbázishoz igazodik, a meghirdetett éves kamatláb az irányadó bankközi kamatból és az 1 %-os kamatprémiumból adódik össze. A BUBOR a magyar kereskedelmi bankok által egymás között alkalmazott hitelkamatláb, amely folyamatosan követi a pénzpiaci feltételek változásait. A 3 hónapos kamatperiódus azt jelenti, hogy ez idő alatt a kötvények kamatlába nem változik, negyedévente azonban igazodik a pénzpiacon érvényes kamatszintekhez. A kötvények után járó aktuális kamat háromhavonta kifizetésre kerül, rendszeres jövedelmet biztosítva a kötvénytulajdonosok számára. A névértéknél magasabb eladási nettó árfolyamok miatt a befektető által ténylegesen realizált hozam lejáratig történő megtartás esetén is alacsonyabb lehet, mint a kötvény kamata!

Az MKB V. Kötvény főbb kockázatai:

 • A vonatkozó BUBOR értékének csökkenése esetén csökken a kötvény adott kamatperiódusra meghatározott kamata.
 • A vételi és eladási nettó árfolyamok különbsége miatt lejárat előtti értékesítés esetén kamatveszteség nem, de tőkeveszteség (árfolyamveszteség) realizálható.
 • Az MKB Kötvények tulajdonosai az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

További információért kérjük forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660 számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB V. Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a termékkel és a számlavezetéssel kapcsolatos díjakról, költségekről is! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB V. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körő információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, a megtakarítások/kötvények/MKB V kötvény útvonalon.

Ugyanitt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató a "Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról" menüpont alatt. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen a www.mkb.hu internetes oldalon: MKB Trezor Számlák

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és az Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok