MegtakarításokMKB KötvényekArchívum

MKB IX. Kötvény

MKB IX. Kötvény

Az MKB IX. KÖTVÉNYváltozó kamatozású, biztonságos befektetési lehetőség.

A 2015. október 29-én lejáró kötvény kamata negyedévente a mindenkori pénzpiaci kamatokhoz igazodik.

A Befektetők számára a pénzpiaci kamatszintet meghaladó, könnyen átlátható kamatozást biztosít, és a negyedévenként esedékes kamatfizetés rendszeres jövedelmet jelent.

Az MKB IX. Kötvény főbb kockázatai:

  • A vonatkozó BUBOR értékének csökkenése esetén csökken a kötvény adott kamatperiódusra meghatározott kamata.
  • A vételi és eladási nettó árfolyamok különbsége miatt lejárat előtti értékesítés esetén kamatveszteség nem, de tőkeveszteség (árfolyamveszteség) realizálható.
  • Az MKB Kötvények tulajdonosai az MKB Bank Zrt., mint kibocsátó kockázatát viselik.

A kötvény főbb jellemzői

Kötvények futamideje 2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
Másodpiaci forgalmazás forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.
Névérték 10.000 forint
Kamatozás negyedévente változó kamatozás
Éves kamat mértéke 3 hónapos BUBOR + 0,80 %. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.
Minimális kamatláb a 2012 augusztus 30-tól 2012. október 26-ig tartó első Kamatfizetési Időszakra alkalmazandó Minimális Kamatláb évi 8,25%Az első Kamatfizetési Időszakot követő további Kamatfizetési Időszakok tekintetében Minimális Kamatláb nem alkalmazandó.
Kamatfizetések a Minimális Kamatláb 2012. október 26-án kerül kifizetésre.A további kamatfizetések negyedévente, a futamidő alatt minden évjanuár 29.,április 29.,július 29. ésoktóber 29. napján esedékesek.
Visszaváltás A névérték visszafizetése egy összegben, a 2015. október 29-i lejáratkor történik.
Lejárat előtti értékesítési lehetőség Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.
Kötvények futamideje
Másodpiaci forgalmazás
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
forgalmazás - a névértéktől rendszerint különböző - napi bruttó vételi/eladási árfolyamon.
Kötvények futamideje
Névérték
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
10.000 forint
Kötvények futamideje
Kamatozás
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
negyedévente változó kamatozás
Kötvények futamideje
Éves kamat mértéke
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
3 hónapos BUBOR + 0,80 %. Az aktuális kamat rögzítése a kamatperiódus kezdőnapját megelőző második banki munkanapon történik.
Kötvények futamideje
Minimális kamatláb
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
a 2012 augusztus 30-tól 2012. október 26-ig tartó első Kamatfizetési Időszakra alkalmazandó Minimális Kamatláb évi 8,25%Az első Kamatfizetési Időszakot követő további Kamatfizetési Időszakok tekintetében Minimális Kamatláb nem alkalmazandó.
Kötvények futamideje
Kamatfizetések
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
a Minimális Kamatláb 2012. október 26-án kerül kifizetésre.A további kamatfizetések negyedévente, a futamidő alatt minden évjanuár 29.,április 29.,július 29. ésoktóber 29. napján esedékesek.
Kötvények futamideje
Visszaváltás
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
A névérték visszafizetése egy összegben, a 2015. október 29-i lejáratkor történik.
Kötvények futamideje
Lejárat előtti értékesítési lehetőség
2012. augusztus 30. - 2015. október 29.
Az MKB Bank Zrt. naponta jegyez vételi árfolyamot a kötvények lejárat előtti megvásárlására. A lejárat előtti értékesítés kamatveszteséggel nem, de tőkeveszteséggel (árfolyamveszteséggel) járhat.

Abban az esetben, ha a kamatfizetés nem banki munkanapra esik, a kifizetésre a következő banki munkanapon kerül sor.

Részletek

2012. augusztus 29-én az MKB Bank Zrt. új, 3 év két hónapos eredeti futamidejű, változó kamatozású kötvénysorozatot hozott forgalomba nyilvános kibocsátás keretében.

Az MKB IX. Kötvény elsősorban azon Ügyfeleink számára kínál kedvező megtakarítási lehetőséget, akik közép- és hosszútávú befektetést terveznek és a változó pénzpiaci feltételeket követve rendszeres, versenyképes kamatbevételt kívánnak elérni.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Az MKB IX. Kötvény a pénzpiaci kamatokat meghaladó kamatbevétel lehetőségét kínálja, továbbá az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elhelyezve a tartós befektetési szerződésre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén a megtermelt kamatjövedelemre vonatkozóan kedvezményes adózás érhető el!

Az adóügyi következményekre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

Az MKB IX. Kötvény versenyképes kamatot biztosít, hiszen 3 hónapos kamatperiódussal a BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) kamatbázishoz igazodik, a meghirdetett éves kamatláb az irányadó bankközi kamatból és a 0,80 %-os kamatprémiumból adódik össze. A BUBOR a magyar kereskedelmi bankok által egymás között alkalmazott hitelkamatláb, amely folyamatosan követi a pénzpiaci feltételek változásait. A 3 hónapos kamatperiódus azt jelenti, hogy ez idő alatt a kötvények kamatlába nem változik, negyedévente azonban igazodik a pénzpiacon érvényes kamatszintekhez. A kötvények után járó aktuális kamat negyedévente kifizetésre kerül, rendszeres jövedelmet biztosítva a kötvénytulajdonosok számára. Folyamatos forgalmazás alatt névértéknél magasabb nettó árfolyamon történő vásárlás esetén a befektető által ténylegesen realizált hozam - lejáratig történő megtartás esetén is - alacsonyabb lehet, mint a kötvény kamata!

További információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 (80) 333-660-as számon.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt az MKB IX. Kötvénybe történő befektetés mellett döntene, olvassa el figyelmesen a kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket, a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt érdeklődjön az aktuális forgalmazási feltételekről, továbbá a termékkel és a számlavezetéssel kapcsolatos díjakról, költségekről is! Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

MKB IX. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek elérhetők az MKB Bank Zrt.székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.), vagy a www.mkb.huinternetes weboldalról, a megtakarítások/kötvények/MKB VIII kötvény útvonalon.

Ugyanitt található meg a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató a "Tájékoztató befektetési szolgáltatásokról" menüpont alatt. Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán elérhető adóelőny feltételeiről tájékozódjon részletesen az alábbi linken.

MKB Trezor Számlák

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXIXII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és az Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bsztv 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok