Deviza Számla

Nyisson nálunk devizaszámlát!

A Dél MBH Bank magánszemélyek és vállalkozások részére a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően devizaszámlát vezet a következő feltételekkel:

Számlanyitás

A számlanyitás feltétele magánszemélyek esetében hogy a Számlatulajdonos(ok) személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány/személyi azonosító kártya, lakcímkártya vagy útlevél/ új típusú jogosítvány) a számla megnyitásakor bemutassa. Pénzforgalmi deviza bankszámla esetében a számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg, a MBH Bankszövetkezet a jogszabályok által meghatározott, a számlanyitás feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumok eredeti példányát bekéri. A számlanyitás díjtalan, de nyitáskor 100 EUR vagy annak megfelelő más valuta elhelyezése szükséges. A devizaszámla vezetése a következő devizanemekben lehetséges: EUR, USD, GBP és CHF.

Számla feletti rendelkezés

A devizaszámla fenntartásos, csak a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A számla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, írásban jelenti be a MBH Bankszövetkezethez. Az aláírásbejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

Deviza átutalási megbízások bonyolítása

A MBH Bankszövetkezet az alábbi devizanemekben teljesít megbízásokat:

EUR,USD,GBP,DKK,JPY,CAD,NOK,CHF,SEK,CZK,PLN.

A Dél MBH Bankszövetkezet a deviza átutalási megbízásokat a Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. SWIFT rendszerén keresztül teljesíti, SWIFT kódja: TAKBHUHB.

A MBH Bankszövetkezet a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményben közzétett ügyleti jutalékot számolja fel.A MBH Bankszövetkezet a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le.

SEPA papíralapu megbízás esetén

SEPA átutalási megbízást a Bank úgy teljesíti, hogy a - konverziós, vagy konverziót nem igénylő - fizetési művelet összege a fizetési megbízás átvételét és a fizető számla terhelését követő munkanapon jóváírásra kerüljön a kedvezményzett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján. A SEPA fizetések fontos feltétele, hogy mind az ügyfél mind a partnerének bankja - tehét mindkét bank- tagja legyen annak a megállapodásnak, amely e fizetési módok alkalmazására jött létre, továbbá az átutalt összeg deviza neme EUR, a kedvezményezett IBAN és BIC kódja rendlekezésre áll, a költségviselése megosztott (SHA). Az IBAN számlaszámról az ügyfelet a számlakivonaton tájékoztatja a MBH Bankszövetkezet.

Forgalmazás a devizaszámlán

Készpénzforgalomra MBH Bankszövetkezetünk bármely városi fiókjában mód van. A MBH Bankszövetkezet a számlára történő befizetést a befizetés napján írja jóvá a számlán. 3000 EUR vagy annak megfelelő más valuta kifizetését 3 napos előzetes bejelentés után teljesítjük.

A számla kamatozása és a lekötések

Az érvényes devizabetéti kamatokat az aktuális hirdetmény tartalmazza. A devizaszámla le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik, mely kamat jóváírása év végén történik. Ugyanakkor lehetőség van a számlán lekötésre is. A leköthető minimum egyenleg devizanemenként 500,- EUR-nak megfelelő összegű deviza lehet. A lekötésre vonatkozó kamat mértéke a lekötés időpontjában érvényes kamatláb, mely a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). A lekötés futamideje 1, 2, 3, 6,és 12 hónap lehet. A futamidő lejárta előtt felmondott devizabetétek után kamat nem jár.

Jutalékok, költségek

A MBH Bankszövetkezet a devizaszámla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a számlatulajdonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért költséget számít fel. A jutalékok, költségek összegével a MBH Bankszövetkezet a felmerüléskor terheli meg a devizaszámlát, a számla devizanemében.


Információszolgáltatás

A MBH Bankszövetkezet a megbízások teljesítéséről, a számlaterhelésről és jóváírásról az Számlatulajdonos kérése szerint írásbanpostai úton – vagy külön megállapodás alapján más módon – számlakivonat formájában utólagosan értesíti a Számlatulajdonost.

Biztosítás

A devizaszámlán elhelyezett betétek egyenlege a Számlatulajdonons MBH Bankszövetkezetnél elhelyezettegyéb névre szóló betéteivel összevontan a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többszörmódosított 1996. évi CXII. törvény alapján, a törvényben meghatározott összeghatárig az OBA által biztosított.
A devizaszámlához tartozó kamatokat és díjakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza.
További információkkal, ajánlatokkal várjuk egységeinkben.


    Kapcsolódó dokumentumok: