Erős ügyfél-hitelesítés a MBH Banknál

Az EU vonatkozó bizottsági rendeletének 1megfelelve az ún. erős ügyfél-hitelesítés teréna MBH Bank már tett és a jövőben is tesz lépéseket, melyek az online tranzakciókkal kapcsolatos biztonság növelésétszolgálják.

Ennek keretében:

  • 2019. szeptemberétőlaz online banki szolgáltatások (pl. Netbank, Mobilapplikáció)eléréséhez és a tranzakciók indításához egy új biztonsági elemre (erős ügyfél-hitelesítés), egy egyszer használatos– az ügyfél mobiltelefonszámára SMS-ben küldött – jelszómegadására van szükség.

  • Szintén 2019. szeptemberétőla fizikaikártyás fizetésekesetén pedig (a megszokottaktól eltérően) néhány esetben PIN kód megadásáravan szükség.

RÉSZLETEK

  • 2021. január 1-től pedig internetes bankkártyás 2 vásárlásai többségénél bizonyos tranzakciók 3esetén is erős ügyfél-hitelesítést kell Bankunknak elvégeznie, azaz szüksége van:

o egy díjmentes SMS-ben kapott, 6 számjegyből álló egyszer használatos kód és

o állandó 4 számjegyből álló jelszava (internetes PIN - iPIN) megadására .

Felhívjuk figyelmét, hogy a MBH Bank Netbankot és Mobilappot csak akkortudja használni, továbbá online bankkártyás vásárlásainak többségét csak akkor tudja teljesíteni, ha elvégezhető a hitelesítés, vagyis rendelkezik egy erre a célra megadott mobiltelefonszámmal, amire kiküldhetők az egyszer használatos kódok.

Amennyiben Bankunknál nem adott meg mobiltelefonszámot vagy a korábban megadott telefonszáma már nem aktuális, akkor a MBH Bank Netbankba, Mobilappba nem tud belépni, illetve az online bankkártyás tranzakció SMS kód hiányában elutasításra kerülhet!

RÉSZLETEK

1 (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete.

2 A MBH Bank Zrt-nél vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyákat az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. bocsátja ki, továbbá a MBH Bank Zrt logóval ellátott ATM-eket az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. üzemelteti.

3 Erős ügyfél-hitelesítést kell végezni valamennyi internetes vásárlási tranzakció esetén, olyan internetes elfogadóhelyek esetén, amelyek kártyaelfogadásban Európai Unión belüli pénzintézettel kötöttek szerződést. Emellett azonban más országokonline kereskedői is megkövetelhetik. A recurring payment (ismétlődő internetes vásárlások, mely során az ügyfél megadja kártya adatait a szolgáltatónak) vonatkozásában csak az első tranzakció esetén. A hitelesítés kapcsán a Bank fenntartja a jogot, hogy a jogszabály adta kereteken belül további kivételeket alkalmazzon.