VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Munkahely elvesztése, keresőképtelenség esetére

JÖVEDELEMBIZTOSÍTÁS

Igényeld most!

Csoportos Jövedelembiztosítás

Munkahelyed elvesztése vagy egy hosszabb ideig tartó keresőképtelenség esetére nyújt segítséget a Csoportos Jövedelembiztosítás, mely az általad előre választott összeget fizeti meg. Ráadásul szabadon eldöntheted, hogy mire költöd a kapott összeget.


Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Csoportos Jövedelembiztosítás?

 • Munkanélküliség (30 napot meghaladó regisztrált munkanélküliség)
 • Keresőképtelenség (30 napot meghaladó táppénzes állapot)

Melyek a Csoportos Jövedelembiztosítás választható csomagjai?

(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

Fix 75 Fix 150*
Munkanélküliség / Keresőképtelenség 75 000 Ft 150 000 Ft
Munkanélküliség / Keresőképtelenség
Fix 75
75 000 Ft
Fix 150*
150 000 Ft


* A „Fix 150” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha a csatlakozáskor havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezel, vagy az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkeztél.


Melyek a Csoportos Jövedelembiztosítással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók?

A Biztosító 30 napot meghaladó keresőképtelenség (táppénz), illetve 30 napot meghaladó regisztrált munkanélküli állapot esetén a választott csomag szerinti fix biztosítási összeget téríti a kapcsolódó fizetési számládra.

Egy biztosítási esemény kapcsán legfeljebb 6 egymást követő hónapon keresztül, a biztosítás tartama alatt kockázatonként összesen maximum 12-12 hónapig.

Ha a Biztosító egy biztosítási eseményre a maximális 6 havi szolgáltatást kifizette, akkor ezt követően ugyanazon a jogcímen (azaz például keresőképtelenséget követő újabb keresőképtelenség esetén) csak újabb biztosítási esemény bekövetkezése esetén teljesít és a legutolsó kifizetés és az újabb biztosítási esemény között legalább 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszaknak kell eltelnie.

A Biztosító térítésének feltétele, hogy a Biztosított

Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén egyaránt:

 • Az adott térítésre való jogosultsági időpontjábanigazoltan keresőképtelen (táppénzes állományban), vagy regisztrált munkanélküli legyen. Az első alkalommal a keresőképtelenség vagy a regisztrált munkanélküliség 31. napja, ezt követően a soron következő naptári hónapok ugyanezen számú napja (ha egy adott hónapban nincs ilyen számú nap, akkor az adott hónapban a jogosultsági időpont a hónap utolsó napja);
 • A jogosultságot minden hónapban igazolni kell;

Munkanélküliség esetén továbbá:

 • munkanélküliség esetén a munkanélkülivé válást megelőzően min. 6 hónapig folyamatos, min. heti 20 órás, munkaviszonnyal rendelkezzen.

A munkanélküliségi kockázatnál 90 nap a várakozási idő. Ha a Biztosított munkaviszonya a várakozási idő alatt szűnt meg, vagy a munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, úgy a Biztosító az emiatt bekövetkezett munkanélküliség esetében nem nyújt biztosítási szolgáltatást.

A biztosítás területi hatálya:

 • Keresőképtelenség esetén: Magyarország
 • Munkanélküliség esetén: Európa (kivéve Törökország, és a volt Szovjetunió azon utódállamait, amelyek nem EU-tagok)

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítási szolgáltatást a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.


Mennyibe kerül a Csoportos Jövedelembiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Csoportos Jövedelembiztosítás havidíja:

A Csoportos Jövedelembiztosítás havidíja:

Fix 75 Fix 150
2 490 Ft 4 490 Ft
Fix 75
2 490 Ft
Fix 150
4 490 Ft


A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be a kapcsolódó folyószámládról. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.


Milyen előnyöket kínál a Csoportos Életbiztosítás?

 • Valódi segítség átmeneti nehézségek idején
  Egy váratlan betegség vagy a munkahely elvesztése esetén óriási segítséget nyújt a biztosítás, így nem maradsz bevétel nélkül a nehéz időszakok alatt sem.
 • Szabadon felhasználható térítés
  A kapott pénzt arra fordítod, amire szeretnéd, legyen az egy közüzemi számla kifizetése, bevásárlás, hitel törlesztése vagy bármi más.
 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igénylés csupán pár percet vesz igénybe.
 • Stabil Biztosító partner
  A Csoportos Jövedelembiztosítást a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja.
 • Kényelmes díjfizetés
  Neked csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnod a felhatalmazást az áthárított biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően a díjfizetés kapcsán nincs teendőd.


Hol igényelheted a Csoportos Jövedelembiztosítást?

A biztosítások igényelhetőek az MBH Bank bármelyik fiókjában személyesen, vagy telefonon is, a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Ki igényelheti a Csoportos Jövedelembiztosítást?

Biztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 60 év közötti, és
 • legalább heti 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, és
 • „Fix 150” csomag csak abban az esetben igényelhető, ha (i) a csatlakozáskor havi 150 ezer Ft nettó jövedelemmel rendelkezel, vagy (ii) az elmúlt 6 hónap során átlagosan legalább havi nettó 150 ezer Ft-os jövedelemmel rendelkeztél;
 • nem öregségi vagy rokkantnyugdíjas, illetve nem részesül rehabilitációs járadékban, és
 • az MBH Banknál lakossági forint folyószámla, hitelkártya vagy befektetési kártya szerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik;
 • a számla felett teljes joggal rendelkező személy;
 • a csatlakozás időpontjában nem rendelkezik más jövedelembiztosítási csomaggal.

Kizárólag Főkártyatulajdonos, illetve a számla felett teljes joggal rendelkező személy lehet Biztosított. Egy Biztosított csak egy Fizető Számla szerződésen keresztül csatlakozhat, azaz egyidőben csak egy jövedelembiztosítási csomaggal rendelkezhet.


Mely esetekben nem térít a Biztosító?

Legfontosabb kizárások és mentesülések, amely esetekben a Biztosító nem fizet:

Munkanélküliségi kockázat esetén:

 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése amennyiben a munkavállaló kezdeményezte;
 • a munkaviszony Biztosított általi felmondása, vagy a munkáltató általi azonnali hatályú felmondása;
 • a munkaviszony próbaidő alatti megszűnése,
 • kölcsönzött munkaerő jogviszonyának megszűnése;
 • a Biztosított nyugdíjazása.

Keresőképtelenségi kockázat esetén:

 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel, depresszióval, rehabilitációval, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával kapcsolatos keresőképtelenség;
 • orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenség;
 • anyasággal összefüggő keresőképtelenség.

Mindkét kockázat esetén:

 • ha a biztosítási esemény meglévő betegség következménye (meglévő betegség: a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott a betegségéről) – az első 6 hónapban kizárás;
 • a Biztosított szándékos magatartása vagy súlyos bűncselekménye következtében történt a biztosítási esemény;
 • öngyilkossági kísérlet, alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, kábító- vagy bódítószer alkalmazása okozta a biztosítási eseményt.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását az Általános Biztosítási Feltételek 17. és 18.§-ai, valamint a keresőképtelenségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 4.§-a, illetve a munkanélküliségre vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 5.§-a tartalmazza.Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia Biztosító által kínált jövedelembiztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel a biztosítási eseményét követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen:

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési Igazgatóság
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:124
E-mail: csoportoskar@cig.eu
Telefon:+36 1 501 2250


A biztosítás megkötésére 2022.04.01. előtt igényelt jogelőd MKB Bankos Fizető számla, illetve 2023.05.01. előtt igényelt jogelőd Takarékbankos Fizető számla esetén nincs lehetőség. Ezekben az esetekben kizárólag 2023.05.01. után igényelt új hitelkártya mellé köthető meg a biztosítás.

Kérjük, olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.