VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Az MBH Bank Nyrt.jogelődje, Budapest Bank Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) által a BNPParibas Cardif Biztosítókkal kötött csoportos jövedelembiztostási szerződésekátruházása a CIG Pannónia Biztosítókra

TiszteltÜgyfelünk!

Ezútontájékoztatjuk, hogy a Magyar Bankholdingtagbankjai, az MBH Bank Nyrt.és a MBH Bank Zrt. stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a hazaibiztosítási piac stabil és meghatározó szereplőjével, a CIG PannóniaÉletbiztosító Nyrt-vel és a CIG Pannónia Első Magyar Általános BiztosítóZrt-vel. A teljeskörű ügyfélkiszolgálás érdekében a CIG Pannónia Biztosítókmegállapodtak a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt-vel és a BNPParibas Cardif Biztosító Zrt-vel abban, hogy az MBH Bank jogelődjével, aBudapest Bank Zrt. által a BNP Cardif Biztosítókkal kötött csoportosbiztosítási szerződéseket 2022. szeptember 1. napjával átruházzák a CIGPannónia Biztosítókra.

A fentiekeredményeként a BNP Paribas Cardif Életbiztosító és a BNP Paribas CardifBiztosító biztosítási szerződéseinek átruházását követően, 2022. szeptember1. napjától Ön biztosítottként a CIG Pannónia Életbiztosító és a CIG PannóniaElső Magyar Általános Biztosító(székhelyük: 1097 Budapest, Könyves Kálmánkörút 11. B. ép.) ügyfele lett.

Tájékoztatjuk, hogya biztosítók közötti állományátruházásra a biztosítási tevékenységről szóló2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Biztosítási Törvény”)rendelkezéseinek megfelelően került sor, melyet a Magyar Nemzeti Bank, a H-EN-II-117/2022.és a H-EN-II-115/2022. számú határozatával engedélyezett.

Az állományátruházáshoz a vonatkozójogszabályi rendelkezések értelmében nem szükséges a biztosítottak különhozzájárulása. Az állományátruházás Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyásánakidőpontjától a bármely okú haláleseti kockázatokat illetően a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., arokkantság, keresőképtelenség és munkanélküliség kockázatokat illetően a CIGPannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. vált az ügyfelek személyesadatai, üzleti- és biztosítási titkai tekintetében adatkezelővé, a vonatkozójogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Van-e Önnek teendője a változássalkapcsolatban?

A fenti változássalkapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs. Meglévő biztosítása továbbra is akorábbi tartalommal érvényes.

Milyen módon intézheti biztosítási ügyeit aCIG Pannónia Életbiztosítónál és a CIG Pannónia Általános Biztosítónál?

Ha biztosításávalkapcsolatban kérdése van, vagy panaszbejelentést szeretne tenni, az alábbielérhetőségeken állunk rendelkezésére:

  • e-mail:ugyfelszolgalat@cig.eu
  • Életbiztosítótelefon:+36 1 5 100 200, Általános Biztosító telefon: +36 1 5 100 100
  • Postacím: 1476 Budapest, Pf.: 325.
  • telefax:+36 1 247 2021

Kárbejelentést az alábbi elérhetőségeken tehet:

Díjfizetési tudnivalók

A biztosítási díjfizetését - és a Bank által Önre áthárított biztosítási díj fizetését –illetően nincs változás:

  • Az Önre vonatkozó csoportos biztosítási szerződésdíját – ahogy eddig is – a Bank, mint az Önre vonatkozó csoportos biztosításiszerződés(ek) szerződője fizeti meg a Biztosító(k)nak, majd az általamegfizetett biztosítási díj Önre jutó részét áthárítja Önre.
  • Az állományátruházással az Önre áthárítottbiztosítási díj mértéke nem változik és azt a Bank ugyanolyan módon szedi beÖntől, ahogyan az állományátruházás előtt tette.

Bízunkbenne, hogy a továbbiakban is maradéktalanul elégedett lesz biztosításiszolgáltatásával!

Budapest, 2022. szeptember 1.

Tisztelettel:

Ginzer Ildikó Polányi Zoltán dr. Fedák István
Vezérigazgató-helyettes - MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgató - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elnök-vezérigazgató - CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Ginzer Ildikó
Vezérigazgató-helyettes - MBH Bank Nyrt.
Polányi Zoltán
elnök-vezérigazgató - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
dr. Fedák István
elnök-vezérigazgató - CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.