VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Váratlan élethelyzetekben

ÉLETBIZTOSÍTÁS

Igényeld most!

Csoportos Életbiztosítás

Egy családfenntartót ért váratlan komoly betegség, rokkantság vagy tragikus haláleset anyagilag ellehetetlenítheti a hátramaradt családtagok mindennapjait. A Csoportos Életbiztosítás magas térítési összeggel is elérhető, mely így valódi anyagi biztonságot nyújthat, meglepően alacsony díjak mellett. Igénylése ráadásul rendkívül gyors és egyszerű, mivel nincs szükség sem orvosi vizsgálatra, sem egészségügyi kérdőív kitöltésére.


Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Csoportos Életbiztosítás?

 • Haláleset
 • Rokkantság*
 • Kritikus betegségek**

Melyek a Csoportos Életbiztosítás választható csomagjai?

(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

E2 E5 E10 E2+ E5+ E10+
Haláleset 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Rokkantság, Kritikus betegségek - - - 1 000 000 Ft 2 500 000 Ft 5 000 000 Ft
Haláleset
E2
2 000 000 Ft
E5
5 000 000 Ft
E10
10 000 000 Ft
E2+
2 000 000 Ft
E5+
5 000 000 Ft
E10+
10 000 000 Ft
Rokkantság, Kritikus betegségek
E2
-
E5
-
E10
-
E2+
1 000 000 Ft
E5+
2 500 000 Ft
E10+
5 000 000 Ft


* Rokkantság
esetében: Rokkantságnak minősül a biztosított 69%-ot meghaladó (jogerős rehabilitációs szakigazgatási határozat alapján) bármely okú maradandó egészségkárosodása.
** Kritikus betegségek esetében: Kritikus betegségnek minősül a rosszindulatú daganat és szövetileg jóindulatú agydaganat, szívizominfarktus, agyi érkatasztrófa, szívkoszorúér műtét, szervátültetés, krónikus veseelégtelenség.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.


Mennyibe kerül a Csoportos Életbiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Csoportos Életbiztosítás havidíja:

A Csoportos Életbiztosítás havidíja:

E2 E5 E10 E2+ E5+ E10+
Belépési életkor 18 - 30 év 650 Ft 1 500 Ft 2 800 Ft 1 300 Ft 3 000 Ft 5 600 Ft
31 - 40 év 900 Ft 2 050 Ft 3 800 Ft 1 800 Ft 4 100 Ft 7 600 Ft
41 - 50 év 1 400 Ft 3 250 Ft 6 000 Ft 2 800 Ft 6 500 Ft 12 000 Ft
51 - 60 év 2 250 Ft 5 350 Ft 9 900 Ft 4 500 Ft 10 700 Ft 19 800 Ft
61 - 65 év 2 850 Ft 6 900 Ft 11 300 Ft 5 700 Ft 13 800 Ft 22 600 Ft
Belépési életkor
18 - 30 év
E2
650 Ft
E5
1 500 Ft
E10
2 800 Ft
E2+
1 300 Ft
E5+
3 000 Ft
E10+
5 600 Ft
31 - 40 év
900 Ft
E2
2 050 Ft
E5
3 800 Ft
E10
1 800 Ft
E2+
4 100 Ft
E5+
7 600 Ft
41 - 50 év
1 400 Ft
E2
3 250 Ft
E5
6 000 Ft
E10
2 800 Ft
E2+
6 500 Ft
E5+
12 000 Ft
51 - 60 év
2 250 Ft
E2
5 350 Ft
E5
9 900 Ft
E10
4 500 Ft
E2+
10 700 Ft
E5+
19 800 Ft
61 - 65 év
2 850 Ft
E2
6 900 Ft
E5
11 300 Ft
E10
5 700 Ft
E2+
13 800 Ft
E5+
22 600 Ft


A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be a kapcsolódó folyószámláról. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.


Milyen előnyöket kínál a Csoportos Életbiztosítás?

 • Változatlan díjak
  A már megkötött biztosítások díja nem emelkedik az életkorod előrehaladtával.
 • Akár kritikus betegségek és rokkantság kockázatára is köthető
  A biztosítási fedezet kiterjeszthető olyan - sajnos gyakori, ámde teljesen váratlan - eseményekre, mint pl. a rosszindulatú daganat, szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, koszorúérműtét, veseelégtelenség, rokkantság.
 • Magas biztosítási összeggel is elérhető
  A magas térítési összegek valódi biztonságot adnak, így garantálva a megszokott életszínvonal fenntartását.
 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igényléshez mindössze egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell rendelkezned. Ráadásul nincs szükség orvosi vizsgálatra vagy egészségügyi kérdőív kitöltésére, így az igénylés mindössze pár percet vesz igénybe.
 • Kedvezményezett jelölhető
  Eldöntheted, hogy a Biztosító ki(k)nek fizesse meg a térítési összeget a haláleseti biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Kedvező díjak
  Hasonlítsd össze bátran a Csoportos Életbiztosítás havidíjait a piacon elérhető többi életbiztosítás díjával!
 • Stabil Biztosító partner
  A Csoportos Életbiztosítást Magyarország egyik vezető életbiztosítója, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nyújtja.
 • Kényelmes díjfizetés
  Neked csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnod a felhatalmazást az áthárított biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően a díjfizetés kapcsán nincs teendőd.

Jelölhető-e Kedvezményezett?

Igen, azaz eldöntheted, hogy a Biztosító ki(k)nek fizesse meg a szolgáltatási összeget haláleset esetén. Amennyiben nem jelölsz meg Kedvezményezettet, úgy az örökös(ök)nek térít a Biztosító


Hol igényelheted a biztosítást?

A biztosítások igényelhetőek az MBH Bank bármelyik fiókjában, vagy telefonon a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Ki igényelheti a Csoportos Életbiztosítást?

Biztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 65 év közötti, és
 • nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, és
 • az MBH Banknál lakossági forint fizetési számla, hitelkártya vagy befektetési kártya szerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik.

Kizárólag Főkártyatulajdonos, illetve a számla felett teljes joggal rendelkező személy lehet Biztosított. Egy Biztosított csak egy Fizető Számla szerződésen keresztül csatlakozhat, azaz egyidőben csak egy életbiztosítási csomaggal rendelkezhet.

Mi szükséges a Csoportos Életbiztosítás igényléséhez?

Az igényléshez mindössze a leendő Biztosított személyazonosításra alkalmas igazolvány szükséges. Orvosi vizsgálat, egészségügyi kérdőív nincs, így a biztosítás pár perc alatt megköthető.


Melyek a fontosabb mentesülések és kizárások?

A biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha az alábbiak során vagy következtében történt a biztosítási esemény:

 • a kockázatviselés első 2 évében bekövetkezett biztosítási eseménynél, ha az meglévő betegség következménye (meglévő betegség: a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott, vagy tudnia kellett a betegségéről);
 • a kockázatviselés kezdetétől számított 90 napon belül Kritikus betegség lép fel;
 • privát repülőtevékenység (pl. ejtőernyős ugrás, sárkányrepülés, egyéb sportrepülés), továbbá járművel sportversenyen történő részvétel vagy arra való felkészülés;
 • a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg a Biztosított;
 • a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben hal meg;
 • a Biztosított halálát a Kedvezményezett szándékosan okozta,
 • az egészségbiztosítási fedezetek vonatkozásában, ha a Biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása; (pl. az alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, a kábítószer, kábító hatású anyag szedése következtében történt);
 • ha igazolható, hogy a Biztosított megbetegedése, műtétje öngyilkossággal vagy öngyilkossági kísérlettel összefüggésben következik be.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását a Csoportos Életbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák.Mi a teendő kár esetén?

2022.04.01. után kötött CIG Pannónia Biztosító által kínált életbiztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel a biztosítási eseményét követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen.

Ügyfélszolgálat levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 325.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@cig.eu,
telefon: +36 1 5 100 2002022.04.01. előtt kötött Alfa Vienna Insurance Group Zrt. által kínált életbiztosítás esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-vel a biztosítási eseményt követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen.


Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Corporate Üzletág
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail cím: csoportos-biztositasok@alfa.hu


2017.01.01. előtt kötött NN Biztosító által kínált életbiztosítással rendelkezel, kérjük, hogy a káreseményt követő 15 napon belül vedd fel a kapcsolatot az NN Biztosító Zrt.-vel az alábbi címen, illetve telefonszámon:

NN Biztosító Zrt.,
Postacím:1364 Budapest, Pf.: 247
Személyes Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 133.
Telefon: 1433
E-mail cím: nn@nn.hu

A biztosítás megkötésére 2022.04.01. előtt igényelt jogelőd MKB Bankos Fizető számla, illetve 2023.05.01. előtt igényelt jogelőd Takarékbankos Fizető számla esetén nincs lehetőség. Ezekben az esetekben kizárólag 2023.05.01. után igényelt új hitelkártya mellé köthető meg a biztosítás.

Kérjük, olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltalásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.

Hasznos dokumentumok