VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Csoportos Balesetbiztosítás

⁣Egy váratlan baleset vagy egy kórházi műtét esetén hosszabb időre, vagy akár véglegesen is keresőképtelenné válhatsz. Ezekben a nehéz időkben nyújthat anyagi segítséget a Csoportos Balesetbiztosítás, mellyel rendkívül kedvező díjak mellett nagy összegű térítést kaphatsz a biztosítótól, ráadásul a biztosítást kiterjesztheted családodra is.


Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a Csoportos Balesetbiztosítás?

 • Baleseti halál
 • Baleseti rokkantság
 • Baleseti műtét
 • Baleseti csonttörés, csontrepedés

Melyek a Csoportos Balesetbiztosítás választható csomagjai?

(A fedezett kockázatok és a biztosítási összegek)

B7.5 B10 B15 B20
Baleseti halál, Baleseti rokkantság* 7 500 000 Ft 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft
Baleseti műtéti térítés 75 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft
Baleseti csonttörés, csontrepedés 7 500 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft
Baleseti halál, Baleseti rokkantság*
B7.5
7 500 000 Ft
B10
10 000 000 Ft
B15
15 000 000 Ft
B20
20 000 000 Ft
Baleseti műtéti térítés
B7.5
75 000 Ft
B10
100 000 Ft
B15
150 000 Ft
B20
200 000 Ft
Baleseti csonttörés, csontrepedés
B7.5
7 500 Ft
B10
10 000 Ft
B15
15 000 Ft
B20
20 000 Ft

*Baleseti rokkantság a Biztosított baleseti eredetű, részleges vagy teljes egészségkárosodása. A szolgáltatási összeg a biztosítási összegnek az egészségkárosodás fokával megegyező százaléka.

Mindegyik csomag választható EGYÉNI és CSALÁDI módozatban.

CSALÁDI módozat választása esetén a biztosítás a Főbiztosított 18 és 65 év közötti házas- vagy élettársára, valamint legfeljebb 18 éves gyermekeikre is kiterjed, akik fölött törvényes képviseletet gyakorolnak. Az Egyéb Biztosított élettársra valamint annak gyermekeire vonatkozó szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az Egyéb Biztosított élettárssal és gyermekeivel kapcsolatos biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az Egyéb Biztosított élettárs és annak gyermekei, - akik felett törvényes képviseletet gyakorol- a Főbiztosítottal azonos bejelentett állandó lakcímmel rendelkezzen.

CSALÁDI módozat esetén a biztosítási összegek a Főbiztosított mellett az Egyéb Biztosítottakra is személyenként érvényesek.

Amennyiben a Biztosító a kockázatviselése a Főbiztosított vonatkozásában megszűnik úgy a Főbiztosítotthoz kapcsolódó Egyéb Biztosított(ak) vonatkozásában is megszűnik.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.


Mennyibe kerül a Csoportos Balesetbiztosítás, és hogyan történik a díj megfizetése?

A Csoportos BALESETBIZTOSÍTÁS havidíja:

A Csoportos BALESETBIZTOSÍTÁS havidíja:

B7.5 B10 B15 B20
Egyéni 990 Ft 1 150 Ft 1 650 Ft 2 150 Ft
Családi 1 980 Ft 2 300 Ft 3 300 Ft 4 300 Ft
Egyéni
B7.5
990 Ft
B10
1 150 Ft
B15
1 650 Ft
B20
2 150 Ft
Családi
B7.5
1 980 Ft
B10
2 300 Ft
B15
3 300 Ft
B20
4 300 Ft

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be a kapcsolódó folyószámládról. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.


Milyen előnyöket kínál a Csoportos Balesetbiztosítás?

 • Magas biztosítási összeggel is elérhető
  A magas térítési összegek valódi biztonságot adnak, így garantálva a megszokott életszínvonal fenntartását.
 • Kiterjeszthető az egész családra
  Kedvező díjak mellett kiterjesztheted balesetbiztosításodat házas- vagy élettársad és 18 év alatti gyermekeidre.
 • Változatlan díjak
  A már megkötött biztosítások díja nem emelkedik.
 • Egyszerűen és gyorsan igényelhető
  Az igényléshez mindössze egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kell rendelkezned. Ráadásul nincs szükség orvosi vizsgálatra vagy egészségügyi kérdőív kitöltésére, így az igénylés mindössze pár percet vesz igénybe
 • Kedvező díjak
  Hasonlítsd össze bátran a Csoportos Balesetbiztosítás havidíjait a piacon elérhető többi biztosítás díjával!
 • Stabil Biztosító partner
  A Csoportos Balesetbiztosítást Magyarország egyik vezető életbiztosítója, a CIG Pannónia Nyrt. nyújtja.
 • Kedvezményezett jelölhető
  Eldöntheted, hogy a Biztosító ki(k)nek fizesse meg a térítési összeget a haláleseti biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Kényelmes díjfizetés
  Neked csupán egyszer, a biztosítás igénylésekor kell megadnod a felhatalmazást az áthárított biztosítási díjak beszedésére. Ezt követően a díjfizetés kapcsán nincs teendőd.

Jelölhető-e Kedvezményezett?

Igen, azaz eldöntheted, hogy a Biztosító ki(k)nek fizesse meg a szolgáltatási összeget haláleset esetén. Amennyiben nem jelölsz meg Kedvezményezettet, úgy az örökös(ök)nek térít a Biztosító.


Hol igényelheted a Csoportos Balesetbiztosítás?

A biztosítások igényelhetőek az MBH Bank bármelyik fiókjában, vagy telefonon a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Ki igényelheti a Csoportos Balesetbiztosítást?

Főbiztosított lehet minden magánszemély, aki

 • életkora 18 és 65 év közötti, és
 • az MBH Banknál lakossági forint fizetési számla, hitelkártya vagy befektetési kártyaszerződéssel (továbbiakban együtt: Fizető Számla) rendelkezik.

Mi szükséges a Csoportos Balesetbiztosítás igényléséhez?

Az igényléshez mindössze a leendő Főbiztosított személyazonosításra alkalmas igazolványa szükséges. Orvosi vizsgálat, egészségügyi kérdőív nincs, így a biztosítás pár perc alatt megköthető.


Melyek a fontosabb mentesülések és kizárások?

A biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha az alábbiak során vagy következtében történt a biztosítási esemény:

 • a kockázatviselés első 2 évében bekövetkezett biztosítási eseménynél, ha az meglévő betegség következménye (meglévő betegség:a kockázatviselés kezdetekor a Biztosított tudott, vagy tudnia kellett a betegségéről),
 • a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben hal meg,
 • a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg a Biztosított,
 • a Biztosított halálát a Kedvezményezett szándékosan okozta,
 • privát repülőtevékenység (pl. ejtőernyős ugrás, sárkányrepülés, egyéb sportrepülés), továbbá járművel sportversenyen történő részvétel vagy arra való felkészülés,
 • a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a nem térített műtétekre,
 • a balesetbiztosítási fedezetek vonatkozásában, ha a Biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása; (pl. az alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, a kábítószer, kábító hatású anyag szedése következtében történt), továbbá öngyilkossági kísérlet esetén.

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását a Csoportos Balesetbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák.Mi a teendő kár esetén?

2022.04.01. után kötött CIG Pannónia által kínált balesetbiztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel a biztosítási eseményét követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 325.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@cig.eu,
telefon: +36 1 5 100 200


2022.04.01. előtt kötött Alfa Vienna Insurance Group Zrt. által kínált balesetbiztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépjen kapcsolatba Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-vel a biztosítási eseményét követő 15 napon belül a következő levelezési címen vagy e-mail elérhetőségen.

Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Corporate Üzletág.
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 1.
E-mail cím: csoportos-biztositasok@alfa.hu


Amennyiben 2017.01.01. előtt kötött NN-es balesetbiztosítással rendelkezel, kérjük, hogy a káreseményt követő 15 napon belül vedd fel a kapcsolatot az NN Biztosító Zrt.-vel az alábbi címen, illetve telefonszámon:

NN Biztosító Zrt.,
Postacím:1364 Budapest, Pf.: 247
Személyes Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 133.
Telefon: 1433
E-mailcím: nn@nn.hu

A biztosítás megkötésére 2022.04.01. előtt igényelt jogelőd MKB Bankos Fizető számla, illetve 2023.05.01. előtt igényelt jogelőd Takarékbankos Fizető számla esetén nincs lehetőség. Ezekben az esetekben kizárólag 2023.05.01. után igényelt új hitelkártya mellé köthető meg a biztosítás.

Kérjük, olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.

Hasznos dokumentumok