Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy technikai okok miatt az MBH Videobankban az online számlanyitás szolgáltatásunk jelenleg nem elérhető. Munkatársaink mindent megtesznek, hogy mielőbb újra elérhető legyen a szolgáltatás. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető TeleBank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük! MBH Bank Nyrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy technikai okok miatt az MBH Videobankban az online számlanyitás ás az online áruhitel szolgáltatásunk jelenleg nem elérhető. Munkatársaink mindent megtesznek, hogy mielőbb újra elérhetőek legyenek a szolgáltatások. Az átmeneti időben kérjük, számlanyitásért és áruhitel kapcsán keresse fel az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat (https://www.mbhbank.hu/fiokkereso). Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető TeleBank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük! MBH Bank Nyrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy technikai okok miatt az MBH Videobankban az online számlanyitás szolgáltatásunk jelenleg nem elérhető. Munkatársaink mindent megtesznek, hogy mielőbb újra elérhető legyen a szolgáltatás. Kérdés esetén hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető TeleBank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük! MBH Bank Nyrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy tervezett rendszerfrissítési munkálatok miatt 2023.09.07. (csütörtök) 20:00 és 20:30 között az MBH Info (korábban MKB SMS) szolgáltatás nem lesz elérhető. A kiesés időtartama alatt végzett tranzakciókról a tranzakciós üzenetek a kiesési időszak után kerülnek kiküldésre. Kérdés esetén, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 80 350 350-es telefonszámon! Üdvözlettel: MBH Bank

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy az MBH Direct Bank (korábban MKB) és a Vállalati Netbank (korábban MKB) szolgáltatások új verzió kiadása miatt 2023. 09. 28. (csütörtök) 20:00 és 21:00 között nem lesznek elérhetőek. További információért kérjük, keresse kapcsolattartóját, vagy hívja a Telebankot a 06 80 350 350-es telefonszámon. Megértését és türelmét köszönjük! Üdvözlettel: MBH Bank Nyrt.

Az átállás kapcsán felhívjuk figyelmét, hogy megnőhet az adathalász kísérletek száma. További hasznos információkért és tanácsokért, kérjük, látogasson el a bank honlapjára.

A fúzióval 2023. május 1-jén létrejött MBH Bank Nyrt. egyesülési folyamatának következő lépése a jogelőd Budapest Bank vállalati ügyfelei teljes portfóliójának átemelése (továbbiakban: Átállás) a volt Budapest Bank informatikai rendszeréből az MKB Bank informatikai rendszerébe. Az Átállás tervezetten 2023. szeptember 29. (péntek) 12:30 és október 3. (kedd) 12:00 óra között fog zajlani.Részletek

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2023. szeptember 29. és október 3. közötti időszakra meghirdetett informatikai átállás sikeresen lezajlott. Túlterheltség miatt azonban jelenleg fennakadásokat tapasztalhat az elektronikus csatornáinkra való belépéskor. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán, hogy az ügyfelek mielőbb újra fennakadások nélkül használhassák ezeket a felületeket. További információért hívja az MBH Bank 0-24 órában elérhető, belföldről díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 350 350-es telefonszámon. Türelmét és megértését köszönjük! Üdvözlettel: MBH Bank Nyrt.

VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Tájékoztatás az MBH Bank Nyrt. és a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” közötti megállapodás alapján megvalósult állományátruházásáról

1. Az átruházásban részes felek és az átruházás időpontja

A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”(székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041720; a továbbiakban: Sberbank), mint átadó és az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-040952; a továbbiakban: MBH Bank Nyrt.), mint átvevő között létrejött megállapodás alapján az MBH Bank Nyrt. 2022. augusztus 1-jén átvette a Sberbank és annak ügyfelei között fennálló hitelszerződéseket (ideértve valamennyi követelést és az azokat biztosító bármely biztosíték létrehozására irányuló szerződésből, egyoldalú kötelezettségvállalásból és ezek esetleges módosításaiból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a Hpt.) 17/A. §-a szerint (továbbiakban: átruházás).

A hitelintézetek az átruházásról írásban értesítették az érintett ügyfeleket.

2. Általános szerződési feltételekmódosulása

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az átruházást követően a hitelszerződéskre alkalmazandó általános szerződési feltételek módosultak. Az MBH Bank Nyrt. által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzat a https://www.mbhbank.hu/az-mbh-bankrol/kozlemenyek/uzletszabalyzatok honlapon található. Kiemeljük, hogy az átruházás következtében felmerülő költség, díj nem lett az ügyfelekre áthárítva, a szerződésből eredő kötelezettségek az átruházás folytán nem váltak terhesebbé, az egyes hitelszerződésekben rögzített egyedi feltételek nem változtak.

Az átruházás napját követően, azaz 2022. augusztus 1. napjától a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket és minden más adósi kötelezettségét az MBH Bank Nyrt. részére kell teljesíteni, valamint részére kell címeznie minden nyilatkozatát, kérelmét és panaszát: az MBH Bank fiókjainak elérhetősége az alábbi weblapon található, email: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu, telefon: +36 80 350 350.


3. A törlesztési számlaszámok2023. február 1.-jétől megváltoztak

Az ügyfelek és a bank közötti szerződés(ek) alapján fennálló törlesztési kötelezettség teljesítéséhez a bank hiteltörlesztésre szolgáló bankszámlát nyitott, melyről minden ügyfelet postai levélben tájékoztatott. A szerződés(ek) alapján fennálló törlesztési kötelezettség 2023.02.01. napjától kizárólag az ügyfelek felé postai úton megküldött levélben írt, hiteltörlesztésre szolgáló bankszámlára teljesíthetők jogszerűen.

A nem megfelelő bankszámlaszámra történő teljesítés esetén az MBH Bank Nyrt. jogosult a késedelem jogkövetkezményeit alkalmazni (pl. késedelmi kamat felszámítása, KHR adatátadás stb.).

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ügyfél-átvilágítási (ügyfél azonosítási, illetve okmányellenőrzési) és bejelentési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kötelesek megtenni egy MBH Bank Nyrt. bankfiókban.

Az átruházott szerződésekkel kapcsolatos kérdéseket az MBH Bank Nyrt. munkatársai az MBH Bank teljes fiókhálózatában (https://www.MBH.hu/fiokkereso), illetve a TeleBANKon a +36 80 350 350-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@mbhbank.hu email címen várják.

Gyakran Ismételt Kérdések