Rólunk

MBH Bank Csoport / Integráció története

A Szövetkezeti Hitelintézetek több mint 160 éves magyarországi történetük során mindig a hazai bankrendszer meghatározó szereplői közé tartoztak. Többszöri átalakulás után az ötvenes években jöttek létre a modern takarékszövetkezetek ősei. A szektor életében jelentős változást hozott a rendszerváltás, ugyanis bankpiaci konszolidációval a takarékszövetkezetek megalapították a központi bankjukat, MBH BankBank néven (jelenlegi nevén MTB Zrt.), amellyel a cél a piaci pozíció megerősítése és az üzleti tevékenységek központi támogatása volt. 1993-ban létrehozták a MBH Bankszövetkezeti Integrációt és felállították közös biztonsági alapjukat, az Országos MBH Bankszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA). Ezekkel a lépésekkel elkezdődött a takarékok számának csökkenése.

A 2010-es évek közepére elkerülhetetlenné vált az Integráció megerősítése és a működés egységesítése, amelyhez segítséget nyújtott a 2013-as integrációs törvény megalkotása. A cél a szektor modernizálása, kockázatainak csökkentése és egy hatékony szövetkezeti csoport kialakítása. Ehhez szükséges egy erős központi irányítás (Integráció központi bankja: MTB Zrt.) és ellenőrző szerv (Integrációs Szervezet) felállítása.

2015. szeptember 23-án az Integrációs Szervezet felvette tagjai sorába az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t, és FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t is, melyek 2018 eleje óta MBH Bank Jelzálogbank és MBH Bank Kereskedelmi bank néven folytatják tevékenységüket.

2016 óta zajlik az SZH-k konszolidációja, 2017 végére 12+3 (kisbank) regionális SZH jött létre. Az integráció első ütemben az új MBH Bank a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Mohácsi MBH Bank Bank és a Pannon MBH Bank Bank egyesülésével jött létre, valamint átvette az MTB Zrt.-nek a vállalati és lakossági számlaszerződés-, betét- és hitelállományait is. A második ütemben fennmaradó 11 takarékszövetkezet (3A, Békés, Centrál, Dél, Fókusz, Hungária, Korona, M7, Nyugat, Pátria, Tiszántúli) és a MBH Bank Kereskedelmi Bank is beleolvadt a MBH Bankba.

2019. október 31-jével lezárult a jogi egyesülés, a MBH Bank messze legnagyobb hálózattal várja ügyfeleit az egész országban. Modern univerzális bankként magában tömöríti a korábbi takarékokat, így optimálisan ötvözi a takarékszövetkezetek másfél évszázados hagyományait a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal. A szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzése érdekében megalapításra került a MBH Bank Egyesült Szervezetet (TESZ), amely azon részjegy-tulajdonosokat tömöríti, akik saját döntésük alapján nem közvetlenül, hanem a TESZ-en keresztül, közvetetten kívánnak az új MBH Bank Zrt. tagjaivá válni.

A fúziókkal a MBH Bank Csoport megszünteti az eddig óriási költségeket okozó átfedéseket, a szervezetek közötti párhuzamosságokat, egységesíti a takarékok eltérő termékpalettáit, a fiókhálózatot, az arculatot, az értékesítési és marketingtevékenységet, a belső szabályozást valamint megkezdi az informatikai rendszerek konszolidációját. Az átalakítások és átszervezések révén jelentősen tudnak csökkeni a működési költségek, 2023-ra mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piaci részesedés és évi 30 milliárd forint körüli adózott eredmény fenntartható elérése a cél.

Az ügyfeleknek számos előnnyel jár a takarékok egyesülése: egységesített, versenyképes termékeket vehetnek igénybe, a bevezetendő közös, modern informatikai rendszer egyszerűsíti és gyorsítja a kiszolgálást. A bank termékei minden csatornán elérhetőkké válnak: hagyományos ügyintézéssel, telefonon és interneten, illetve ezek személyre szabott kombinációjával.

Az egyesült MBH Bank a közösségek és generációk bankja lesz, amely tipikus élethelyzetekre kínál komplex, innovatív megoldásokat családok, fiatalabb és idősebb nemzedékek, fővárosi és városi lakosok számára egyaránt. Tovább erősíti pozícióit a kkv-k körében és az agráriumban, emellett nyit a fiatalabb és a városi, fővárosi lakosok, vállalkozók felé is. A közösségek bankjaként a helyi közösségek és vállalkozások fejlődését, egymás közti szerveződését, együttműködését, a helyi start-upok piacra lépését segíti elő. Az országban messze a legnagyobb fiókhálózata révén továbbra is biztosítja a fővárosi és vidéki lakosok, vállalkozások és intézmények korszerű pénzügyi termékekkel való ellátását, hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a vidék felzárkóztatásához.

MBH Bank Csoport: értékeink és jövőképünk

Az integráció révén megvalósul a legnagyobb hazai fiókhálózattal rendelkező takarékszövetkezeti rendszerben rejlő üzleti potenciál kihasználása. Ennek nyomán egy országosan versenyképes, a teljes magyar lakosság és vállalkozói kör igényeihez is igazodó, korszerű termékeket kínáló bankcsoport jön létre.

Célunk a modernizáció, üzleti és szervezeti megújulás, valamint a tradíciók és értékek megtartása.

A MBH Bank Csoport üzleti és szervezeti megújítása optimálisan ötvözi a takarékszövetkezetek másfél évszázados hagyományait a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal. Korszerű termékeket alakítunk ki családoknak és valamennyi generációnak, nyitunk a fiatalok, a fővárosi és városi lakosok felé is. Támogatjuk a helyi fejlesztéseket, elősegítjük a helyi közösségek, ökoszisztémák, értékláncok szerveződését és működését. Ügyfeleink valós igényeire, élethelyzeteire szabott, versenyképes termékeket kínálunk az ország bármely részén. Tovább erősítjük pozícióinkat a KKV-k és az agráriumban dolgozó vállalkozások finanszírozásában. Önálló agrár üzletágat hoztunk létre, amely a hagyományos és dedikált banki termékeken túl komoly szaktanácsadói és edukációs szolgáltatásokat is nyújt a hazai agrár vállalkozások észére, ezáltal segítve a magyar mezőgazdaság korszerűsítését, valamint versenyképességének erősítését.

Stratégiai együttműködésre lépett az MTB, MBH Bank és Budapest Bank 2020 májusában

Stratégiai együttműködés jött létre a 3 bankcsoport között 2020 májusában, egy közös pénzügyi holdingtársaság (Magyar Bankholding Zrt.) létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával Az együttműködés pontos formája és ütemterve még vizsgálat alatt áll, várhatóan 2021 év első felében kerül kidolgozásra. Az 5 800 Mrd Ft-os együttes mérlegfőösszeg alapján messze az ország második legnagyobb bankcsoportja jöhet létre. Az érintett felek jelenleg továbbra is önállóan működnek, az együttműködés nem befolyásolja meglévő aktivitásaikat.

Egy mélyebb együttműködés, egy lehetséges részleges vagy teljes egyesülés az ügyfelek és a tulajdonosok érdekeit szolgálja, valamint megfelel a globális trendeknek és az MNB konszolidációs elvárásainak. A bankcsoportok remekül kiegészítenék egymást, ügyfélkör, szolgáltatások és üzleti fókusz tekintetében, valamint jelentős költség- és befektetési szinergiák is realizálhatók lennének (pl. központ, fiókhálózat és IT).

A MBH Bank Csoport elsősorban kisvárosi és kistelepülési lakossági, valamint agrár és egyéb KKV ügyfelekkel, és kiterjedt önkorm. kapcsolatokkal rendelkezik. Az MBH elsősorban városi, affluensebb ügyfélkörrel, és domináns privátbanki, nagyvállalati, valamint lízing portfólióval bír. A BB jelentős retail, mikro, kis- és középvállalkozás portfólióval rendelkezik.

A MBH Bank és az MBH Bank együttesen 2,2 millió ügyfelet szolgál ki országosan, a hazai bankfiókhálózat közel felét működtetik, mérlegfőösszegük megközelíti a 9 700 Mrd Ft-ot, amivel messze az ország második legnagyobb bankcsoportjává válhatnak.

Megkezdte tényleges működését a Magyar Bankholding Zrt. 2020 decemberében

December 15-én megkezdte tényleges működését a Magyar Bankholding Zrt., miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MBH Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. Ezzel Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre, amelyben a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MBH eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB eddig közvetlen tulajdonosai pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.

A pénzügyi holding társaság az apportot követően a jövőben prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a bankok működését optimalizáló fúziós folyamatot. A részletes fúziós ütemterv és az üzleti stratégia kidolgozására a jövő évben kerül sor.

A Budapest Bank, az MBH és az MTB egyelőre megőrzi önálló jogi státuszát, és külön brand alatt működik a jövőbeni fúziós folyamat megtörténtéig. Az apportot követően azonnal megkezdődik a csoportműködésből eredő szinergiák kiaknázása.

A Magyar Bankholding Elnök-vezérigazgatója dr. Barna Zsolt. Az igazgatóság tagjai továbbá dr. Balog Ádám, dr. Lélfai Koppány, Szabó Levente László valamint dr. Tajthy Attila.

A MBH Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Szabó Levente László (elnök-vezérigazgató)

Egerszegi Ádám(alelnök, vezérigazgató-helyettes)

Dr. Tófeji Edina

Bogdán János Zoltán

Schamschula György

Váradi Zoltán

A MBH Bank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Hetzmann Béla (elnök, egyben az Audit Bizottság tagja)

Dr. Bencze András Csaba (elnök-helyettes, egyben az Audit Bizottság tagja)

Katona Viktor Iván (egyben az Audit Bizottság tagja)

Vargáné Králik Katalin (egyben az Audit Bizottság tagja

Tölgyes András József