Takarék Egyesült Szövetkezet (TESZ)

A TESZ 2018. december 17-én alakult azzal a céllal, hogy a 2019. évben lezajló takarékszövetkezeti egyesülések során a létrejövő Takarékbank Zrt-ben közvetlen részvénytulajdont szerezni nem tudó vagy nem kívánó takarékszövetkezeti részjegytulajdonosok részére biztosítsa – a közösségi tulajdonláson keresztül megvalósuló – közvetett tulajdonszerzés lehetőségét.

Általános információk

Cégnév: Takarék Egyesült Szövetkezet (TESZ)
Működési forma: vagyonkezelő szövetkezet
Alapításának időpontja: 2018. december 17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-02-054568
Bejegyezve: 2019. január 08.
Székhely: HU - 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.
Központi e-mail cím info@egyesultszovetkezet.hu
Főtevékenység: TEÁOR 6420’08 Vagyonkezelés (holding)
A Szövetkezet, mint holding szövetkezet a főtevékenységén kívül más üzletszerű tevékenységet kizárólag az Integrációs Szervezet által engedélyezett körben végezhet.
Statisztikai számjel: 26619110-6420-129-01
Adószám: 26619110-2-43

Igazgatóság tagjai

Leövey Péter (elnök)
Dr. Tófeji Edina
Vargáné Králik Katalin

Felügyelőbizottság tagjai

Sebestyén István (elnök)
Eőry Gábor
Dr. Szabó Boldizsár

Kérjük, válasszon az alábbiak közül: