Konstrukcióváltás

Fontos, hogy a felelős döntés meghozatalához a fogyasztók – akár új hitel felvételekor, akár a meglévő jelzáloghiteleik átalakítása kapcsán – ne csupán az aktuális kamatmértékeket és törlesztőrészleteket mérlegeljék, hanem a kamatváltozás kockázatának lehetséges következményeit is értékeljék.

A kamatozás módjának megváltoztatási lehetőségei - konstrukcióváltás

A Hitelintézet lehetőséget biztosít Ügyfelei számára, hogy a kamatkockázat csökkentése érdekében meglévő változó, vagy legfeljebb egy évre rögzített piaci kamatozású forint jelzáloghitelük kamatperiódusát hosszabb kamatperiódusra válthassák. A konstrukcióváltással elérhető termékek kondícióira vonatkozó részletes információkata MBH Bank Zrt. lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról szóló hirdetménye tartalmazza. A konstrukcióváltott ügyletekre a MBH Bank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzat, a MBH Bank Zrt. Lakossági Jelzáloghitelezés Általános Szerződési Feltételei, illetve a vonatkozó Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény vonatkozik.

A hosszabb kamatperiódus miatti magasabb kamat következtében megnövekedhet a törlesztőrészlet. Amennyiben ezt nem tudja, vagy nem akarja vállalni, a futamidő esetleges növelése szolgálhat megoldásként.

Ha Önnek hosszú távon fontos a törlesztőrészletváltozatlansága, kiszámíthatósága, akkor érdemes megfontolnia, hogy meglévő hitele kamatát szerződésmódosítással hosszabb távra rögzítse! Amennyiben Ön kezdeményezi a konstrukcióváltást és a hitele a hiteltörlesztési moratóriumban részt vesz, úgy nem szükséges kilépnie a moratóriumból, a hitel automatikusan a moratórium hatálya alatt marad. Abban az esetben, ha Ön nem konstrukcióváltással él, hanem a meglévő hitelét új hitellel váltja ki, abban az esetben fontos tudni, hogy a moratórium nem terjed ki a 2020.03.19 után folyósított hitelekre, így az Ön új hitele nem fog a moratórium hatálya alá tartozni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetleges szerződésmódosítást Önnek kell kezdeményeznie szerződésmódosítási kérelem benyújtásával. A szükséges nyomtatványokatszemélyesen a Hitelintézet fiókjaiban kérheti, illetve eléri a Hitelintézet honlapján is.

MNB ajánlás

Az MNB a fogyasztói tudatosság elősegítése és a már meglévő, referencia-kamatlábhoz kötött és legfeljebb egy évre rögzített hitelkamattal rendelkező (továbbiakban együtt: változó kamatozású) jelzáloghitelek kamatkockázatának csökkentése érdekében Ajánlást adott ki. Az Ajánlás alapján a hitelnyújtók a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény, az ún. „fair bank” törvény hatálybalépése, 2015. február 1. előtt szerződött, legalább 10 éves hátralévő futamidővel rendelkező változó kamatozású jelzáloghitel-szerződéssel rendelkező fogyasztók számára személyre szóló tájékoztatást adnak (továbbiakban: Tájékoztató).

Az MNB Ajánlásban meghatározott ügyletek körébe azok az alábbi paraméterekkel rendelkező lakossági jelzálog hitelek tartoznak, amelyeknél :

 • a szerződéskötés időpontja: 2015.02.01. előtti
 • a hátralévő futamidő: a Tájékoztató kiküldését megelőző év december 31-én legalább 10 év
 • a kamatozás: változó vagy legfeljebb egy évre rögzített
 • a devizanem: forint
 • a hátralékos napok száma: a Tájékoztató kiküldését megelőző év december 31-én 0-90 nap

Az Ajánlás nem vonatkozik:

 • állami kamattámogatott kölcsönre
 • gyűjtőszámlahitelre
 • azon átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítési konstrukcióban lévő ügyletre, ahol a fizetéskönnyítési időszak lejárata meghaladja a Tájékoztató megküldésének időpontját

Az MNB Ajánlással érintett Ügyfelek tájékoztatása több szakaszbantörténik:

 • 07.15-ig, illetve 2019.09.30-ig a 15 évet meghaladó futamidejű ügyletek,
 • 01.31-ig: a megelőző év december 31-én legalább 10 éves hátralévő futamidejű ügyletek kapcsán küldünk postai úton személyre szabott Tájékoztatót.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kölcsönügyletére vonatkozó konkrét szerződésmódosítási lehetőségeta személyre szabott Tájékoztató levelünk tartalmazza.

Az MNB ajánlás az alábbi linken érhető el:

https://www.mnb.hu/letoltes/9-2019-kamatkockazat.pdf

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatára vonatkozó bővebb információt az alábbi linken érhetik el:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-kamatkockazatrol.pdf

A szerződésmódosítás folyamata

 1. Szerződésmódosítási kérelem benyújtása

A Tájékoztató kézhezvételét követően a kérelmet személyesen kell benyújtania, a szerződésmódosítás időpontját munkatársunkkal kell egyeztetnie. Ügyintéző kollégáink tájékoztatást nyújtanak a kapcsolódó teendőkről, költségeiről, átfutási időkről, valamint arról, hogy – mivel a hosszabb kamatperiódusra váltás, várhatóan magasabb kamatot eredményez – a választott, hosszabb kamatperiódus esetén milyen törlesztőrészletre számíthat.

 1. Szerződésmódosítás aláírása

A Szerződés érvényesen csak írásban, a Hitelintézet és az Adós közös megegyezésévelmódosítható.

A Hitelintézet a szerződésmódosítás tervezetét előzetesen megküldi/átadja az Ön számára, ezt követően legkorábban 3 nap múlva van lehetőség a szerződésmódosítás aláírására. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésmódosítást az összes ügyletszereplőnek alá kell írnia, vagyis amennyiben az Adóson kívül Adóstárs, Zálogkötelezett, Készfizető kezes, egyéb szereplő is részt vett az ügyletben, mindenkinek egy időben meg kell jelennie a fiókban és adott esetben a közjegyzőnél is.

 1. Közjegyzői okirat módosítása

A kölcsönszerződés módosítását közjegyzői okiratba kell foglalni. Amennyiben az eredeti szerződés kétoldalú közjegyzői okirati formában készült, úgy a szerződésmódosítást is ilyen formában kell megkötni. Amennyiben az eredeti szerződés magánokirati formában készült, úgy a módosítás is magánokirati formában készül, és el kell fáradniuk a közjegyzőhöz, hogy az egyoldalú kötelezettségvállaló okiratot aláírják. A közjegyzői díj pontos mértékea közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) – 2019. július 01. napjától a 22/2018. (VIII. 23.) számú – IM rendelet alapján kerül a közjegyző által meghatározásra, megfizetése az Ügyfelet terheli.

 1. Hatálybalépést követően a hitel törlesztése az új kondícióknak megfelelően

A módosított ügyleti kamat az új kamatperiódus kezdő napjától kezdődően kerül felszámításra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Hitelintézet a szerződésmódosítás hatálybalépésének feltételeként a közjegyzői okirat benyújtásán túl elvárja, hogy a szerződésmódosítás hatálybalépésének napján a kölcsön ne legyen hátralékos. A Hitelintézet elvárja az Adóstól, hogy a Kölcsön törlesztésének szerződésszerűen eleget tegyen, és amennyiben késedelme állna fenn, a hátralékot a szerződésmódosítás hatálybalépési feltételeinek legkésőbbi teljesítési határidejéig rendezze, továbbá biztosítsa a Szerződésmódosítás hatálybalépésének napján is a késedelemmentességet. Amennyiben a kölcsön hátralékos, a szerződésmódosítást a Hitelintézetnek nem áll módjában hatályba léptetni, és ebben az esetben a kölcsön az eredeti – korábban már módosított szerződés esetén a módosított – feltételekkel marad hatályban, azaz a kamatozás módja nem fog változni.

További fontos tudnivalók

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konstrukcióváltási kérelmet nem áll módunkban további szerződésmódosítási kérelemmel együtt kezelni, mely alól kivételt képez a futamidő hosszabbítása iránti kérelem. Amennyiben más jellegű módosítási igénye lenne, azt külön formanyomtatványon tudja a Hitelintézet részére benyújtani, a lebonyolítására külön szerződésmódosítás keretében van csak lehetőség.

Amennyiben a futamidő meghosszabbítása mellett dönt, legyen tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő alatt összességében több kamatot, díjat, költséget kell megfizetnie a Hitelintézet felé, ami növeli hitelének teljes díját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy futamidő hosszabbítására abban az esetben tudunk lehetőséget biztosítani, amennyiben a kölcsön lejáratának hónapjában az Adós (több Adós/Adóstárs esetén az Adósok közül legalább az egyik Adós) nem töltheti be a 70. életévét. A teljes futamidő a futamidő hosszabbítását követően sem haladhatja meg a 35 évet.

A Hitelintézet a kérelem elbírálásának jogát fenntartja, a kérelmet el is utasíthatja, illetve az Ügyfél kérelmében foglaltaktól eltérő ajánlatot is adhat. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek és nem jelent kötelezettségvállalást kölcsönszerződés megkötésére, módosításra, kölcsön folyósítására. A tájékoztatás nem teljeskörű, a további lehetőségekről és a részletekről a Hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatán és a Hitelintézet fiókjaiban is érdeklődhet.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken