Kiváló eredményeket ért el a MBH Bank Jelzálogbank 2021-ben

Sajtóközlemény

Budapest, 2022. április 7.

A változó piaci környezet ellenére terv feletti eredménnyel zárta a MBH Bank Jelzálogbank a 2021-es évet, miután egy év alatt 40,7%-os növekedéssel 2,7 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el 2021-ben. Az auditált pénzügyi jelentés szerint a MBH Bank Jelzálogbank mérlegfőösszege az egy évvel korábbi szintről 8,6%-kal 665 milliárd forintra gyarapodott. A MBH Bank Csoport tagja mindezekkel nagymértékben megerősítette helyét a magyar jelzálogpiacon.

A turbulens piaci környezet ellenére a MBH Bank Jelzálogbank rendkívül sikeres pénzügyi évet zárt, a pénzintézet 2021-ben számos területen felülmúlta a kitűzött terveket. A bank auditált pénzügyi jelentése szerint a 2020-as több mint 1,9 milliárd forintról egy év alatt 792 millió forinttal (40,7%) nőtt a konszolidált, adózás előtti eredménye, amely így tavaly meghaladta a 2,7 milliárd forintot. A jelentős növekedéshez a második félév kimagasló, 1,6 milliárd forintos eredménye is hozzájárult. A bank átfogó jövedelme egy év alatt 37,2%-kal 2,25 milliárd forintra nőtt.

Az eredmény köszönhető a MBH Bank Jelzálogbank nettó kamatjövedelem gyarapodásának is, amely a 2020-as évhez viszonyítva 1 milliárd forintos (32,3%) növekedést követően elérte a 4,2 milliárd forintot. Ez részben a refinanszírozásból származó kamatbevételek folyamatos emelkedését tükrözi, de az állampapír-portfolió kamateredménye is szerepet játszott a növekedésben.

A bank refinanszírozott állományában két számjegyű, 15,5%-os volt a növekedés: míg 2020-ban 287,1 milliárd forint volt, 2021-ben elérte a 332 milliárd forintot. A refinanszírozott hitelállomány 94,6%-a a Magyar Bankholding Csoport tagbankjaihoz köthető, azonban a MBH Bank Jelzálogbank továbbra is refinanszíroz a csoporttól független kereskedelmi pénzintézeteket is.

A bank nettó üzleti eredménye 787 millió forintra rúgott, amely 10,7%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. A 2021-es üzleti év nyeresége 2,74 milliárd forint volt, amely 15,68%-kal magasabb a 2020. évi 2,37 milliárd forintnál. A MBH Bank Jelzálogbank mérlegfőösszege 8,6%-kal, 52,9 milliárd forinttal nőtt egy év alatt (2020: 612,14 milliárd forint), 2021 végére 665 milliárd forintot tett ki.

Dr. Nagy Gyula, a MBH Bank Jelzálogbank vezérigazgatója hangsúlyozta : „A MBH Bank Jelzálogbank 2021-es eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a bank rendkívül stabil és tőkeerős, a fenntarthatóságban is élenjáró szereplője a piacnak, és a forgalomban lévő jelzáloglevelek alapján magabiztosan tartja pozícióját”.

Martzy Antal, a MBH Bank és egyben az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese az eredmények kapcsán a következőket mondta: „ A MBH Bank Jelzálogbank hasonló stabilitással és tőkeerővel rendelkezik, mint a március 31-én egyesült MBH Bank. A MBH Bank Csoport 2023 májusáig megvalósuló csatlakozásával egy egységes és szilárd, magyar tulajdonban lévő nagybank jön létre a Magyar Bankholding hármas bankfúziójának keretében, amiből az ügyfelek csak profitálni fognak.”

A hazai piac erős, fenntarthatóságban is élenjáró szereplője

A MBH Bank Jelzálogbank által kibocsátott, piacon lévő jelzáloglevelek névértéke 2021. év végén elérte a 323 milliárd forintot, ami éves szinten 3,5 milliárd forintos (1,1%) növekedést jelent. A bank részesedése a szegmensben 2020 végéhez képest 0,6 százalékponttal 20%-ra emelkedett, így a MBH Bank Jelzálogbank a forgalomban lévő jelzáloglevelek alapján magabiztosan tartja a második pozíciót a jelzáloglevél-piacon. A MBH Bank Jelzálogbank tevékenysége elsősorban a jelzáloglevél kibocsátásra terjed ki, ennek megfelelően tavaly is havi rendszerességgel jelent meg kibocsátásokkal a piacon.

A bank fontos célja a zöld jelzáloglevelek súlyának fokozatos növelése a teljes forrásállományon belül. A MBH Bank Jelzálogbank 2021-es üzleti és pénzügyi működésében új, kedvező piaci körülményt jelentett az MNB által 2021. augusztus 2-án elindított, 200 milliárd forint keretösszegű Zöld Jelzáloglevél Vásárlási Program. Tavaly a nehezedő piaci körülmények ellenére a MBH Bank Jelzálogbank tizenkét nyilvános aukció keretében 24,5 milliárd forint összesített névértékben bocsátott ki 5 és 10 éves jelzálogleveleket.

Emellett a MBH Bank Jelzálogbank tavaly megalkotta és független nemzetközi szakértő által hitelesíttette Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, amely lehetővé tette, hogy a bank 2021 októberében kibocsáthassa első zöld jelzáloglevelét. Az ötéves lejáratú, fix hozamú értékpapírból a bank 5 milliárd forintnyit értékesített. 2022 első negyedévben további 7,4 milliárd forintnyi 5 és 10 éves zöld jelzáloglevelet bocsátott ki a bank.

„Az energiaárak és a klímaválság elleni intézkedések sora világosan megmutatta, hogy az épületek energiahatékonyságának javítása meghatározó fontosságú lesz az előttünk álló években. Ez a tendencia a jelzáloghitelezésben és a jelzáloghitelek refinanszírozásában is új finanszírozási megoldásokat és változó befektetői értékrendet fog eredményezni. A MBH Bank Jelzálogbank a 2021-ben indult Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerével az új trend egyik zászlóvivője szeretne lenni” – mondta Dr. Nagy Gyula.

A bank a Magyar Bankholding Csoport tagjaként elkötelezett, hogy fokozott figyelemmel kísérje a környezeti és a társadalmi kockázatokat, és a fenntarthatóságot elősegítő alapelveket hosszú távon beépítse a vállalati irányítási és üzleti stratégiájába. A pénzintézet az elmúlt időszakban több komoly eredményt ért el a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot szolgálva. Az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezés tagjaként 2020 óta arra törekszik, hogy zöld jelzáloghitelezéssel és zöld jelzáloglevél kibocsátásával támogassa a lakásállomány energiahatékonyságának növelését.

A bank emellett 2022 februárjában első magyar jelzálogbankként megkapta az európai energiahatékony jelzálog védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label), amely minősítést objektív kritériumok alapján az Európai Jelzálogszövetség mellett működő független nemzetközi tanácsadótestület ítél oda. 2022 második negyedév végén megjelenik a MBH Bank Jelzálogbank első önálló fenntarthatósági (ESG) jelentése, amely a transzparencia javításával tovább szélesítheti a jelzálogleveleinek befektetői körét.

Háttérinformációk

MBH Bank Jelzálogbank Nyrt.

A MBH Bank Jelzálogbank Nyrt. 1998-ban kezdte meg működését FHB Föld-, Hitel- és Jelzálogbank néven. Az első szakosított jelzálogbanki pénzintézetként lefektette a jelzálogbanki háttérrel működő jelzáloghitelezési üzletág alapjait a magyar bankpiacon, s országszerte elérhetővé tette a jelzáloglevéllel finanszírozott jelzálogalapú finanszírozást. A bank profilja 2018-tól letisztult, a MBH Bank Csoport hosszú távú céljaihoz illeszkedik, refinanszírozó jelzálogbankként működik, fő tevékenységi köre ennek megfelelően a jelzáloghitelek refinanszírozása a MBH Bank Csoport tagjai és csoporton kívüli partnerbankok számára, valamint a jelzáloglevél kibocsátás.

A MBH Bank Jelzálogbank a MBH Bank Csoport tagjaként végzi üzleti tevékenységét, közvetlen fő tulajdonosa az MTB Zrt. A bank integrált hitelintézetként a MBH Bank Csoport tagja, egyben a 2020-ban megalakult Magyar Bankholding Csoport tagja is, amely az egyesült MBH Csoporttal együtt a második legnagyobb hazai bankcsoport.

Magyar Bankholding Zrt.

A Magyar Bankholding Zrt. hazai tulajdonú pénzügyi holdingtársaság, amely a Budapest Bank Zrt., az MBH Bank Nyrt. és a MBH Bank Csoport fúziójának megvalósítását célozza. A társaság 2020. december 15-én kezdte meg tényleges működését, miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a három hitelintézet meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holdingtársaságba apportálták, ezzel létrehozva Magyarország második legnagyobb bankcsoportját.

2021 márciusában a Magyar Bankholding Igazgatósága és Felügyelőbizottsága elfogadta a tagbankok egyesítésére vonatkozó öt éves stratégiát, amely alapján a három hitelintézet fúziója 2023-ban valósulhat meg. 2021. december 15-én az MBH Bank közgyűlése, valamint a Budapest Bank és a MBH Bank Csoportot tulajdonló Magyar MBH Bank Bankholding Zrt. legfőbb döntéshozó szervei jóváhagyták a fúziós menetrendet, amely a Budapest Bank, az MBH Bank és a Magyar MBH Bank Bankholding egyesítésére vonatkozik.

A létrejövő nagybank Magyarország legmodernebb és leginnovatívabb bankja kíván lenni, amely rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be. A bank új, modern termék- és szolgáltatási palettája a teljes piaci spektrum és minden ügyfélszegmens kiszolgálását fogja célozni, beleértve a lakossági, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalati, agrár, illetve privátbanki ügyfeleket is.

Sajtókapcsolat

Tölgyes Orsolya

Magyar Bankholding Zrt.

Mobil: 0036 70 436 6065

E-mail: tolgyes.orsolya@magyarbankholding.hu

Paróczai Bence

Goodwill Communications

Mobil: 0036 70933 9797

E-mail: paroczai@gwc.hu