VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Fizetési nehézségek kezelése

440x286_2.jpg

Fedezetlen hitelek

  • Személyi kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámla hitelek
  • Kisvállalati hitelek
MBH_JelzalogHitel_VARMEGYE_PEST_WeboldaliTermek_2023szept_440x286.jpg

Fedezetes hitelek

  • Jelzáloghitel

Fizetéskönnyítési megoldások fedezetlen hitel esetén

Az MBH Bank több megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megóvja ügyfeleit, és segítse az átmeneti törlesztési nehézség időszakában.

A törlesztési könnyítéshez kapcsolódó igényeket a Bank egyedileg bírálja el.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztési könnyítés bírálata alatt, és addig, amíg a Bank nem értesíti a pozitív bírálati eredményről, és nem történik meg a szerződés-módosítás alapján a banki rendszerekben a törlesztési könnyítés beállítása, Önnek az alap hitelszerződés szerinti törlesztési kötelezettségeit kell teljesítenie! Ez alapján a törlesztési könnyítésre vonatkozó igény benyújtása nem mentesíti Önt a normál havi törlesztőrészlet megfizetése alól.

A lentiekben ismertetjük a különböző fizetési könnyítési lehetőségeket, illetve az igénylés elindításához szükséges lépéseket.

Fizetési nehézség jelzése

  • Hívja TeleBank ügyfélszolgálatunkat a +36(1) 450-8200-ás számon,
  • keresse fel bármelyik bankfiókunkat,
  • írjon e-mailt a ugyfelszolgalat@mbhbank.hu címre, vagy
  • küldjön levelet az MBH Bank Nyrt. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 címre.

Ha e-mailt vagy levelet küld, feltétlenül tüntesse fel benne a következőket: főadós neve, szerződésszám, születési hely és idő, telefonszám.

Kollégáink egyeztetik a szükséges adatokat, az igényelt áthidaló megoldás típusát, majd ezt követően kerül sor a bírálatra, mely során szükség szerint dokumentumok benyújtása válhat szükségessé. Pozitív bírálatot követően a szerződésmódosításra írásban vagy telefonon kerül sor. Telefonon kötött megállapodás esetén, annak lényegi elemeiről a bank levélben is küld tájékoztatást.

Írásban kötött megállapodás esetén, pozitív bírálatot követően a szerződésmódosítás aláírása kettő módon történhet, bankfiókban illetve levélben ügyfél részére megküldve, melynek aláírt példányának visszaküldését követően kerül sor a fizetési könnyítés rendszereinkben történő beállítására. Ennek megtörténtéről értesítő levelünkben adunk tájékoztatást.

Hogyan kérhet fizetéskönnyítést jelzálogfedezetű hitel esetén?

Felelősen eljáró hitelezőként minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük fizetési nehézségekkel küzdő, a probléma rendezésében együttműködő ügyfeleinket.

Ha úgy érzi, hogy egyre nagyobb terhet jelent Önnek a törlesztőrészletek fizetése, nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást!

Mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot, kérjük, hogy gondolja át, milyen hitelei vannak bankunknál vagy más bankoknál, és mi okozza a fizetési nehézséget.

Fizetési nehézség jelzése

Ha e-mailt vagy levelet küld, feltétlenül tüntesse fel benne a következőket: főadós neve, szerződésszám, születési hely és idő, telefonszám.

Megoldás kialakítása

Személyes ügyfélmenedzsere telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot. Ügyfélmenedzserével és szükség esetén az ügylet többi szereplőjével közösen felmérheti

  • a fizetési nehézségek lehetséges okait,

  • a háztartás teherviselési képességét, valamint
  • jelenlegi és várható jövedelmi helyzetét.

Az információk alapján kollégánk igyekszik Önnek vagy Önöknek megfelelő megoldást javasolni, és tájékoztatja a fizetéskönnyítési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról is.

Fizetéskönnyítési kérelem benyújtása

A kérelem dokumentációját bármelyik bankfiókunkban vagy az MBH Bank Nyrt. LRO Fizetéskönnyítés, 5601 Békéscsaba Pf.: 521 címre küldött levélben benyújthatja. Fontos, hogy a dokumentációnak minden hitelszereplő adatait, dokumentumait tartalmaznia kell!

Kérjük, hogy ne csatoljon egészségügyi dokumentációt a kérelméhez, mert ez nem befolyásolja a fizetéskönnyítési kérelemről hozott döntésünket! Az adatvédelmi jogszabályok alapján bankunk nem jogosult különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokat kezelni a fizetéskönnyítési kérelem elbírálásához, ezért azokat visszaküldjük vagy töröljük.

Ha a dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta, elbíráljuk a kérelmét, majd telefonon és írásban is értesítjük az eredményről. Ha a bírálat eredménye pozitív, időpontot egyeztetünk a szerződésmódosításhoz.

Szerződésmódosítás

A szerződésmódosítás aláírásánál, valamint ha a szerződésmódosítás alapján közokirat is készül, akkor a közokiratba foglalásánál minden hitelszerződésben szereplő kötelezettnek személyesen jelen kell lennie bankfiókunkban és a közjegyzőnél.

A szerződésmódosításért Bankunk nem számít fel díjat, azonban a közokiratba foglalás díja Önt terheli, melynek összegét a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (továbbiakban: Díj Rendelet ) határozza meg. A közokiratba foglalás díjának kiszámítását az alábbiakban találja: díjszámítás módja.

Fizetéskönnyítési megoldások jelzálogfedezetű hitel esetén

Ha nehéz anyagi helyzetbe kerül, és átmenetileg problémát okoz Önnek a törlesztőrészletek fizetése, akkor személyes ügyfélmenedzsere segítségével az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségekkel élhet.

A fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei

Az esedékessé vált, de meg nem fizetett tartozás után bankunk késedelmi kamatot számít fel, illetve további díjak felszámítására is jogosult (pl. hátralékkezelési díj).

A fizetési kötelezettség elmulasztása - amennyiben a tartozás összege és a késedelmes napok száma a jogszabályban meghatározott értéket eléri, illetve meghaladja - magával vonja a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábban BAR lista) történő nyilvántartásba vételt, ami a későbbi hitelfelvételeket megnehezíti, esetleg meg is hiúsítja.

A szerződésben meghatározott fizetési késedelem esetén bankunk végeredményben jogosulttá válik azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A nem teljesítés további lehetséges következményeiről a Fizetési nehézségek elmulasztásáról szóló tájékoztatónkban nyújtunk részletes felvilágosítást.

Gyakran ismételt kérdések