VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Fizetési nehézségek kezelése

440x286_2.jpg

Fedezetlen hitelek

  • Személyi kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámla hitelek
  • Kisvállalati hitelek
MBH_JelzalogHitel_VARMEGYE_PEST_WeboldaliTermek_2023szept_440x286.jpg

Fedezetes hitelek

  • Jelzáloghitel

Fizetéskönnyítési megoldások fedezetlen hitel esetén

Az MBH Bank több megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megóvja ügyfeleit, és segítse az átmeneti törlesztési nehézség időszakában.

A törlesztési könnyítéshez kapcsolódó igényeket a Bank egyedileg bírálja el.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztési könnyítés bírálata alatt, és addig, amíg a Bank nem értesíti a pozitív bírálati eredményről, és nem történik meg a szerződés-módosítás alapján a banki rendszerekben a törlesztési könnyítés beállítása, Önnek az alap hitelszerződés szerinti törlesztési kötelezettségeit kell teljesítenie! Ez alapján a törlesztési könnyítésre vonatkozó igény benyújtása nem mentesíti Önt a normál havi törlesztőrészlet megfizetése alól.

A lentiekben ismertetjük a különböző fizetési könnyítési lehetőségeket, illetve az igénylés elindításához szükséges lépéseket. Kérjük, hogy amennyiben bármelyikkel kapcsolatban kérdése van, keresse fióki tanácsadóinkat, vagy Követeléskezelési Osztályunkat a (06-1) 450 8200 telefonszámon!

Ingatlanfedezet nélküli hitelekre vonatkozó fizetési könnyítés iránti igényét telefonhívás során jelezheti a Követeléskezelési Osztály (06-1) 450 8200 számán. Kollégáink egyeztetik a szükséges adatokat, az igényelt áthidaló megoldás típusát, majd ezt követően kerül sor a bírálatra, mely során szükség szerint dokumentumok benyújtása válhat szükségessé. Pozitív bírálatot követően a szerződésmódosításra írásban vagy telefonon kerül sor. Telefonon kötött megállapodás esetén, annak lényegi elemeiről a bank levélben is küld tájékoztatást.

Írásban kötött megállapodás esetén, pozitív bírálatot követően a szerződésmódosítás aláírása kettő módon történhet, bankfiókban illetve levélben ügyfél részére megküldve, melynek aláírt példányának visszaküldését követően kerül sor a fizetési könnyítés rendszereinkben történő beállítására. Ennek megtörténtéről értesítő levelünkben adunk tájékoztatást.

Hogyan kérhet fizetéskönnyítést jelzálogfedezetű hitel esetén?

Felelősen eljáró hitelezőként minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük fizetési nehézségekkel küzdő, a probléma rendezésében együttműködő ügyfeleinket.

Ha úgy érzi, hogy egyre nagyobb terhet jelent Önnek a törlesztőrészletek fizetése, nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást!

Mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot, kérjük, hogy gondolja át, milyen hitelei vannak bankunknál vagy más bankoknál, és mi okozza a fizetési nehézséget.

Fizetési nehézség jelzése

Ha e-mailt vagy levelet küld, feltétlenül tüntesse fel benne a következőket: főadós neve, szerződésszám, születési hely és idő, telefonszám.

Megoldás kialakítása

Személyes ügyfélmenedzsere telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot. Ügyfélmenedzserével és szükség esetén az ügylet többi szereplőjével közösen felmérheti

  • a fizetési nehézségek lehetséges okait,

  • a háztartás teherviselési képességét, valamint
  • jelenlegi és várható jövedelmi helyzetét.

Az információk alapján kollégánk igyekszik Önnek vagy Önöknek megfelelő megoldást javasolni, és tájékoztatja a fizetéskönnyítési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról is.

Fizetéskönnyítési kérelem benyújtása

A kérelem dokumentációját bármelyik bankfiókunkban vagy az MBH Bank Nyrt. LRO Fizetéskönnyítés, 5601 Békéscsaba Pf.: 521 címre küldött levélben benyújthatja. Fontos, hogy a dokumentációnak minden hitelszereplő adatait, dokumentumait tartalmaznia kell!

Kérjük, hogy ne csatoljon egészségügyi dokumentációt a kérelméhez, mert ez nem befolyásolja a fizetéskönnyítési kérelemről hozott döntésünket! Az adatvédelmi jogszabályok alapján bankunk nem jogosult különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokat kezelni a fizetéskönnyítési kérelem elbírálásához, ezért azokat visszaküldjük vagy töröljük.

Ha a dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta, elbíráljuk a kérelmét, majd telefonon és írásban is értesítjük az eredményről. Ha a bírálat eredménye pozitív, időpontot egyeztetünk a szerződésmódosításhoz.

Szerződésmódosítás

A szerződésmódosítás aláírásánál, valamint ha a szerződésmódosítás alapján közokirat is készül, akkor a közokiratba foglalásánál minden hitelszerződésben szereplő kötelezettnek személyesen jelen kell lennie bankfiókunkban és a közjegyzőnél.

A szerződésmódosításért nem számítunk fel díjat, a közokiratba foglalás díja azonban Önt terheli.

Fizetéskönnyítési megoldások jelzálogfedezetű hitel esetén

Ha nehéz anyagi helyzetbe kerül, és átmenetileg problémát okoz Önnek a törlesztőrészletek fizetése, akkor személyes ügyfélmenedzsere segítségével az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségekkel élhet.

A fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei

Az esedékessé vált, de meg nem fizetett tartozás után bankunk késedelmi kamatot számít fel, illetve további díjak felszámítására is jogosult (pl. hátralékkezelési díj, illetve személyes ügyfélmegkeresési díj).

A fizetési kötelezettség elmulasztása - amennyiben a tartozás összege és a késedelmes napok száma a jogszabályban meghatározott értéket eléri, illetve meghaladja - magával vonja a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábban BAR lista) történő nyilvántartásba vételt, ami a későbbi hitelfelvételeket megnehezíti, esetleg meg is hiúsítja.

A szerződésben meghatározott fizetési késedelem esetén bankunk végeredményben jogosulttá válik azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A nem teljesítés további lehetséges következményeiről a Fizetési nehézségek elmulasztásáról szóló tájékoztatónkban nyújtunk részletes felvilágosítást.

Gyakran ismételt kérdések