VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok
hitelkartya_hitelfedezet_1920x500.jpg

Használd
hitelkártyádat biztonságosan

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Plusz

Igényeld most!

Hitelkártya Hitelfedezeti Biztosítás Plusz

A Hitelfedezeti Biztosítás Plusz segít abban, hogy hitelkártyád használata során mindig biztonságban érezd magad. A szolgáltatás segítségével bizonyos váratlan élethelyzetekben a Biztosító megtéríti te vagy családod helyett a fennálló hiteltartozást, de legfeljebb 1 millió Ft-ot.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén:

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú rokkantság
 • 30 napon túli munkanélküliség 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz)

Ha nem állsz munkaviszonyban*

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
 • 5 napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú)
 • 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek

A térítés összege

A térítés összege

1. Haláleseti szolgáltatás esetén a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
2. Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás esetén: a jogerős határozathozatal napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
3. Öt napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú) esetén: a kórházi kezelés 5. napját megelőző záráskor fennálló tartozás kifizetése az alábbiak szerint:
 • 5-14 nap: maximum 300 ezer Ft
 • 15 nap vagy hosszabb: a kórházi kezelés 5. napját megelőző záráskor fennálló tartozásból még hátralévő rész, de legfeljebb 700 ezer Ft
4. Keresőképtelenség esetén: a keresőképtelenség első napját megelőző legutóbbi záráskor fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
5. Munkanélküliség esetén: a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat keltének napját megelőző havi záráskor fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
1. Haláleseti szolgáltatás esetén
2. Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás esetén:
a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
a jogerős határozathozatal napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
1. Haláleseti szolgáltatás esetén
3. Öt napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú) esetén:
a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
a kórházi kezelés 5. napját megelőző záráskor fennálló tartozás kifizetése az alábbiak szerint:
 • 5-14 nap: maximum 300 ezer Ft
 • 15 nap vagy hosszabb: a kórházi kezelés 5. napját megelőző záráskor fennálló tartozásból még hátralévő rész, de legfeljebb 700 ezer Ft
1. Haláleseti szolgáltatás esetén
4. Keresőképtelenség esetén:
a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
a keresőképtelenség első napját megelőző legutóbbi záráskor fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
1. Haláleseti szolgáltatás esetén
5. Munkanélküliség esetén:
a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft
a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat keltének napját megelőző havi záráskor fennálló tartozás kifizetése, de max. 1 millió Ft


*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi Különös Biztosítási Feltételek 6.3. pontja tartalmazza.


Mennyibe kerül a szolgáltatás és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított díj a hó végi fennálló tartozás 1%-a, azaz 50 000 forintos tartozás esetén napi 17 forint. Ha neked az adott hónap végén nem áll fenn hiteltartozásod, akkor az adott hónapra vonatkozóan a biztosítási szolgáltatás nem kerül pénzbe.


Fontosabb mentesülések és kizárások:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével (az első 6 hónapban),
 • munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony megszűnése esetén
 • ha a munkaviszony a biztosítás első 90 napja alatt, vagy a próbaidő alatt szűnik meg, vagy a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte,
 • anyasággal kapcsolatos keresőképtelenség esetén.


Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia Biztosító által kínált hitelkártya hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor kérjük, szíveskedj kapcsolatba lépni a következő elérhetőségeken: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (halálesetesetén) CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési Igazgatóság
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:124
E-mail: csoportoskar@cig.eu
Telefon:+36 1 501 2250

Kérjük, olvasd el az Adatkezelési tájékoztatónkat! A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.


Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben találsz. A hitelfedezeti biztosítást a haláleseti szolgáltatást illetően a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., egyéb esetekben a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője az MBH Bank Nyrt. A Bank a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., és a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosítás közvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért a Biztosítótól díjazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.

Hasznos dokumentumok