VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Védelem bankkártyádnak és értéktárgyaidnak

Érdekel

Csoportos Extra Biztosítás

Bankkártyahasználattal kapcsolatos védelem

Mobiltelefon-visszaéléssel szembeni védelem 

Internetes vásárlások, elektronikus fizetések védelme

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó limitekről teljes körűen az Általános és Különös Biztosítási feltételekben tájékozódhatsz.

Bankolási védelem

Új kártyakibocsátási költségek     

 • Megtérítése limit nélküli.

Visszaélés elvesztett vagy eltulajdonított kártyával

 • A csalárd tranzakció összegének megtérítése káreseményenként 1 000 000 Ft-ig.

Rablótámadás ATM-nél

 • Eltulajdonított készpénz vagy utalványok összegének megtérítése káreseményenként 1 000 000 Ft-ig.

Készpénz, vagy utalványlopás

 • Eltulajdonított készpénz vagy utalványok összegének megtérítése káreseményenként 50 000 Ft-ig.

Digitális védelem

Internetes vásárlás biztosítása 

 • Felmerült kár (de max. a kifizetett vételár + szállítási költség) összegének térítése EU, Ausztrália, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Norvégia, Új-Zéland, Svájc, USA, Nagy- Britannia területéről rendelt vagy eBayen és Amazonon vásárolt áruk esetén: káreseményenként 1 000 000 Ft-ig.
 • Felmerült kár (de max. a kifizetett vételár + szállítási költség) összegének térítése egyéb országokesetén: káreseményenként 100 000 Ft-ig. 
 • Használt cikkek vásárlása esetén felmerült kár (de max. a kifizetett vételár + szállítási költség) összegének térítése káreseményenként 100 000 Ft-ig

Elektronikus fizetések védelme 

 • A csalárd tranzakció összegének megtérítése káreseményenként 1 000 000 Ft-ig.

Személyes vagyontárgyak védelme

Személyes, vagy a munkáltató tulajdonát képező tárgyak jogosulatlan eltulajdonítása

(Jogszerűen a Biztosított birtokában lévő tárgyak elvesztése vagy lopás, rablás vagy zsebtolvajlás útján történő eltulajdonítása esetén.)

 • Hasonló tudású eszköz esetén a pótlásként vásárolt új eszköz vételárának megtérítése, magasabb színvonalú új eszköz esetén: a korábbi tárgy vételárának megtérítése: összesen káreseményenként 1 000 000 Ft-ig
 • Elektronikus eszközök, ékszer, óra elvesztése: káreseményenként 100 000 Ft-ig.

Mobiltelefon-visszaélés

 • A Biztosított, mint előfizető költségére a SIM kártyán keresztül igénybe vett szolgáltatások árának megtérítése.
 • Letiltással (IMEI és SIM), valamint a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásokról szóló részletes kimutatásról való másolatkészítéssel összefüggő, a szolgáltatónak kifizetett költségek megtérítése összesen max. 1 000 000 Ft-ig.

Asszisztencia szolgáltatások

IT asszisztencia

 • Telefonos vagy távoli hozzáférés útján nyújtott technikai segítség max. 60 perc/káresemény.

Jogi asszisztencia

 • Telefonos jogi tanácsadás az itt felsorolt tárgykörökben, max. 60 perc/káresemény: személyes hozzáférési adatokkal (pl. belépési azonosító) történő visszaélés esetén, vagy hitelkártyával / betéti bankkártyával történő visszaélés esetén interneten, vagy személyiségi jog megsértése során, vagy elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatban.

Adatmentés

 • Adatmentés adathordozóról káreseményenként 250 000 Ft-ig. Önrész: 10%.

Jó hírnév megsértése

 • Jogsértő tartalom eltávolításának megkísérlése, illetve archiválása későbbi bizonyítás / eljárás céljaira káreseményenként 125 000 Ft-ig.

Mennyibe kerül a szolgáltatás? Hogyan történik a kifizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a Biztosítók részére, majd azt áthárítja rád. Az áthárított biztosítási díj teljes összegét a Bank minden hónap 8-án szedi be tőled. Az első biztosítási díj a csatlakozást követő hónap 8. napján fizetendő.

Csomag Csomag díja Csomaglimitek alakulása
Egyéni csomag 1 990 Ft  Fenti tájékoztató alapján.
Családi csomag 3 980 Ft  Minden egyes biztosított ugyanazon szolgáltatásokat azonos limitekkel veheti igénybe, ahogyan a fenti leírásban szerepel.
Csomag
Egyéni csomag
Csomag díja
1 990 Ft 
Csomaglimitek alakulása
Fenti tájékoztató alapján.
Csomag
Családi csomag
Csomag díja
3 980 Ft 
Csomaglimitek alakulása
Minden egyes biztosított ugyanazon szolgáltatásokat azonos limitekkel veheti igénybe, ahogyan a fenti leírásban szerepel.

Fontos információk

Ki igényelheti a biztosítást?

Főbiztosított lehet minden magánszemély, aki a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor betöltötte a 18. életévét és rendelkezik MBH Banknál vezetett fizetési számlával (HUF) vagy befektetési kártyával, vagy hitelkártyával. Kizárólag főkártyatulajdonos, illetve fizetési számlatulajdonos lehet Biztosított. A biztosítás megkötésére 2022. 04. 01. előtt igényelt jogelőd MKB Bankos Fizető számla, illetve 2023. 05. 01. előtt igényelt jogelőd Takarékbankos Fizető számla esetén nincs lehetőség. Ezekben az esetekben kizárólag 2023. 05. 01. után igényelt új hitelkártya mellé köthető meg a biztosítás.

Egy Biztosított csak egy Fizető Számla szerződésen keresztül csatlakozhat, azaz egyidőben csak egy extra biztosítási csomaggal rendelkezhet.

Családi csomag esetén biztosítottnak minősül még a fenti feltételeknek megfelelő természetes személy, mint Főbiztosított 18. életévét betöltött házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa, valamint legfeljebb 18 éves életkorú gyermeke(i).

Hogyan igényelheted a biztosítást?

Az MBH Bank bármelyik fiókjában, vagy telefonon a 06 80 350 350-es telefonszámon. Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia Biztosító által kínált extra biztosítás esetén

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Kárrendezési Igazgatóság Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:124

E-mail: csoportoskar@cig.eu

Telefon: +36 1 501 2250


Adatmentés, jó hírnév megsértése, IT asszisztencia és jogi asszisztencia szolgáltatások igénybevételéhez

Europ Assistance Magyarország Kft.

Telefon: +36 1 465-3775 (minden nap 7:00 és 19:00 között)

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.

*Kötelezően kitöltendő mezők.

Gyakori kérdések

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítási szolgáltatást a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.

Hasznos dokumentumok