VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

Szabadon felhasználható összeggel segít téged a Biztosító kritikus, előre nem látható helyzetekben, és emellett kölcsönöd visszafizetésében is segítséget nyújt.

Mely fedezetek vonatkoznak Rád?

A fedezetek a Te aktuális élethelyzetedhez igazodnak, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

„A" csomag „A" csomag „B" csomag
Csatlakozási életkor 18-65 év 18-65 év 66-78 év
Élethelyzet munkaviszonnyal* rendelkező munkaviszonnyal* NEM rendelkező Nyugdíjas
Haláleset igen igen igen
Min. 70%-osbármely okú rokkantság igen igen igen
Munkanélküliség (ha a biztosított munkaviszonnyal* rendelkezik) igen nem nem
Keresőképtelenség igen igen nem
Kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik munkaviszonnyal*) nem igen igen
Csatlakozási életkor
„A" csomag
18-65 év
„A" csomag
18-65 év
„B" csomag
66-78 év
Élethelyzet
„A" csomag
munkaviszonnyal* rendelkező
„A" csomag
munkaviszonnyal* NEM rendelkező
„B" csomag
Nyugdíjas
Haláleset
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen
Min. 70%-osbármely okú rokkantság
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen
Munkanélküliség (ha a biztosított munkaviszonnyal* rendelkezik)
„A" csomag
igen
„A" csomag
nem
„B" csomag
nem
Keresőképtelenség
„A" csomag
igen
„A" csomag
igen
„B" csomag
nem
Kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik munkaviszonnyal*)
„A" csomag
nem
„A" csomag
igen
„B" csomag
igen

*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi Különös Biztosítási Feltételek 6.2. pontja tartalmazza.

A Biztosító szolgáltatása

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító havonta a törlesztő részletednek KÉTSZERESÉT (maximum 250 000-250 000 Ft/hónap) téríti, így SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZHEZ is jutsz! A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 31. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy rokkantság esetén a Biztosító az eredetileg felvett kölcsön TELJES ÖSSZEGÉT fizeti meg neked, illetve örököseid részére megtéríti az általad a Bank felé már megfizetett tőke összegét, míg a Bank felé megfizeti a fennálló tőketartozást.

3 napot meghaladó kórházi tartózkodás esetén a Biztosító NAPI 10 000 FT-OT TÉRÍT neked a kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

Fontosabb mentesülések és kizárások

  • Meglévő betegség következményei a csatlakozást követő első 6 hónapban,
  • Amennyiben a Biztosított munkaviszonyának megszüntetését nem a munkáltató kezdeményezte, vagy a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában vagy a próbaidő alatt szűnt meg,
  • Munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony,

A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálod a Biztosítási feltételekben.

Hogyan igényelheted a biztosítást?

A személyi kölcsönszerződés megkötésekor kérjük, szíveskedj a bankfiókban munkatársunknál jelezni, hogy igénybe kívánod venni a Biztosítási Szolgáltatást! Ezen kívül semmilyen más teendőd nincs, mint aláírni a biztosítotti nyilatkozatot, miután megismerted és elfogadtad a biztosítás feltételeit.

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére (ld. alább), majd azt áthárítja Rád.

„A” csomag esetén:

Amennyiben a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötted be a 66. életévedet, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%-a/hó

„B” csomag esetén:

Amennyiben a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötted a 66. életévedet, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%-a/hó.

Az áthárított biztosítási díjat a kölcsön törlesztésével egyidőben tudod az MBH Bank felé megfizetni, ugyanolyan módon, ahogyan a törlesztést is fizeted.

Kárbejelentés

CIG Pannónia személyi kölcsönökhöz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a biztosítóval a következő elérhetőségeken:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (haláleset esetén) CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)
Kárrendezési Igazgatóság
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:124
E-mail: csoportoskar@cig.eu
Telefon:+36 1 501 2250

A fenti szolgáltatás 2022. április 1-től érvényes. Ha ezt megelőzően csatlakoztál a hitelfedezeti biztosításhoz, a DOKUMENTUMOK alatt találhatod meg a rád vonatkozó, hatályos Biztosítási Feltételeket.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt., és CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

Kérjük, olvasd el Adatkezelési tájékoztatónkat!

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltalásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.

Hasznos dokumentumok