VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Segítség személyi kölcsön törlesztésben váratlan esemény bekövetkezésekor

Érdekel

Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

A szolgáltatás 2022. április 1-től érvényes. Ha ezt megelőzően csatlakoztál a hitelfedezeti biztosításhoz, a Hasznos dokumentumok alatt találhatod meg a rád vonatkozó, hatályos Biztosítási Feltételeket.

Segítség a kölcsön törlesztéshez és szabadon felhasználható összeg az előre nem látható helyzetekben

Élethelyzethez igazodó fedezetek

Megköthető új vagy akár meglévő1 MBH Személyi Kölcsönhöz kapcsolódóan bankfiókjainkban

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén

A Biztosító havonta a törlesztő részletednek kétszeresét (max. 2x250 000 Ft/hónap) téríti, így szabadon felhasználható készpénzhez is jutsz!

A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 31. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy rokkantság esetén

A Biztosító az eredetileg felvett kölcsön teljes összegét fizeti meg neked, illetve örököseid részére, hisz megtéríti az általad a Bank felé már megfizetett tőke összegét, míg a Bank felé megfizeti a még fennálló tőketartozást.

3 napot meghaladó kórházi tartózkodás esetén

A Biztosító napi 10 000 Ft-ot térít neked a kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

Mely fedezetek vonatkoznak rád?

Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező

Nyugdíjas
Csatlakozási életkor 18-65 év 18-65 év 66-78 év
Csomag „A” csomag „A” csomag  „B” csomag
Haláleset
Legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás
Munkanélküliség X X
Keresőképtelenség X
Kórházi napidíj X
Csatlakozási életkor
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
18-65 év
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező
18-65 év

Nyugdíjas
66-78 év
Csomag
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
„A” csomag
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező
„A” csomag 

Nyugdíjas
„B” csomag
Haláleset
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező

Nyugdíjas
Legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező

Nyugdíjas
Munkanélküliség
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező
X

Nyugdíjas
X
Keresőképtelenség
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező

Nyugdíjas
X
Kórházi napidíj
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
rendelkező
X
Alkalmazotti
munkaviszonnyal2
nem rendelkező

Nyugdíjas

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére (ld. alább), majd azt áthárítja rád.

Az áthárított biztosítási díjat a kölcsön törlesztésével egyidőben tudod az MBH Bank felé megfizetni, ugyanolyan módon, ahogyan a kölcsön törlesztését is fizeted.

„A” csomag esetén

Amennyiben a biztosítotti nyilatkozat megtételekor még nem töltötted be a 66. életévedet, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%-a/hó.

„B” csomag esetén

Amennyiben a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötted a 66. életévedet, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%-a/hó.

Fontos információk

Ki igényelheti a biztosítást?

Biztosított lehet minden 18 és 78 év közötti személyi kölcsönszerződéssel rendelkező adós

  • a személyi kölcsönszerződés megkötésekor,
  • 2023.05.01. előtt befogadott exTakarékbankos kölcsönszerződések esetén utólag is.

Hogyan igényelheted a biztosítást?

Kérjük, szíveskedj a bankfiókban munkatársunknál jelezni, hogy igénybe kívánod venni a Biztosítási Szolgáltatást!

Fontosabb mentesülések és kizárások

A biztosító nem nyújt szolgáltatást:

  • ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével (az első 6 hónapban),
  • Munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony megszűnése esetén,
  • ha a munkaviszony a biztosítás első 60 napjában, vagy a próbaidő alatt szűnik meg, vagy a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte,
  • anyasággal kapcsolatos keresőképtelenség esetén.

Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia személyi kölcsön hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a biztosítóval a következő elérhetőségeken:

CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt. (haláleset esetén)

CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124

E-mail: csoportoskar@cig.eu

Telefon: +36 1 501 2250

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat  és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

Gyakori kérdések


Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt., és CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

Meglévő Személyi kölcsönhöz kapcsolódó biztosítás 2023.05.01. előtt befogadott jogelőd Takarékbankos kölcsönök esetén van lehetőség.

2 A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi Különös Biztosítási Feltételek 6.2. pontja tartalmazza, a honlapon a hasznos dokumentumok alatt található.

Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.

Hasznos dokumentumok