VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Segítség a jelzáloghitel törlesztésben váratlan esemény bekövetkezésekor

Érdekel

Jelzálog Hitelfedezeti Biztosítás

Választható biztosítási fedezetek

Két kölcsönfelvevőre is igényelhető

Meglévő vagy új MBH Jelzáloghitelhez is köthető bankfiókjainkban*

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén

A Biztosító havonta megfizeti az aktuális törlesztő részleted. A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenségre vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 31. napját követően, legfeljebb 8 egymást követő hónapon keresztül.

5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén

A Biztosító 5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén az előző havi törlesztőrészletet, illetve a 31. napot követő kórházi kezelésnél további egy havi törlesztőrészletet fizet.

Haláleset vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás esetén

A Biztosító kifizeti a biztosítási esemény időpontjában fennálló nem hátralékos, aktuális kölcsöntartozásod a banknak.

Milyen szolgátatási csomagok igényelhetők?

Igény szerint három szolgáltatási csomagból választhatod ki a számodra leginkább megfelelő biztosítási konstrukciót. A biztosítást egyszerre akár két kölcsönfelvevő számára is igényelheted, ebben az esetben mindkét biztosított esetén azonos lesz a biztosítási szolgáltatási csomag.

„A” csomag  „B” csomag „C” csomag
Haláleset  X
Legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás X
Munkanélküliség  X
Keresőképtelenség  X
5 napot meghaladó kórházi kezelés1 X
Haláleset 
„A” csomag 
„B” csomag
X
„C” csomag
Legalább 70%-os mértékű egészségkárosodás
„A” csomag 
„B” csomag
X
„C” csomag
Munkanélküliség 
„A” csomag 
X
„B” csomag
„C” csomag
Keresőképtelenség 
„A” csomag 
X
„B” csomag
„C” csomag
5 napot meghaladó kórházi kezelés1
„A” csomag 
X
„B” csomag
„C” csomag

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A biztosítás díja havonta, a kölcsön törlesztőrészletének megfizetésével egyidejűleg, de attól függetlenül kerül felszámításra. A biztosítási díj a választott csomagtól és a Biztosítottak számától függően a havi törlesztőrészlet 3,5-11,9%-a. 

Biztosítási díjak (a jelzálog törlesztőrészlet %-os arányában):

„A” csomag  „B” csomag  „C” csomag
1 főre 4,9%  3,5%  7,9%
2 főre 7,4%  6,3%  11,9%
1 főre
„A” csomag 
4,9% 
„B” csomag 
3,5% 
„C” csomag
7,9%
2 főre
„A” csomag 
7,4% 
„B” csomag 
6,3% 
„C” csomag
11,9%

Fontos információk

Ki igényelheti a biztosítást?

Olyan természetes személy, aki a Bankkal jelzálog kölcsönszerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: kölcsönszerződés) áll és az általa tett csatlakozási nyilatkozat megtételének időpontjában az alább felsorolt feltételeknek megfelel:

 • A teljes kölcsönösszeg folyósítását követően a csatlakozása időpontjában a fennálló tartozása nem haladta meg a 100 millió Ft-ot (még nem folyósított, vagy szakaszos folyósítású kölcsön esetében az itt szereplő összeghatárok a szerződött kölcsönösszegre alkalmazandók).
 • A 18. életévét már betöltötte, de még nem töltötte be a 65. életévét.
 • Nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá öregségi nyugdíjban a B vagy C szolgáltatási csomag igénylése esetén.
 • Jogelőd Takarékbankban, jogelőd Budapest Bankban igényelt, és a 202204 számmal kezdődő szerződésszámú hitelek mellé igényelhető.

Hogyan igényelheted a biztosítást?

30 millió Ft alatti kölcsöntartozás esetén:

Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya rád kiterjedjen, neked ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tenned, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a kölcsön folyósítását követően, időkorlát nélkül tehetsz meg az MBH Bank bármelyik bankfiókjában.

A nyilatkozatot a Bank vagy megbízottja által indított telefonos megkeresés során szóban is megteheted, amennyiben a fennálló kölcsöntartozásod nem nagyobb, mint 30 millió forint.

30-100 millió Ft kölcsöntartozás esetén:

Ahhoz, hogy a csoportos biztosítási szerződés hatálya rád kiterjedjen, neked ún. csatlakozási nyilatkozatot kell tenned, melyet a jelzálogkölcsön igényléssel egyidejűleg, vagy a kölcsön folyósítását követően, időkorlát nélkül tehetsz meg az MBH Bank bármelyik bankfiókjában.

A vagy C biztosítási csomag választása esetében 30-100 millió Ft összegű kölcsöntartozás esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírásán felül az alábbiakra van még szükség:

 • 50 év alatt: egészségi kérdőív kitöltése
 • 50 év felett: a biztosítás igényléséhez orvosi vizsgálat

A vagy C szolgáltatási csomag igénylése esetén a Biztosítók a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 60 napon belül jogosultak indokolás nélkül megtagadni a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozást:

 • egészségi kérdőíven alapuló kockázat-elbírálás esetén az egészségi kérdőíven adott válaszok alapján,
 • orvosi vizsgálat alapján elvégzendő kockázat-elbírálás esetén az orvosi vizsgálat eredményei alapján, valamint abban az esetben, ha a Biztosított az előírt orvosi vizsgálato(ko)n nem vett részt, vagy a Biztosítók a vizsgálati eredményeket a csatlakozási nyilatkozat aláírásától számított 45. napig nem kapták meg.

100 millió Ft-ot meghaladó kölcsöntartozás esetén:

100 millió Ft-ot meghaladó fennálló kölcsöntartozás/szerződött kölcsönösszeg esetén a csatlakozás nem lehetséges.

Fontosabb mentesülések és kizárások

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a káresemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, kóros állapottal vagy veleszületett rendellenességekkel (együttesen: meglévő betegség) és azok következményeivel abban az esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a meglévő betegségről a Biztosított tudomással bírt,
 • a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, amennyiben azt a munkavállaló kezdeményezte, vagy a munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén,
 • munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére (munkanélküliség), heti 20 óránál rövidebb munkaviszony megszűnésére vagy nem regisztrált munkanélküli állapotra,
 • pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre (kivéve, ha erre baleset következményeként kerül sor),
 • szüléssel és anyasággal összefüggő keresőképtelenségre – kivéve, ha GYES vagy GYED alatt a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereső tevékenységet folytatsz, és az anyaságtól függetlenül leszel keresőképtelen.

Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia jelzálog hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor, kérjük, lépj kapcsolatba a biztosítóval a következő elérhetőségeken:

CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt. (haláleset esetén)

CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben)

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124

E-mail: csoportoskar@cig.eu

Telefon: +36 1 501 2250

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
*Kötelezően kitöltendő mezők.

Gyakran ismételt kérdések

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó Biztosítási Feltételekben találsz. Az MBH Bank a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt., és CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

1 ⁣Bármely okú, 5 napot meghaladó kórházi kezelésre azok jogosultak, akik nem jogosultak a munkanélküliségi szolgáltatásra (pl. vállalkozók, nyugdíjasok, GYES/GYED ellátásban részesülők). A biztosítási fedezet alkalmazkodik az adott élethelyzetedhez, amely a törlesztés futamideje alatt változhat. Amennyiben bármely okból eredően kórházi kezelésre szorulsz 5 napot meghaladóan, úgy a Biztosító legfeljebb 2 havi törlesztőrészletet térít meg.

Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.