VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Tisztelt Ügyfelünk! A megjelenített oldalon a díjak 2024. április 28-ig (101-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelek esetén), valamint 2024. április 29-ig (103-as, valamint 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-es banki azonosítóval rendelkező ügyfelek esetén) érvényesek. Ezen időpontokat követően a közzétett díjak a KSH által publikált 2023. éves fogyasztói árindex mértékével, +17,60%-kal megemelésre kerülnek. További tájékoztatás a díjváltozást illetően a vonatkozó Hirdetményekben elérhető.

MBH Belépő H számlacsomag

A Magyar Posta Zrt. hálózatában kizárólag személyi kölcsön igénylés esetén igényelhető számlacsomag.

Teljes értékű, kedvező havidíjért elérhető bankszámla, jövedelem jóváírási kötelezettség nélkül azon ügyfelek részére, akik vállalják, hogy – a Magyar Posta által közvetített MBH személyi kölcsönszerződés kötése esetén - törlesztő részletüket a MBH Belépő H számláról1 egyenlítik ki.

Az MBH Belépő H számlacsomagot1személyi kölcsön igénylés esetén kedvezményes havidíjért veheted igénybe jövedelem jóváírási kötelezettség nélkül!

  • 0 Ft-os számlavezetési díj elektronikus kivonattal
  • Korlátlan számú díjmentes bankkártyás vásárlás
  • Díjmentes Netbank6⁣ és Mobilalkalmazás7 szolgáltatás
Számlacsomag neve Számlavezetési díj
Elektronikus kivonat esetén Papír alapú kivonat esetén
MBH Belépő H Számlacsomag 0 Ft / hó 229 Ft / hó
Számlacsomag neve
Számlavezetési díj
Elektronikus kivonat esetén
Papír alapú kivonat esetén
Számlacsomag neve
MBH Belépő H Számlacsomag
Számlavezetési díj
0 Ft / hó
229 Ft / hóAmit a 0 Ft-os havi számlavezetési díjért cserébe kérünk:

  • A bankszámlakivonat kézbesítési módja elektronikus kivonat legyen, valamint a személyi kölcsön törlesztés a MBH Belépő H számláról történjen.

Mi történik, ha nem elektronikus kivonattal rendelkezel az adott elszámolási időszakban?

  • Elektronikus kivonat választása helyett papír alapú kivonat esetén a számlavezetési díj 229 Ft / hó.


A fenti kedvezményes díjakon kívüli legjellemzőbb díjak a számlacsomagban:

MBH Belépő H számlacsomag
Igénybevétel feltétele Betöltött 18. életév
Érvényességi idő Időkorlát nélkül, de maximum a hitel lejáratának dátuma
Lejárat után érvényes kondíciók Nincs lejárat
Netbank szolgáltatás6 havi díja
⁣ (Mobilalkalmazásban7 is használható)
0 Ft
Üzenetküldő szolgáltatás8 havi díja 229 Ft, új Ügyfél2 esetén az igénylést követő első 6 hónapban 0 Ft
SMS darabdíj 34 Ft
Eseti elektronikus forint átutalás teljesítése bankon belül és kívül, tételenként 0,62% min. 458 Ft max. 17 175 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Eseti, papír alapú forint átutalás teljesítése bankon belül és kívül, tételenként 0,62% min. 916 Ft max. 28 625 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Állandó átutalási megbízás teljesítése tételenként 114 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Közüzemi megbízás teljesítése tételenként
(csoportos beszedési megbízás alapján)
114 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Visa Unembossed bankkártya éves díja 4.580 Ft
Visa Classic bankkártya éves díja 8.015 Ft
Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Visa Unembossed bankkártyával 561 Ft + (0,60%)
Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Visa Classic bankkártyával 561 Ft + (0,60%)
Készpénz felvétel
MBH Bank pénztárában
0,62% min. 916 Ft max. 28 625 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Csomagbeállítási díj 0 Ft5
Kártyakibocsátási díj 0 Ft5
Igénybevétel feltétele
MBH Belépő H számlacsomag
Betöltött 18. életév
Érvényességi idő
MBH Belépő H számlacsomag
Időkorlát nélkül, de maximum a hitel lejáratának dátuma
Lejárat után érvényes kondíciók
MBH Belépő H számlacsomag
Nincs lejárat
Netbank szolgáltatás6 havi díja
⁣ (Mobilalkalmazásban7 is használható)
MBH Belépő H számlacsomag
0 Ft
Üzenetküldő szolgáltatás8 havi díja
MBH Belépő H számlacsomag
229 Ft, új Ügyfél2 esetén az igénylést követő első 6 hónapban 0 Ft
SMS darabdíj
MBH Belépő H számlacsomag
34 Ft
Eseti elektronikus forint átutalás teljesítése bankon belül és kívül, tételenként
MBH Belépő H számlacsomag
0,62% min. 458 Ft max. 17 175 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Eseti, papír alapú forint átutalás teljesítése bankon belül és kívül, tételenként
MBH Belépő H számlacsomag
0,62% min. 916 Ft max. 28 625 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Állandó átutalási megbízás teljesítése tételenként
MBH Belépő H számlacsomag
114 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Közüzemi megbízás teljesítése tételenként
(csoportos beszedési megbízás alapján)
MBH Belépő H számlacsomag
114 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Visa Unembossed bankkártya éves díja
MBH Belépő H számlacsomag
4.580 Ft
Visa Classic bankkártya éves díja
MBH Belépő H számlacsomag
8.015 Ft
Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Visa Unembossed bankkártyával
MBH Belépő H számlacsomag
561 Ft + (0,60%)
Készpénz felvétel saját4 ATM-ből Visa Classic bankkártyával
MBH Belépő H számlacsomag
561 Ft + (0,60%)
Készpénz felvétel
MBH Bank pénztárában
MBH Belépő H számlacsomag
0,62% min. 916 Ft max. 28 625 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft3)
Csomagbeállítási díj
MBH Belépő H számlacsomag
0 Ft5
Kártyakibocsátási díj
MBH Belépő H számlacsomag
0 Ft5


További információk:
További részleteket és feltételeket, valamint a bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat az MBH Bank Nyrt. Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó Betétek Általános Szerződési Feltételei, a számlához igényelhető bankkártya és az elektronikus szolgáltatások részletes feltételeit a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Általános Szerződési Feltételei, az Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, az MBH Bank Belépő H Lakossági Számlacsomag Hirdetménye, az MBH Bank Nyrt. Lakossági Bankkártya Szolgáltatás Hirdetménye, a hatályos Teljesítési rend tartalmazzák, amelyek elérhetőek az MBH Bank Nyrt. bankfiókjaiban, illetve az mbhbank.hu honlapján.

1⁣Lakossági fizetési számla EBKM: 0,01%.

2⁣Új Ügyfélnek tekinti a Bank, akinek a számlanyitás kezdeményezését megelőző 6 hónapban nem volt az MBH Bank jogelődeinél forint fizetési számlája, sem Számlatulajdonosként, sem Társtulajdonosként. A Bank a feltételt a számlanyitást követően is ellenőrizheti és a 6 hónapon belül elengedett díjakat utólagosan, az ügyfél külön előzetes értesítése nélkül terhelheti a fizetési számlán.

3⁣A beszedésnek nem minősülő átutalási díj (0,30% max. 6 000 Ft) kiegészítő díjrésze csak az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra. Hiteltörlesztés esetén a (0,30% max. 6 000 Ft) kiegészítő díj a 20 000 Ft –ot meghaladó részre kerül felszámításra, amennyiben a hiteltörlesztés átutalással történik. Ugyanezen díjrész nem alkalmazandó az ügyfél saját, a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír-számlájára történő átutalás esetén.

4⁣Saját ATM-eknek számítanak az MBH Bank Nyrt. által üzemeltett valamennyi ATM.

5⁣Amennyiben az Ügyfél a Magyar Posta Zrt. postahelyein igényelt MBH személyi kölcsön miatt nyit a postán MBH Belépő H számlacsomagot, ez esetben az MBH Belépő H számlacsomaghoz csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj nem kapcsolódik.

6⁣Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára a Netbank szolgáltatás, MBH Netbank (korábban Takarék) szolgáltatásnév alatt érhető el.

7⁣Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára a Mobilalkalmazás szolgáltatás, MBH Bank App (korábban Takarék) szolgáltatásnév alatt érhető el.

8⁣Az 5 (kivéve 586), 6 (kivéve 612), 7, 8, 181 és a 182-vel kezdődő számlaszámú bank- és betétszámlával rendelkező ügyfelek számára az Üzenetküldő szolgáltatás, MBH Info (korábban Takarék SMS) szolgáltatásnév alatt érhető el.


Az MBH Bank bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja és nem minősül ajánlattételnek.