VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Tájékoztató az MBH Bank Nyrt. lakossági termékmodernizációjáról

Az MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: MBH Bank) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy 2024. március 5. napjától előre meghatározott ütemezésben folytatja a bankszámla termékmodernizációs folyamatot, amelynek keretében a Számlatulajdonos Ügyfelei számára nyújtott lakossági fizetési számla palettáját megújítja, harmonizálja. A termékmodernizáció során az MBH Bank a jogelőd Takarékbanknál vagy annak jogelődjeinél nyitott bankszámlák egy bizonyos meghatározott körét kivezeti az elérhető fizetési számlacsomagok közül.

Érintett Ügyfélkör, érintett bankszámlák

Azok a lakossági Számlatulajdonos Ügyfeleink, akik 2018. szeptember 3-át megelőzően az MBH Bank Takarékbank jogelődjénél vagy annak valamely jogelődjénél 5-tel (kivéve 586), 6-tal (kivéve 612), 7-tel, 8-cal, 181-gyel és a 182-vel kezdődő számlaszámú lakossági fizetési számlát – nem postahelyen – nyitottak, és akiknek az MBH Bank lakossági bankszámla csomagjainak modernizációjára tekintettel átszerződésre vonatkozó névre szóló ügyfélértesítést küldött vagy dedikált private bankár vagy prémium specialista által telefonon megkeresett.

A termékmodernizáció folyamata

Először az érintett Ügyfelek egy része postai úton, levélben kerül megkeresésre, amelyben – többek között - arról tájékoztatjuk az érintett Ügyfeleinket, hogy a jelenlegi forint vagy deviza számlacsomagjuk kivezetésre fog kerülni. A kivezetésre kerülő bankszámlatermékek helyett a jelenleg elérhető következő számlacsomagjaink közül választhatnak, amennyiben teljesítik azok igénybevételi feltételeit: MBH Kedvezmény, MBH Kedvezmény Plusz, MBH Extra, MBH Belépő, MBH Menedzser, MBH Diák, MBH Prémium, MBH Deviza, MBH Deviza Plusz. Az új számlacsomag kiválasztására és az új kondíciókra vonatkozó szerződés (átszerződés) megkötésére a levélben feltüntetett határidőig van lehetőség.

Azok az érintett Ügyfelek, akik az első levélben megjelölt határidőig nem éltek a számlacsomag módosítás lehetőségével, egyoldalú szerződésmódosításról szóló levelet fognak kapni, amelyben arról tájékoztatjuk Őket, hogy újabb 60 nap áll rendelkezésükre a számlacsomagjuk módosításra. Ha az érintett Számlatulajdonosok az egyoldalú szerződésmódosításról szóló levél kiküldését követő újabb 60 nap alatt sem élnek a számlacsomag módosítás lehetőségével, a termékmodernizációs célú egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lép, és a jogszabályban rögzített feltételek betartása mellett egyoldalúan módosul az Ügyfelek a szerződése és díjcsomagja.

A Számlatulajdonos az egyoldalúan módosított szerződést a módosítás hatályba lépéséig költség- és díjmentesen felmondhatja, ennek hiányában a Bank úgy tekinti, hogy a módosítás tényét a Számlatulajdonos tudomásul vette.

A kétoldalú Számlacsomag módosítás lehetséges módja

Az átszerződés lebonyolítására az MBH Bank bármelyik fiókjában személyesen – vagy akadályoztatás esetén – meghatalmazott útján van lehetőség. Amennyiben a Számlatulajdonos az átszerződést meghatalmazott útján kívánja lebonyolítani, ajánljuk figyelmébe az MBH Bank weboldalán megtalálható erre vonatkozó tájékoztatót. Meghatalmazás adásához minták találhatóak az MBH Bank weboldalán: https://www.mbhbank.hu/fogyasztovedelem

Tájékoztatjuk, hogy ha közös tulajdonú a számla – amelyet a fenti átszerződés érint –, akkor az átszerződésre a számlatulajdonos és valamennyi társtulajdonos egyidejű jelenléte mellett kerülhet csak sor.

A közös tulajdonú számlákat a modernizáció során egy tulajdonosú számlára szükséges módosítani. A tulajdonosok dönthetnek úgy, hogy továbbra is csak egy számlát kívánnak vezetni az MBH Banknál, ebben az esetben az egyik eddigi tulajdonos rendelkezésre jogosultként kapcsolódhat a fizetési számlához.

Ha mindkét tulajdonos önállóan fizetési számlát kíván vezetni, a jelenlegi fizetési számla módosítható oly módon, hogy annak csak egy számlatulajdonosa lesz, a számlaszáma nem változik és a kapcsolódó megbízások sem változnak. A közös tulajdonú fizetési számla másik tulajdonosának új fizetési számlát szükséges nyitnia Bankunknál. 

Fontos, hogy a közös tulajdonú számlák módosításakor a tulajdonosoknak új haláleseti rendelkezést szükséges tenniük.

A kétoldalú szerződésmódosítás után tapasztalható változások

A számlacsomag módosítás HUF (magyar forint), EUR (euró), USD (amerikai dollár), CHF (svájci frank) és GBP (angolt font) devizanemű számlák esetén nem befolyásolja az érintett Ügyfeleink meglévő számlaszámát, Internetbank hozzáférését, vagy a forint számlákhoz már beállított csoportos beszedési és állandó átutalási megbízások érvényességét.

Az MBH Bank számlacsomagok modernizációjára tett ajánlatai

Az érintett Ügyfeleink számára nyújtott ajánlatainkat az MBH Bank Nyrt. Lakossági Termékmodernizációra vonatkozó Hirdetménye tartalmazza, aminek részleteiről a „Hirdetmények” között tájékozódhat.

Szerződésmódosítás kezdeményezése az ügyfél által

Szerződésmódosítás az MBH Bank teljes fiókhálózatában kezdeményezhető. Az MBH Bank fiókhálózatának teljes listája az alábbi linkre kattintva érhető el: Fiók és ATM kereső (mbhbank.hu), ahol tájékozódhatnak a bankfiókok elérhetőségéről és nyitvatartásukról.

Az Ön által kiválasztott bankfiókba történő előzetes időpontfoglalás lehetőségével kapcsolatban bankunk telefonos ügyfélszolgálatának (Telebank) munkatársai a nap 24 órájában belföldről a 06 80 350 350, külföldről pedig a +36 1 373 3399-es telefonszámon tudnak tájékoztatást adni.