VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

PAD - egységes díjkimutatás a fizetési számlákról

A Díjkimutatás megküldésének oka:

A 2014/92/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok) évente legalább egyszer díjmentesen kimutatást bocsássanak a fogyasztókrendelkezésére a fizetési számláhozkapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerült valamennyi díjról, a kamatlábakról és számlacsomagok tartalmáról.

A fentiekben leírtak miatt a MBH Bank Nyrt. évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen az ügyfele rendelkezésére bocsátja a bankszámláról készült Díjkimutatást.

A Díjkimutatás időszaka:

A Díjkimutatásnak naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia, melyet ez alkalommal 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kellett elkészíteni.

A Díjkimutatás rendelkezésre bocsátás módja:

Amennyiben Önnek elektronikus számlakivonata van és rendelkezik MBH Bank Netbank szolgáltatással úgy a MBH Bank Netbankba betöltve, ellenkező esetben postai úton juttatjuk el a levelezési címére a Díjkimutatást.

A Díjkimutatás tartalma:

A Díjkimutatás a pénzforgalmi számla után fizetett díjakat és a Bank által fizetett, illetve kapott kamatokat tartalmazza, amit a kimutatási időszakban igénybe vett szolgáltatások után számolt fel / fizetett ki a Bank.

Ezek az alábbiak lehetnek:

Általános számlaszolgáltatások

 • Számlavezetés
 • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 • SMS szolgáltatás
 • Telefonos banki szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás tranzakciók)

 • Átutalás belföldön forintban
 • Rendszeres átutalás
 • Beszedés
 • Átutalás euróban (SEPA)
 • Átutalás egyéb devizában
 • Jóváírás

Betéti kártyához kapcsolódó díjak és készpénzes tranzakciók után fizetett díjak

 • Betétikártya-szolgáltatás
 • Betétikártyával történő vásárlás belföldön
 • Betétikártyával történő vásárlás külföldön
 • Készpénzfelvétel belföldön
 • Készpénzfelvétel külföldön
 • Készpénz befizetés belföldön

Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak

Egyéb szolgáltatások

Miért jó ez Önnek?

A Díjkimutatás célja, hogy

 • az információk alapján jobban átláthatóvá váljanak a banki költségek és ezek alapján,
 • tudatosabban használja a kedvezőbb feltételeket biztosító banki csatornákat, és
 • az olcsóbb és gyorsabb elektronikus fizetési lehetőségek felé terelhesse a napi pénzforgalmát.

Van e további teendő a Díjkimutatás kapcsán?

A Díjkimutatással kapcsolatosan Önnek nincs további teendője. Amennyiben kérdése, észrevétele van a Díjkimutatással kapcsolatban kérjük, forduljon telefonos Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal a +36/80/350-350 telefonszámon, vagy írjon nekünk „PAD” megjegyzéssel a következő e-mail címre: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

Fontos információ az Ön számára, hogy a Díjkimutatásban található minden részletezett díjat és kamatot a vonatkozó időszakra már az Ön rendelkezésére bocsátott havi bankszámlakivonatai tételesen tartalmazzák, így a pontos részleteket azokban találja meg.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp linken elérhető Bankszámlaválasztó programra, valamint a https://pad.mnb.hu linken elérhető azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.

A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphatnak a számlavezető honlapján megtalálható fogalomtár alapján .