Számlavezetés

Az önkormányzatok szabad bankválasztására 1993-ban nyílt meg a lehetőség. Pénzintézetünk számos önkormányzatnak számlavezető pénzintézete.MBH Bank Csoport közel 1200 helyi önkormányzat számlavezető bankja, a szektorban elért piaci részesedésünk 37%-os. A MBH Bank Csoport nem egyszerűen ügyfélként tekint a helyi önkormányzatokra, hanem stratégiai partnerként működik együtt velük. Az önkormányzatokkal kialakított üzleti kapcsolatai a számlavezetésen túl kiterjednek az önkormányzatok finanszírozására, különféle támogatás-megelőlegező és beruházási hitelek biztosítására, valamint az általuk foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak teljes körű kiszolgálására is. Meghatározó országos jelenléte következtében a MBH Bank Csoport jelentős összeggel járul hozzá a települések adóbevételeihez és kiemelt figyelmet fordít a helyi gazdaságok fejlődésére.

A MBH Bank Önkormányzati Bankszámlák jellemzői:

  • A MBH Bank Önkormányzati Bankszámla kizárólag önkormányzatok és tagintézményei számára nyújt számlavezetési szolgáltatást.
  • A MBH Bank a pénzforgalmi számla mellett egyéb, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett – a pénzforgalmi számlához kapcsolódó – alszámlákat, és egyéb fizetési számlákat is megnyitja és kezeli.
  • Önkormányzati devizaszámlavezetés a következő devizanemekben lehetséges: EUR, USD, GBP
  • MBH Bank e-Bank szolgáltatás díjmentesen kapcsolódik a számlához.
  • A MBH Bank fenntartja magának a jogot az az egyes Önkormányzati ügyfelekkel történő, a pénzforgalmi szolgáltatások díjaira, kamataira vonatkozó egyedi megállapodások alkalmazására.

    Kérjük, válasszon az alábbiak közül: