VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Törlesztési moratórium működése a lakossági folyószámlahitelek esetében

A törlesztési moratórium a lakossági folyószámlahitelekre is vonatkozik/vonatkozott, azonban a hitel rulírozó jellege miatt a Bank speciálisan kezeli:

A folyószámlahitelnek nincs lejárata, futamideje, így a törlesztési moratórium lejártával, megszüntetésével nem teljesíthető, hogy a törlesztőrészlet változatlan maradjon, csak a futamidő hosszabbodjon meg, ahogy például egy személyi kölcsönnél elvárja a jogszabály.

A Bank a folyószámlahitelt, mint egy keretet tartja nyilván az ügyfelek mindennapi használatban lévő fizetési számláján, amivel az ügyfél „negatívba” viheti a számláját. Ezt a kihasznált hitelkeretet az ügyfél bármikor visszatöltheti, sőt a hitelkeret meghatározott részének minden hónapban történő feltöltése feltétele a folyószámlahitel fenntartásának (minimális egyösszegű jóváírásra vonatkozó kötelezettség teljesítése elvárt összeg befizetése, vagy átutaltatása /pl. munkáltatóval/ útján).

A törlesztési moratórium ideje alatt mindazon ügyfeleknél, akik igénybe vették/veszik a moratóriumot a Bank:

 • leállította a kamatterhelést, így a felszámított kamatot kiszámította, de nem vonta le az ügyfél számlájáról;
 • és felfüggesztette annak ellenőrzését, hogy az ügyfél teljesíti-e a hitelkeret meghatározott részének feltöltését.

A törlesztési moratórium teljes időszaka alatt az ügyfélnek lehetősége volt kilépni a törlesztési moratóriumból, illetve sokak számára lejárt a törlesztési moratórium 2021. október 31-én, így előbb említettek bekövetkezését követően -az érintett ügyfelek folyószámlahitelszerződése vonatkozásában- a Bank jogosulttá vált a felszámított kamat utólagos terhelésére, melyet az ügyfél fizetési képességének fenntartása érdekében részletekben (12 egyenlő havi összegben) kér megfizetni, valamint újból elkezdte ellenőrizni a hitelkeret feltöltését is.

A 2021. szeptemberében kihirdetett jogszabály1értelmében a Banknak:

 • ezt a felszámított kamatot csökkentenie kellett annál az ügyfélnél, akinek volt 2020. március 18-án kihasznált hitelkerete, a csökkentést annak mértékéig kellett végrehajtani;
 • és a felszámított folyószámlahitel kamat, valamint a jogszabály által meghatározott 11,99%-os kamat közötti különbözetet vissza kellett adnia az ügyfélnek.
  Példával: Ha ügyfelünk 2020. március 18-án 60 000 Ft folyószámlahitelkerettel rendelkezett, melyből 20 000 Ft volt a kihasznált rész, akkor a moratóriumban töltött időszakra 20 000 Ft-ra a 11,99%-os kamat, a 40 000 Ft-ra pedig az eredeti, szerződésben rögzített kamat kerül alkalmazásra.

A különbözetet az ügyfélnek az alábbi módon írja jóvá a Bank és a moratóriumban felhalmozott kamattartozásáról az alábbi módon értesítette az ügyfelet:

 • ha volt még folyószámlahitel kamattartozása, akkor ezt a kamattartozást csökkentette és számlakivonatban értesítette;
 • ha nem volt már folyószámlahitele vagy moratóriumban felhalmozott tartozása, akkor a fizetési számláján került jóváírásra és szintén számlakivonatban értesítette;
 • ha fizetési számlája sem volt már a Banknál, akkor egy letéti számlát nyitott, ezen írta jóvá az összeget és külön levélben értesítette az ügyfelet, illetve az örökösöket, ha a számla azért szűnt meg, mert az ügyfél elhunyt.

Azon ügyfélnek, aki nem hosszabbította meg a törlesztési moratóriumot 2022. június 30-ig, a kamattartozását a Bank 12 havi egyenlő részletben szedi be 2022. január 2-től kezdődően, minden hónap 2-án, ahogy a folyószámlahitel kamatát is ekkor vonja le a fizetési számlájáról.

A hivatkozott jogszabály értelmében az ügyfélnek lehetősége van egy összegben is kifizetnie ezt a kamattartozást. Minden ügyfelet a törlesztési moratóriumból történő kilépését követően, a következő hónapban küldött számlakivonatában tájékoztat a Bank a megfizetendő kamattartozásról. Itt hívja fel a figyelmet rá, hogy 30 napon belül jelezheti, ha egy összegben szeretné megfizetni azt. Az ügyfél ezt a kérését bármely bankfiókban és Telebankon keresztül is jelezheti a 06 80 350 350-es telefonszámon.

Mivel az ügyfél a törlesztési moratórium lejártát, vagy abból történő kilépését követően sem biztos, hogy tudja teljesíteni a folyószámlahitel fenntartásának feltételét, esetleg a kamatfizetés is nehézséget okozhat számára, ezért a Bank az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségeket biztosítja:

 • Jóváírás feltétel mértékének csökkentése, mely annak nyújt segítséget, aki csak átmeneti ideig nem tudja a feltételt teljesíteni. Maximálisan 6 hónapig vehető igénybe ez a lehetőség.
 • Átütemezés, mely során a folyószámlahitel tartozását (a hitelkeret kihasznált részét) egy meghatározott futamidejű, fix kamatozású hitelszerződésbe foglaljuk, így az könnyebben tervezhető havi kiadást jelent. Teljes hitelkeret átütemezése esetén ezzel a folyószámlahitel szerződése megszűnik.
 • Hitelkeret csökkentést is válaszhat, ha folyószámlahitelét nem használja ki teljes mértékben és az alacsonyabb hitelkeret fenntartásának a feltételeit teljesíteni tudja.

A fenti fizetéskönnyítési lehetőségekről ügyfeleink a bankfiókokban, illetve a Telebankon keresztül érdeklődhetnek, ahol kollégáink tájékoztatják a szükséges feltételekről és segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb fizetéskönnyítési eszközt.

A törlesztési moratórium várhatóan 2022. június 30-ig tart. Ez idő alatt az ügyfél bármikor kiléphet a moratóriumból (de visszalépésre a későbbiekben már nincsen lehetősége), ekkor ugyanezt az eddig leírt folyamatot alkalmazza a Bank és értesíti az ügyfeleket.


1Lásd a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendeletben rögzítetteket.