VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Áruhitel Hitelfedezeti Biztosítás

A ⁣Hitelfedezeti Biztosítás biztonságot nyújt a számodra, mert bizonyos váratlan élethelyzetek esetén mentesít a hitel visszafizetése alól. A Biztosító megtéríti Te vagy családod helyett a fennálló hiteltartozást, de legfeljebb 500 000 Ft-ot.

Milyen esetekben nyújt anyagi védelmet a biztosítás?

Munkaviszonyban* álló biztosítottak esetén:

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú rokkantság
 • 30 napon túli munkanélküliség
 • 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz)

Ha nem állsz munkaviszonyban*

 • Haláleset
 • Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás
 • 5 napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú)
 • 30 napon túli keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Haláleseti szolgáltatás esetén a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás esetén: a jogerős határozathozatal napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
Öt napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú) esetén: a kórházi kezelés 5. napján fennálló tartozás kifizetése az alábbiak szerint:- 5-14 nap: maximum 300.000 Ft- 15 nap v. hosszabb: a kórházi kezelés 5. napján fennálló tartozásból még hátralévő része, de legfeljebb 200.000 Ft
Keresőképtelenség esetén: a keresőképtelenség 31. napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
Munkanélküliség esetén: a regisztrált munkanélküliség 31. napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Haláleseti szolgáltatás esetén
a halál napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Min. 70%-os bármely okú egészségkárosodás esetén:
a jogerős határozathozatal napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Öt napot meghaladó kórházi kezelés (bármely okú) esetén:
a kórházi kezelés 5. napján fennálló tartozás kifizetése az alábbiak szerint:- 5-14 nap: maximum 300.000 Ft- 15 nap v. hosszabb: a kórházi kezelés 5. napján fennálló tartozásból még hátralévő része, de legfeljebb 200.000 Ft
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Keresőképtelenség esetén:
a keresőképtelenség 31. napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft
A Biztosító szolgáltatása és a térítés összege egy biztosítási eseményre vonatkozóan:
Munkanélküliség esetén:
a regisztrált munkanélküliség 31. napján fennálló tartozás kifizetése, de max. 500.000 Ft

Újbóli szolgáltatásra való jogosultság keresőképtelenség, munkanélküliség, vagy legalább 5 napos kórházi kezelés esetén:

Ha

 • keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a 31. napon fennálló tartozás,
 • legalább 5 napos kórházi kezelés esetén az 5. napon fennálló tartozás

meghaladta a vonatkozó limitet (300.000,- Ft, illetőleg 500.000,- Ft) akkor újabb biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító abban az esetben nyújtja – legfeljebb további 2 alkalommal - a fenti táblázat szerinti szolgáltatást, ha a korábbi biztosítási esemény bekövetkezése és az újabb biztosítási esemény bekövetkezése között 6 hónap díjjal fedezett időszak eltelt.

*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi Különös Biztosítási Feltételek 6.2. pontja tartalmazza.

Mikortól érvényes a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselésének kezdete: a csatlakozási nyilatkozat megtételének napját követő nap 0 óra.

Ki igényelheti a biztosítást?

Biztosított lehet minden 18 és 70 év közötti fogyasztási kölcsönszerződéssel rendelkező adós.

Hogyan vehető igénybe a biztosítás?

A szolgáltatás csak a Media Markt áruházaiban igényelhető, az áruhitel szerződés aláírásával egyidejűleg. A Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) függő ügynöke.

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére (ld. alább), majd azt áthárítja rád. Az áthárított díj a felvett hitelösszeg 0,5%-a, azaz pl. 100 000 forintos tartozás esetén havi 500 forint. Az áthárított biztosítási díjat a Bank a havi törlesztőrészletekkel együtt, de külön tételként szedi be a te kapcsolódó számládról.

Fontosabb mentesülések és kizárások:

A biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálló betegséggel, rokkantsággal, illetve annak egészségügyi következményével (az első 6 hónapban),
 • Munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony megszűnése esetén,
 • ha a munkaviszony a biztosítás első 60 napjában, vagy a próbaidő alatt szűnik meg, vagy a munkaviszony megszüntetését a munkavállaló kezdeményezte,
 • anyasággal kapcsolatos keresőképtelenség esetén.

Mi a teendő kár esetén?

CIG Pannónia áruhitel hitelfedezeti biztosítás esetén káreseménykor, kérjük lépj kapcsolatba a biztosítóval a következő elérhetőségeken: CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt. (haláleset esetén) CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (egyéb esetekben) Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124 E-mail: csoportoskar@cig.eu Telefon: +36 1501 2250

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a Biztosítási Feltételekben találsz. A hitelfedezeti biztosítást a haláleseti szolgáltatást illetően a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., egyéb esetekben a CIG PANNÓNIA Első Magyar Biztosító Zrt. (a továbbiakban együttesen: Biztosítók) nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője az MBH Bank Nyrt. A Bank a hitelfedezeti biztosítással kapcsolatban a CIG PANNÓNIA Életbiztosító Nyrt., és a CIG PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt függő biztosítás közvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért a Biztosítótól díjazásban részesül. A biztosítási díj magában foglalja a Bank, mint biztosításközvetítő javadalmazását is.

Kérjük, olvasd el Adatkezelési tájékoztatónkat!

A "Visszahívást kérek" gombra való kattintással tudomásul veszed a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárulsz az általad megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
* Kötelezően kitöltendő mezők.

cig-logo-szurke-hatteres.jpg


Biztosítási szolgáltatásokban stratégiai partnerünk a CIG Pannónia Csoport.