VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Személyes adatok kezelése

Rendkívül fontos számunkra, hogy az egyesülést követően is átlátható legyen az MBH Bank adatkezelése.

Tájékoztatjuk, hogy 2023. május 1-jétől az MBH Bank általános jogutódként a jogelőd Takarékbank által végzett személyes adatkezelések tekintetében a beolvadás napjáig még irányadó, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel fennálló közös adatkezelői minősége megszűnik, és a beolvadás napjától kezdődően - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerinti – immár önálló adatkezelőnek minősül. A GDPR 13-14. cikkei szerinti általános és speciális adatkezelési tájékoztatások az egyesülést követően egységesen az mbhbank.hu weboldal adatvédelmi menüpontjában lesznek fellelhetőek.

Az egyesülést megelőzően a Takarékbank részére adott direkt marketing hozzájárulások a jogutódlás értelmében átszállnak a jogutód MBH Bankra, így a jogelőd Takarékbank részére adott hozzájárulás alapján az egyesülést követően az MBH Bank keresheti meg az ügyfeleket reklám célzattal.