VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

Felmondási jog

A Takarékbank Zrt. Fizetési Számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó Betétek Általános Szerződési feltételei 1.1. pontja alapján Ön jogosult a Keretszerződést a változások hatályba lépését megelőző napig, azaz 2023. április 30. napjáig díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen felmondani, ennek hiányában a módosítást az Ön részéről elfogadottnak tekintjük.

Az egyoldalú, Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás - így különösen a bankkártya használatot és a fizetési megbízások teljesítését érintő, jelen levelünk E) és F) pontjaiban megjelölt változásokat rögzítő módosítás - a Takarékbank Zrt. Fizetési Számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó Betétek Általános Szerződési feltételei alábbiakban részletezett 2.6.3. pontja alapján történt:

„…., ha a Hitelintézet egyesülésben vagy szétválásban vesz részt, ezen jogi státuszát érintő változás következtében; vagy ha az egységes ügyfélkiszolgálás érdekében végrehajtandó informatikai környezetváltozás és azzal összefüggésben a banküzemi feltételek megváltozása azt szükségessé teszi.”