VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok
nyílt lízing banner

Személyautóra ÁFA-visszaigénylés?

Velünk lehetséges!

A nyílt végű pénzügyi lízing olyan finanszírozási forma, amely az áfa-visszaigénylés lehetősége és a benne rejlő számos más ismérv révén teszi lehetővé új vagy használt személygépjárművek gazdaságos beszerzését, mind ezt biztonságosan. Az így megtakarított pénzt pedig a cég nyugodtan fordíthatja működése finanszírozására.


A nyílt végű pénzügyi lízingről röviden

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbe adja az Ügyfélnek az Ügyfél által kiválasztott személygépjárművet. A futamidő leteltével a lízingbevevő választhat, hogy az előre meghatározott maradványértéken megvásárolja a járművet, harmadik félnek átadja a vásárlás jogát, vagy visszaadja a járművet a lízingbeadónak. A futamidő alatt az Ügyfél az áfa levonásra jogosító céges használat arányában a havi lízingdíjakból visszaigényelheti az áfát.

Kiknek ajánljuk? Olyan vállalkozásoknak, akiknek üzleti tevékenységük ellátásához személygépjármű használatra van szükség.

Miért érdemes a nyílt végű pénzügyi lízinget választani?

 • Áfa-visszaigénylés: áfás cégek az üzleti használat arányában visszaigényelhetik a lízingbe vett személygépjárművek lízingdíjainak áfa tartalmát,1, 2
 • Adókedvezmény: KKV-k esetén a felszámított kamat 100%-a levonható a társasági adóból, annak 70%-áig és levonható az adó alapjából is (költségként). Egyéni vállalkozó az SZJA-ból is levonhatja a beruházási hitelkamatát a fizetendő adóból, 3, 4
 • Kamatelőny: a vételár áfa része után az Ügyfél nem fizet kamatot, mivel a finanszírozás alapja a nettó ár,
 • Likviditási többlet: készpénzes vásárlással szemben az így felszabaduló forrás a cég alaptevékenységét erősítheti.

Nyílt végű pénzügyi lízing paraméterei

Saját részmértéke: 20-60% (a bruttó vételár %-ában – 50% feletti önrész csak 10 Millió Ft feletti vételár esetén)
A különböző futamidőkhöz tartozó bruttó maradványértékek (a nettó lízingtőke %-ában) :

Futamidő (hónap) 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84
Bruttó maradványérték 30-50% 25-40% 20-30% 15-25% 12-20% 10-15%
Futamidő (hónap)
Bruttó maradványérték
24-35
30-50%
36-47
25-40%
48-59
20-30%
60-71
15-25%
72-83
12-20%
84
10-15%

Melyik a legjobb: a készpénzes vásárlás, a nyílt végű vagy a zárt végű pénzügyi lízing?

Nyílt végű pénzügyi lízing Zárt végű pénzügyi lízing
Tulajdonjog Lízingbeadónál Lízingbeadónál
Tulajdonjog átszállása Opciós jog:
A lízingbevevő előre meghatározott maradványértéken vásárolhat, harmadik felet jelölhet ki vásárlásra, visszaadhatja a lízingtárgyat a lízingbeadónak
Automatikus:
A futamidő végén, amennyiben az összes díjfizetési kötelezettségének eleget tett automatikusan átszáll
Lízingtárgy nyilvántartása Lízingbevevőnél Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés elszámolása Lízingbevevőnél Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés mértéke Teljes amortizáció Teljes amortizáció
Törlesztések
 • Tőkerész
 • Kamatrész
 • Tőkerész áfája
 • Tőkerész
 • Kamatrész
Lízingbevevő által fizetett áfa Futamidő alatt a tőkerészek arányában Futamidő elején egy összegben
Lízingbevevő által visszaigényelhető áfa Futamidő alatt havonta Szgk esetében nem lehet
Lízingdíjak költségelszámolása A kamatrész és a tőkerészek le nem vonható áfa része számolható el Csak a kamatrész számolható el
Jogi háttér 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyivállalkozásokról
Tulajdonjog
Nyílt végű pénzügyi lízing
Lízingbeadónál
Zárt végű pénzügyi lízing
Lízingbeadónál
Tulajdonjog átszállása
Nyílt végű pénzügyi lízing
Opciós jog:
A lízingbevevő előre meghatározott maradványértéken vásárolhat, harmadik felet jelölhet ki vásárlásra, visszaadhatja a lízingtárgyat a lízingbeadónak
Zárt végű pénzügyi lízing
Automatikus:
A futamidő végén, amennyiben az összes díjfizetési kötelezettségének eleget tett automatikusan átszáll
Lízingtárgy nyilvántartása
Nyílt végű pénzügyi lízing
Lízingbevevőnél
Zárt végű pénzügyi lízing
Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés elszámolása
Nyílt végű pénzügyi lízing
Lízingbevevőnél
Zárt végű pénzügyi lízing
Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés mértéke
Nyílt végű pénzügyi lízing
Teljes amortizáció
Zárt végű pénzügyi lízing
Teljes amortizáció
Törlesztések
Nyílt végű pénzügyi lízing
 • Tőkerész
 • Kamatrész
 • Tőkerész áfája
Zárt végű pénzügyi lízing
 • Tőkerész
 • Kamatrész
Lízingbevevő által fizetett áfa
Nyílt végű pénzügyi lízing
Futamidő alatt a tőkerészek arányában
Zárt végű pénzügyi lízing
Futamidő elején egy összegben
Lízingbevevő által visszaigényelhető áfa
Nyílt végű pénzügyi lízing
Futamidő alatt havonta
Zárt végű pénzügyi lízing
Szgk esetében nem lehet
Lízingdíjak költségelszámolása
Nyílt végű pénzügyi lízing
A kamatrész és a tőkerészek le nem vonható áfa része számolható el
Zárt végű pénzügyi lízing
Csak a kamatrész számolható el
Jogi háttér
Nyílt végű pénzügyi lízing
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyivállalkozásokról

Írjon nekünk és válaszolunk.

36 (1) 345 2330

Hívja az autófinanszírozás üzleti vonalat

Kapcsolódó jogszabályok:

12000. évi C. törvény a számvitelről (26.§ (4); 26.§ (5))

22007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról (119-127.§)

31996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és osztalékadóról (22/A. § )

42004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (3. §)

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Új gépjárműfinanszírozási ügyleteknél a finanszírozás szolgáltatója az Euroleasing Zrt. (1134 Budapest,Lőportár u. 24.). Az MBH Bank az Euroleasing Zrt. függő közvetítőjeként, annak nevében jár el. Ez a tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag tájékoztató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza. Nyílt végű pénzügyi lízing csak általános szabályok szerinti áfa tartalommal (27%) kiszámlázott/értékesített gépjárműre igényelhető! Az Euroleasing Zrt. a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja. Jelen termékleírásban foglaltak, így különösen a lízingdíjak áfa tartalmának visszaigénylésére, vagy az igénybe vehető adókedvezményekre vonatkozó tájékoztató semmi esetre sem tekinthetők az Euroleasing Zrt. által nyújtott ajánlatnak, sem tanácsadásnak, annak célja kizárólag a figyelem felkeltés. A fentiekben foglalt adóelőnyök számszerű meghatározása azzal a feltételezéssel történt, hogy potenciális ügyfelünk rendelkezik a kalkuláció alapjául szolgáló adólevonás és adókedvezmény igénybevételének jogosultságával, a tényleges körülmények ettől eltérhetnek. Az Euroleasing Zrt. fentiekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A KKV adókedvezmény bizonyos feltételek teljesülése esetén vehető igénybe és a Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az üzleti célú felhasználás igazolása valamint az áfa törvény egyéb feltételeinek teljesítése a lízingbevevő feladata, ezért a vállalkozás részére javasoljuk, hogy a konstrukció igénybevételét megelőzően egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadójával és tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.