VideoBank Fiókok és ATM-ekKérj időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írj nekünk! Árfolyamok

A TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS A TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM 2022. JÚLIUS 31-IG ILLETVE 2022. DECEMBER 31-IG TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya a 216/2022.(VI.17.) Kormányrendelettel meghosszabbította a törlesztési moratóriumot:

 • a törlesztési moratórium lejárata 2022. július 31-re módosul azon szerződések esetén, amelyekre az ügyfél 2022. június 17-én a moratóriumot igénybe vette. Az ügyfélnek ezzel kapcsolatban nincs teendője.
 • a törlesztési moratórium lejárata 2022. december 31-re módosul azon szerződések esetén, amelyekre az ügyfél 2022. június 17-én a moratóriumot igénybe vette, és 2022. július 31-ig írásban nyilatkozott arról, hogy a moratóriummal a továbbiakban is (2022. augusztus 1-től) élni kíván.

TÁJÉKOZTATÁS AZ AGRÁR TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMRÓL

Magyarország Kormánya a 292/2022. (VIII.8.) Kormányrendelettel elrendelte az agrár törlesztési moratóriumot:

 • az agrár törlesztési moratórium 2022. szeptember 1-től 2023. december 31-ig tart.
 • az agrár törlesztési moratórium igénybevételére azon vállalkozás jogosult,
  • amelynek növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy a finanszírozás célja megfelel az e pontban felsorolt valamely szakágazatnak;
  • 2022. szeptember 15-ig a Nyilatkozat agrár törlesztési moratórium igénybevételéről című dokumentumot kitöltve és aláírva kellett eljuttatnia részünkre.
  • A jogszabály értelmében, amennyiben az ügyfél több agrár törlesztési moratórium hatálya alá tartozó MBH Bankkal kötött szerződéssel rendelkezik, nyilatkozata valamennyi MBH Bankkal kötött szerződésére vonatkozik kivéve, ha a nyilatkozatban pontosan megjelöli, hogy mely szerződésekre kívánja igénybe venni a moratóriumot.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Budapest Autóhoz benyújtott nyilatkozata kizárólag a Budapest Autóval megkötött szerződéseire vonatkozik. Amennyiben a fúzióban érintett Euroleasing, Euroleasing Ingatlan vagy Budapest Lízing társaságoknál fennálló szerződéseire is igénybe venné a moratóriumot, akkor minden finanszírozónál külön-külön kell nyilatkoznia.

A törlesztési moratórium a gyakorlatban azt jelenti:

 • az ügyfélnek a törlesztési moratórium alatt nincs fizetési kötelezettsége,
 • ⁣a moratórium alatt az Ön tőketartozása nem csökken, viszont be nem szedett kamat keletkezik, amit a moratórium utáni törlesztésekben kell megfizetni, továbbá ⁣a szerződés futamideje nem csak a moratórium időtartamával hosszabbodik meg ⁣azért, hogy új törlesztőrészletei ne legyenek magasabbak a moratóriumot megelőző havi díjaknál,

 • változó kamatozású szerződésnél a felhalmozódott, be nem szedett kamat összege az egyes időszakonként érvényes kamat figyelembevételével kerül kiszámításra. A moratórium utáni hátralévő futamidő megállapítása a moratórium kezdeténél érvényes kamatlábbal történik. A moratórium utáni törlesztőrészletek összegének meghatározása a moratórium alatt felhalmozott kamat és az érvényesített kamatváltozás figyelembevételével történik.
 • i⁣dővel folyamatosan nő az elhasználódásból adódó szervíz többletköltségek veszélye is⁣. Ez gépjárműve értékét jelentősen csökkenti, de meg is nehezíti autója esetleges eladását, így növelve annak kockázatát, hogy az autó eladása miatti szerződés lezárás gazdaságtalanná váljon,

 • mindez magában hordozza a kockázatot, hogy autójának forgalmi értéke már a futamidő vége előtt kisebb lesz fennálló tartozásánál. Ennek következtében, ha Ön később autóját lecserélné vagy esetleges totálkár vagy lopáskár történik, a szerződését csak úgy szüntetheti meg, ha Ön külön önerőből is befizet, mivel a gépjármű értéke, illetve a biztosító kártérítése várhatóan nem fogja fedezni a teljes fennálló tartozását,
 • ügyfeleinket e-mailen, ill. postai levélben tájékoztatjuk a módosult futamidőről és szerződés lejáratról, a tájékoztató része a teljes futamidőre szóló törlesztőterv, amely a felhalmozódott kamatot tartalmazza. A törlesztési moratórium alatt nem küldünk fizetési értesítőt.

A hiteltörlesztési moratóriumról szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az MBH Bank tájékoztatja ügyfeleit, hogy azon ügyfeleknek, akik a jelenleg érvényben lévő moratóriumból ki szeretnének lépni, a kommunikált csatornák valamelyikén erről nyilatkozniuk szükséges.

E döntését ügyfelünk az alábbi módon közölheti velünk:

 • az Ügyfélkapunk „Postaláda” menüpontjából egy új üzenetet küldve részünkre, kiválasztva a „nem kérem a moratóriumot” kategóriát,
 • e-mailen⁣ a finanszírozási szerződéséhez elektronikus kapcsolattartásra regisztrált e-mail címről részünkre (ugyfelszolgalat.budapestauto@mbhbank.hu) küldött üzenetben,
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon - 06 1 450 8000 / 1-es menüpont (tájékoztatjuk, hogy a megszokott várakozási idő növekedhet, javasoljuk, hogy fenti online csatornáinkat vegye igénybe).

Az eredeti szerződés szerinti törlesztőterv visszaállításáról írásban tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Mindezeket figyelembe véve minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is tudja-e fizetni autófinanszírozásának törlesztőrészleteit.

Ügyfeleinket a törlesztőrészlet pontos összegéről a fizetési értesítőben tájékoztatjuk.

Amennyiben több moratórium hatálya alatt álló szerződéssel is rendelkezik, a moratórium igénybevételéről szóló nyilatkozata valamennyi szerződésére vonatkozni fog. Amennyiben egyes szerződéseire nem kívánja igénybe venni a moratórium meghosszabbítását, kilépési szándékáról egyenként kell nyilatkoznia. Fontos tudni, hogy amennyiben a moratórium meghosszabbításából kilép, ugyanazzal a szerződésével többé nem veheti igénybe a moratóriumot.

Az ügyfél a törlesztési moratóriumra vonatkozó nyilatkozatát bármikor módosíthatja, - e nyilatkozatát alábbi elérhetőségeink valamelyikén kell megtegye - ezt érvényesítjük és emiatt nem esik késedelembe.

Amennyiben ügyfelünk már megkapta a törlesztési moratórium időbeli hatálya alá eső, de még az eredeti törlesztőterv szerinti fizetési értesítőt, és úgy dönt, hogy él a törlesztési moratóriummal, a módosított – nulla forint fizetendő összeget tartalmazó – fizetési értesítőt ügyfélszolgálatunktól kérheti.

A törlesztési moratóriumot igénybe vevő ügyfélnek 2022. december 31-ig, agrár törlesztési moratórium esetén 2023. december 31-ig módosítási díj fizetési kötelezettség nélkül lehetősége van a következő szerződés módosításokat kezdeményezni:

 • a törlesztési moratórium során felhalmozódott kamat - és díjtartozás vagy annak egy részének egy összegben történő megfizetése,
 • a törlesztési moratórium miatt meghosszabbított futamidő rövidítése, amellyel az ügyfél a törlesztési moratóriumot követő időszakra megállapított törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű havi törlesztőrészlet megfizetését vállalja (fogyasztónak minősülő ügyfél esetében a jövedelem arányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok betartásával).

Bankunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a jogalkotó szándékaival összhangban segítsük Ügyfeleinket.

Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll Ügyfeleink rendelkezésére:

Beépített Casco Biztosítás - Ha az Ügyfél él a törlesztési moratóriummal, van-e a törlesztési moratórium alatt Beépített Casco biztosítási díjfizetés?

Mivel az Ügyfél a Beépített Casco biztosítás díját a havi törlesztőrészletekbe építve fizeti, így a Casco biztosítás törlesztési moratórium időszakára eső díját is csak a törlesztési moratóriumot követően kell majd megfizetni, egyenlő részletekben. A Casco biztosítási védelem viszont a törlesztési moratórium alatt is érvényes.

Hitelfedezeti Biztosítás – Ha az Ügyfél él a törlesztési moratóriummal, kell-e a törlesztési moratórium alatt a hitelfedezeti biztosítás díját fizetni?

Nem. Bár a törlesztési moratórium nem vonatkozik a hitelfedezeti biztosítási díjak fizetésére, az MBH Bank úgy döntött, hogy a hitelfedezeti biztosítás törlesztési moratórium időszakára eső díját nem kell a törlesztési moratórium alatt külön megfizetni, hanem majd a törlesztési moratóriumot követően egyenlő részletekben, a törlesztőrészletekkel együtt. A biztosítási védelem viszont a törlesztési moratórium alatt is érvényes.

Adatai a szerződésére vonatkozó, az Ön által korábban már elfogadott Adatkezelési tájékoztató szerint kerülnek kezelésre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tájékoztatónkat a rendelkezésre álló jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján készítettük. Folyamatosak a szakmai egyeztetések a jogalkotóval a vonatkozó szabályozás kapcsán, így az eljárásrend és folyamat, ezen egyeztetések mentén, változhat.