Ugrás a tartalomhoz
  Egyenleg Kártyás befizetés Írjon nekünk! Árfolyamok

  Ügyintézés

  FONTOS TÁJÉKOZTATÁS – REÁLHOZAMSZÁMÍTÁS 2023

  Felhívjuk tisztelt pénztártagjaink figyelmét, hogy mielőtt a Társadalombiztosítási-rendszerbe történő visszalépés mellett döntenének, előzetesen tájékozódjanak a Pénztárnál a visszalépő tagi kifizetés összegéről, különösen a reálhozam nagyságáról, erre vonatkozó igénybejelentő nyomtatványunk megtalálható weboldalunkon.

  Jelenleg az infláció mértéke az elmúlt évekhez viszonyítva kiugróan magas, habár az utóbbi időszakban már annak csökkenéséről lehet hallani. A 2022-es évben a reálhozam csökkenés valamennyi portfóliót érintette. A reálhozamok növekedése abban az esetben várható, ha a portfóliók hozama tartósan meghaladja az inflációt. A dolgok jelenlegi állása szerint a reálhozam tartós növekedésének újra indulása az infláció csökkenésének függvényében - és a befektetési hozamok alakulásától függően év végével, illetve 2024-től várható.

  Azon pénztártagjaink, akik a TB-visszalépés során fontos szempontnak tartják a reálhozam összegét és lehetőségük van a TB-be való visszalépés elhalasztására, kérjük, fontolják meg ezt a lehetőséget is. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy arra semmiféle garancia nincs, hogy akár pár hónapon belül vagy kicsit hosszabb távon a reálhozam növekedésnek indul, hiszen ez számos külső kockázati tényezőtől is függ (pl. orosz-ukrán helyzet, infláció alakulása).

  FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

  A koronavírus hazai megjelenése miatt, pénztárunk is arra törekszik, hogy minimalizálja a személyes kontaktusok számát. Így arra kérjük pénztártagjainkat, hogy ügyeiket elsősorban elektronikus csatornákon, illetve számlájukkal kapcsolatos kérdéseiket telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, a 06 80 350 350-es telefonszámon intézzék.

  Papíralapú pénztári nyilatkozataikat, amennyiben lehetőségük van, postai úton juttassák el pénztárunkhoz, a Budapest Magánnyugdíjpénztár 1550 Budapest Pf. 98/2 postacímre.

  Felhívjuk Tisztelt Pénztártagjaink figyelmét, hogy pénztári nyilatkozataikat elektronikusan is eljuttathatják a Pénztárba a Pp. 325.§ (1) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott hiteles, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (pl. AVDH, Netlock, E-személyi, E-szigno). Email-en történő beküldés esetén a Pénztár kizárólag csak a Pénztárnál nyilvántartott (regisztrált) email-címről fogad el nyilatkozatot.

  Befizetés

  Tagdíjának és működési célú támogatásának fontosságáról a ⁣Gyakran ismételt kérdések (GYIK), befizetésének lehetőségeiről a Befizetési módok menüpontban olvashat.

  Átlépés a Budapest Magánnyugdíjpénztárba

  Ha már rendelkezik máshol magánnyugdíjpénztári megtakarítással könnyedén válthat és lehet a Budapest Magánnyugdíjpénztár tagja. Lépjen át hozzánk át hozzánk és növelje nálunk nyugdíjas éveire félretett megtakarítását!

  - Más magánnyugdíjpénztárból való átlépéssel pénztárunk tagjává válhat, ezt két módon is megteheti. A Belépési Nyilatkozat ⁣ot kitöltve, két példányban küldje el nekünk a 1550 Budapest Pf. 98/2 címre. Ha kényelmesebbnek találja, az átlépést személyesen az MBH Bank bármely fiókjában percek alatt elintézheti, további teendője nincsen, a pénztárak mindent elintéznek egymás között.
  - Az átlépéshez szükséges adatok: TAJ azonosító, adóazonosító, jelenlegi magánnyugdíjpénztárának és a jelenlegi portfóliójának neve (növekedési, kiegyensúlyozott, klasszikus).

  Portfólióváltás

  Lehetőség van a tagsági jogviszony alatt is a portfólió megváltoztatására, ehhez ⁣portfólióváltási nyilatkozatot kell kitölteni.

  • A nyilatkozaton megjelölhet fordulónapot. Ebben az esetben a Pénztár az Ön által megjelölt (T) napon érvényes árfolyamot veszi figyelembe a portfólióváltás során, amennyiben a kérelem legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz benyújtásra kerül. Ha Ön nem jelöl meg fordulónapot, vagy a kérelem Pénztárhoz történő benyújtása késedelmesen 10 munkanapon belül történik meg, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni. A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólióváltást végrehajtja.
  • Jogszabályi korlátozások értelmében a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a Budapest Növekedési Portfólió nem választható! Ilyen tartalmú választás érvénytelen.

  A Pénztár a ⁣Választható Portfóliós Szabályzatnak ⁣ megfelelően a portfólióváltás során felmerülő vagyonarányos költséggel terheli meg az Ön számláját, melynek összege a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, de nem haladhatja meg a 2000 Ft-ot.

  Adatmódosítás

  A személyes adatokban bekövetkezett változásokat bármikor bejelentheti Adatmódosító nyomtatvány ⁣ aláírt példányának Pénztárhoz történő beküldésével. Elérhetőségi adatait akár - regisztrációt követően - az Online felületünkre bejelentkezve is tudja módosítani.
  Érdemes több email címet és mobilszámot (maximum 2) is megadnia, ami előre láthatóan egy munkahely változás során sem fog megváltozni.

  Kedvezményezett megjelölése

  Magánnyugdíjpénztári megtakarítása esetén lehetősége van haláleseti kedvezményezett megjelölésére ⁣, amely alapján nyugdíjszámla egyenlegét a bejelentett kedvezményezettek, ennek hiányában törvényes örökösei öröklik.
  A nyilatkozat megfelelő tanúzás és az Adatkezelési hozzájárulás hiányában érvénytelen!

  Társadalom biztosítási rendszerbe történő visszalépés

  A jelenlegi jogszabályok alapján magánnyugdíjpénztári tagnak maradni egy ingyenes opció. Nem indokolt az azonnali TB- visszalépés, később azonos feltételekkel (egy esetleges törvényi változásig) is megtehető ugyanez! Sőt, ez a döntés még az állami nyugdíj összegének ismeretében is meghozható.Amennyiben mégis a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés mellett dönt, a visszalépéskor - az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja által - meghatározottvisszalépő tagi kifizetés (reálhozam / tagdíj-kiegészítés / önkéntesen fizetett tagdíj) összegét kérheti:

  • Bankszámlaszámra utalással
  • Postai úton történő kifizetéssel állandó vagy levelezési címrére
  • Önkéntes nyugdíjpénztári számlájára (Adóvisszatérítés vehető igénybe!)
  • A Nyugdíjbiztosítási Alap javára történő átutalását

  Ha Ön nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azt a Pénztárnak a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell utalnia.

  Nyilatkozat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésről

  Nyilatkozat pénztári szolgáltatásra jogosult társadalombiztosítási rendszerben történő visszalépésről


  Hagyaték

  A pénztártag elhalálozásának bejelentését a tag hozzátartozói a ⁣Pénztártag elhalálozásának bejelentése ⁣ nyomtatvány kitöltésével tehetik meg. A kitöltött nyomtatványhoz csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
  A kitöltött nyomtatványt személyesen az MBH Bank bármely fiókjában leadhatja, vagy elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére (1550 Budapest Pf. 98/2).Személyes ügyintézés esetén⁣ kérjük, hogy a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát és a személyi igazolványát is hozza magával, mivel azt a banki ügyintézőnek a nyomtatvány beadásával egyidejűleg be kell mutatnia! Felhívjuk figyelmét, hogy az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezett(ek)nek, vagy ha ilyen nincs, akkor a hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökös(ök)nek kell rendelkeznie az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található reá jutó összegről. Ezt a fent említett személyek a Rendelkezés elhunyt Tag számlájáról ⁣ nyomtatvány kitöltésével tehetik meg, melyet a Pénztár, a kedvezményezett(ek), illetve törvényes örökös(ök) azonosítása után, postán juttat el a jogosultak számára.A nyilatkozat(ok) az Adatkezelési hozzájárulás hiányában érvénytelen(ek)!