Ugrás a tartalomhoz
  Egyenleg Kártyás befizetés Írjon nekünk! Árfolyamok

  Gyakran ismételt kérdések

  Miért érdemes magánnyugdíjpénztári tagnak maradni?

  A magánnyugdíjpénztári egyéni számla egy örökölhető megtakarítási forma alacsony vagyonkezelési költség mellett. A jelenlegi jogszabályok alapján a TB-visszalépés később is bármikor biztosított, ha a pénztártag 100%-os állami nyugdíjban szeretne részesülni.


  Miért kell tagdíjat fizetni?

  A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) szerint a tagok legalább 70%-ának rendszeres tagdíjat kell fizetniük egyéni számlájukra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy a Pénztár végelszámolásra kerül. (Mpt. 83. §: 1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.)A tagdíj mértéke 2024-re is 2.400 Ft/év, melynek 97,5%-a az Ön személyes megtakarítását képezi, és csupán 60 Ft fordítható a Pénztár működési költségeinek fedezésére.

  Miért kell működési támogatást (adományt) fizetni?

  A fentiekben említett jogszabály (Mpt.) 62/A § (1) bekezdése értelmében: A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. Ez azt jelenti, hogy működésre csak a befizetések 2,5%-a fordítható, ami az éves tagdíjra vetítve 60 Ft. Még az Mpt. 74.§ (4) bekezdése szerinti költséglevonással együtt is, egyéb bevétel hiányában nem marad más választása a pénztárnak, mint a nyugdíjcélú megtakarítások fenntartása érdekében működési támogatást kérni a tagjaitól.
  Ezért kérjük, hogy legalább évi 6.000 Ft-os összeggel támogassa a Pénztár működését.

  Más magánnyugdíjpénztáraknál mekkora a tagoktól elvárt befizetések összege?

  Díjak/év

  Díjak/év

  Év Budapest
  2023
  MKB
  2023
  Horizont
  2023
  Szövetség
  2023
  Tagdíj 2.400 Ft 12.000 Ft 2.400 Ft 4.800 Ft
  Adomány 6.000 Ft 12.000 Ft 9.600 Ft 5.000 Ft
  Összesen 8.400 Ft 24.000 Ft 12.000 Ft 9.800 Ft
  Év
  Tagdíj
  Budapest
  2023
  2.400 Ft
  MKB
  2023
  12.000 Ft
  Horizont
  2023
  2.400 Ft
  Szövetség
  2023
  4.800 Ft
  Év
  Adomány
  Budapest
  2023
  6.000 Ft
  MKB
  2023
  12.000 Ft
  Horizont
  2023
  9.600 Ft
  Szövetség
  2023
  5.000 Ft
  Év
  Összesen
  Budapest
  2023
  8.400 Ft
  MKB
  2023
  24.000 Ft
  Horizont
  2023
  12.000 Ft
  Szövetség
  2023
  9.800 Ft

  Forrás: a nyugdíjpénztárak honlapja: www.bpnyugdij.hu, www.mbhnyp.hu, www.horizontmagannyugdijpenztar.hu, www.szovetsegnyp.hu

  Mit jelent az Mpt. 74.§ (4) bekezdése szerinti költséglevonás?

  2016. július 1-től hatályos jogszabály szerint (Mpt. 74.§ (4) bekezdése), valamint a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.5. pontja alapján a Pénztárnak lehetősége van a tagokkal szembeni tárgyévi költségként elszámolni a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát, mely költségbe a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét beszámítja. A Pénztár első alkalommal 2016. december 31-ével alkalmazta ezt a költséglevonást, mely összeget a Pénztár működésére fordíthatja. A költséglevonás jelentősen javította a Pénztár pénzügyi helyzetét, de önmagában még nem elégséges a hosszú távú működtetés fenntartásához, ezért van szükség mind a tagok által fizetett évi 6.000 Ft adomány befizetésére, illetve a költséglevonás alkalmazására is.

  TB visszalépés esetén mi történik a befizetett tagdíjjal és működési támogatással?

  A Társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés során a tagok a visszalépő tagi kifizetés részeként, a reálhozammal együtt visszakapják a korábban önkéntesen befizetett tagdíjaikat. A működési támogatás 100%-ban a működési költségekre fordítható összeg, így az nem kerül visszafizetésre a TB-be történő visszalépés esetén.

  Mit kell tudnia a nyugdíjszolgáltatásról annak, aki már elérte a nyugdíjkorhatárt vagy már nyugdíjas?

  Kérjük, olvassa el a járadékszolgáltatásról szóló tájékoztatónkat !

  Reálhozamszámítás 2023

  Felhívjuk tisztelt pénztártagjaink figyelmét, hogy mielőtt a Társadalombiztosítási-rendszerbe történő visszalépés mellett döntenének, előzetesen tájékozódjanak a Pénztárnál a visszalépő tagi kifizetés összegéről, különösen a reálhozam nagyságáról, erre vonatkozó igénybejelentő nyomtatványunk megtalálható weboldalunkon.

  Jelenleg az infláció mértéke az elmúlt évekhez viszonyítva kiugróan magas, habár az utóbbi időszakban már annak csökkenéséről lehet hallani. A 2022-es évben a reálhozam csökkenés valamennyi portfóliót érintette. A reálhozamok növekedése abban az esetben várható, ha a portfóliók hozama tartósan meghaladja az inflációt. A dolgok jelenlegi állása szerint a reálhozam tartós növekedésének újra indulása az infláció csökkenésének függvényében - és a befektetési hozamok alakulásától függően év végével, illetve 2024-től várható.

  Azon pénztártagjaink, akik a TB-visszalépés során fontos szempontnak tartják a reálhozam összegét és lehetőségük van a TB-be való visszalépés elhalasztására, kérjük, fontolják meg ezt a lehetőséget is. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy arra semmiféle garancia nincs, hogy akár pár hónapon belül vagy kicsit hosszabb távon a reálhozam növekedésnek indul, hiszen ez számos külső kockázati tényezőtől is függ (pl. orosz-ukrán helyzet, infláció alakulása).

  Mire jó az Online Ügyfélszolgálati Rendszer?

  Online ügyfélszolgálati rendszerünk segítségével tagdíját és működési célú támogatását már bankkártyával is befizetheti. Lekérdezheti egyéni számlaegyenlegét, portfólióját, befizetéseit, valamint egyszerűen módosíthatja elérhetőségi adatait.

  Külföldről hogyan fizethetek be?

  Itthon elég a 24 jegyű számlaszám, de külföldről a nemzetközi (IBAN) számlaszámon kívül még az alábbi adatokra szüksége lehet, hogy az utalást el tudja indítani:

  Számlavezető bank neve és címe: MBH BANK NYRT, 1056 Budapest, Váci utca 38.
  Swift kód (BIC): BUDAHUHB
  Számlatulajdonos: BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

  TAGDÍJBEFIZETÉS ESETÉN
  IBAN bankszámlaszám: HU80 10101511-57845001-10000003
  Közlemény rovatba: a pénztártag TAJ SZÁMA és „2024. ÉVI TAGDÍJ” megnevezés

  MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS BEFIZETÉSE ESETÉN
  IBAN bankszámlaszám: HU56 10101511-57845001-80000000
  Közlemény rovatba: a pénztártag TAJ SZÁMA és „2024. évi működési támogatás"