Ugrás a tartalomhoz
  Egyenleg Kártyás befizetés Írjon nekünk! Árfolyamok

  Befektetés

  A nyugdíjcélú megtakarítások esetében a hosszú távon keletkező hozam az egyik legfontosabb sikertényező. A Budapest Magánnyugdíjpénztár különböző életkorú, ill. különböző kockázati hajlandóságú tagjai számára biztosít választási lehetőségeket.

  A választható portfóliók eltérő befektetési irányultságúak, és markánsan különböző időhorizonttal és kockázati tartalommal rendelkeznek annak érdekében, hogy minden tag megtalálhassa a számára legmegfelelőbb portfóliót.


  Portfólióink

  Tagjaink a Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési portfóliók közül választhatnak. Amennyiben valamely tag a rendszer indulásakor, illetve későbbi belépésekor nem nyilatkozik, akkor őt a nyugdíjkorhatárig hátralévő megtakarítási ideje alapján sorolja be a Pénztár:

  a nyugdíjkorhatár elérésig várható megtakarítási időtáv kevesebb, mint 5 év BUDAPEST KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ
  a nyugdíjkorhatár eléréséig várható megtakarítási időtáv 5-15 évközött⁣ van BUDAPEST KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ
  a nyugdíjkorhatár elérésig várható megtakarítási időtáv több mint 15 év BUDAPEST NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ

  Jogszabályi korlátozások értelmében a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a Budapest Növekedési Portfólió nem választható!


  BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA

  Bővebb információkért olvassa el Befektetési politikánkat.

  FENNTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS NYILATKOZATOK

  Nyilatkozat a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

  A Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelési tevékenységét teljes egészében az MBH Alapkezelő végzi.

  A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete alapján a Pénztár nyilatkozik, hogy a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait olyan módon és azon időponttól veszi figyelembe, ahogy és amikor a Pénztár vagyonának kezelésével megbízott és a rendelettel érintett szolgáltató az erre vonatkozó nyilatkozatát közzéteszi.

  Az MBH Alapkezelő fenntarthatósággal kapcsolatos nyilatkozata az alábbi oldalon olvasható:

  https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/fenntarthatosag

  A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményt vagy körülményt jelent, amelynek bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetések és / vagy eszközök értékére, a Pénztár pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetére, továbbá hírnevére. A Pénztár felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az általa kínált portfoliókban szereplő eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. A Pénztár a fenntarthatóság kérdésében követni szándékozik a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása és folyamatos finomítása érdekében, valamint ügyfeleivel partneri viszony kialakítására törekszik a fenntarthatósági normák támogatása céljából.

  A Pénztár törekszik arra, hogy a vagyonkezeléssel megbízott szervezet befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjedjen, beleértve azokat a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi kockázatok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem.

  Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

  A Pénztár számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan széleskörű és átfogó kockázatkezelési rendszert követeljen meg a vagyonkezelőjétől, amely a Pénztár felügyelete alatt a vagyonkezeléssel kapcsolatos fenntarthatósági kockázatokat hatékonyan azonosítja, méri, figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

  A Pénztár elkötelezett ESG teljesítményének javítása, a felelősségteljes üzleti tevékenység és a hosszú távú gondolkodás mellett.

  Az ESG rövidítés environmental (környezeti), social⁣ (társadalmi) és governance⁣ (vállalatirányítás) szavakból tevődik össze, és olyan célkitűzések és kritériumok összefoglalójának tekinthető, amelyek a társadalmilag érzékeny problémákra keresnek megoldást.

  Befektetések tekintetében a fenntarthatósági/ESG szemlélet, olyan befektetési stratégiát takar, amely a gazdálkodó szervezetek fenntarthatóságot célzó törekvéseit, így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során. A befektetési stratégia célja, hogy a befektetett tőke gyarapítása mellett a rendelkezésre álló pénzeszközök megfelelő allokálásával elősegítse egy fenntarthatóbb jövő megteremtését. A gyakorlatban a stratégia megvalósítása során a tőkepiacon a befektetők kerülik a fenntarthatósági szempontok alapján káros tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteket, és befektetési lehetőséget keresnek a fenntarthatósági szempontok alapján hasznos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekbe. Napjainkban már egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre adatok, amelyek alapján visszamérhetők egy gazdálkodó szervezet tevékenységének környezetre, társadalomra és vállalatirányítási normákra gyakorolt hatásai. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a befektetőknek ma már lehetősége van a fent leírt befektetési stratégia egyre szélesebb körben való alkalmazására.

  A Pénztár elkötelezett amellett, hogy vállalatirányítási és befektetési folyamataiba integrálja az ESG elveket, célokat. Ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a klímaváltozás elleni küzdelem, a természeti erőforrások védelme, a megfelelő termékminőség garantálása, a munkavállalói jogok védelme, a transzparens működés, valamint a korrupció és pénzmosás elleni fellépés.

  A Pénztár támogatja a kiegyensúlyozott fejlődést, amelynek célja a tőkeáramlás fenntartható beruházások felé történő átirányítása. A Pénztár a vagyonkezelő által rendszeresen készített és rendelkezésére bocsátott kimutatásokon keresztül tájékozódik és figyelemmel kíséri a fenntarthatósági kockázatok alakulását és amennyiben a feltárt kockázat magasabb lesz, mint a Pénztár fenntarthatósági kockázatvállalási hajlandósága, akkor a Pénztár megteszi a megfelelő intézkedéseket a kockázat mérséklése érdekében.

  Figyelemmel a jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazásának erőforrás igényére és a szükséges és hiteles eszközminősítések korlátozott rendelkezésre állására a Pénztár portfóliói tekintetében a fentiekben felsorolt intézkedések fokozatos bevezetése várható. Erre tekintettel a Pénztár első körben kiegészíti Befektetési Politikáját a fentiek szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal, majd vagyonkezelője felkészülését követően a befektetési politikába integrálja a fenntarthatósági kockázatokat és a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló intézkedésekre vonatkozó információkat.

  Budapest Klasszikus Portfólió:⁣A Klasszikus portfólió választása azon tagjaink számára lehet előnyös, akik rövidebb (néhány éves) távon is inkább a kockázatok csökkentését tartják fontosnak, és/vagy közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz.A portfólió elsődleges célja a felhalmozott vagyon értékének megőrzése, ezért olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfólió kerül kialakításra, amely alacsony kockázatot és megfelelő likviditást biztosít. Kamatozó értékpapírokból álló részének átlagos hátralévő futamideje az 5 évet nem haladhatja meg.

  Index Súly
  RMAX 75%
  MAX 25%
  Index
  RMAX
  Súly
  75%
  Index
  MAX
  Súly
  25%

  RMAX:⁣ Az Államadósságkezelő Központ által publikált magyar állampapír index, mely a 3 hónap – 12 hónap közötti futamidővel rendelkező magyar állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX RMAX Index)MAX⁣: Az Államadósságkezelő Központ által publikált állampapír index, mely a 12 hónapnál hosszabb futamidejű állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (MAX IDX Index)

  Budapest Kiegyensúlyozott Portfólió
  A Kiegyensúlyozott Portfólió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót alakít ki a Pénztár, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamlehetőséget biztosít. Elsősorban olyan befektetési instrumentumokat alkalmaz a Pénztár, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. Ezért ezt a portfóliót azon pénztártagjainknak ajánljuk figyelmébe, akik hajlandóak mérsékelt kockázatot vállalni a kiegyensúlyozott növekedés érdekében.

  Index Súly
  RMAX 5%
  MAX 75%
  MSCI World 7%
  BUX 5%
  CETOP20 5%
  MSCI Emerging Markets 3%
  Index
  RMAX
  Súly
  5%
  Index
  MAX
  Súly
  75%
  Index
  MSCI World
  Súly
  7%
  Index
  BUX
  Súly
  5%
  Index
  CETOP20
  Súly
  5%
  Index
  MSCI Emerging Markets
  Súly
  3%

  RMAX:⁣ Az Államadósságkezelő Központ által publikált magyar állampapír index, mely a 3 hónap – 12 hónap közötti futamidővel rendelkező magyar állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX RMAX Index) MAX:⁣ Az Államadósságkezelő Központ által publikált állampapír index, mely a 12 hónapnál hosszabb futamidejű állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX IDX Index) MSCI World:⁣ Az MSCI Wolrd Index a fejlett világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXWO Index) BUX:⁣ A BUX Index a magyar részvénypiacon kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: BUX Index) CETOP20:⁣ A CETOP20 Index Közép-Európa részvénypiacain kereskedett 20 blue-chip részvény piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: CETOP20 Index)MSCI Emerging Markets:⁣ Az MSCI Emerging Market Index a feltörekvő világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXEF Index) A kompozit referencia index teljesítményének számítása során a külföldi devizában denominált indexeknek magyar forintban kifejezett értékét kell figyelembe venni.

  Budapest Növekedési Portfólió⁣A Növekedési Portfólió egy hosszú távú, dinamikus befektetési portfólió, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamlehetőséget biztosítja.Pénztárunk a befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra törekszik, ezért ez a portfólió azok számára lehet előnyös, akik életkoruk alapján várhatóan 5 éven belül nem érik el a nyugdíjkorhatárt és így vagyonuk hosszú távon kerül befektetésre, és/vagy igényei között a hozamelvárás az elsődleges és e cél elérésének érdekében vállalja a viszonylag magasabb befektetési kockázatot.

  Index Súly
  RMAX 5%
  MAX 50%
  MSCI World 15%
  BUX 14%
  CETOP20 10%
  MSCI Emerging Markets 6%
  Index
  RMAX
  Súly
  5%
  Index
  MAX
  Súly
  50%
  Index
  MSCI World
  Súly
  15%
  Index
  BUX
  Súly
  14%
  Index
  CETOP20
  Súly
  10%
  Index
  MSCI Emerging Markets
  Súly
  6%

  RMAX:⁣ Az Államadósságkezelő Központ által publikált magyar állampapír index, mely a 3 hónap – 12 hónap közötti futamidővel rendelkező magyar állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX RMAX Index) MAX:⁣ Az Államadósságkezelő Központ által publikált állampapír index, mely a 12 hónapnál hosszabb futamidejű állampapírokat tartalmazza, piaci súlyuk arányában. Az index ezen állampapírok teljesítményének mérésére alkalmas index. (BBG kód: MAX IDX Index) MSCI World:⁣ Az MSCI Wolrd Index a fejlett világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXWO Index) BUX:⁣ A BUX Index a magyar részvénypiacon kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: BUX Index) CETOP20:⁣ A CETOP20 Index Közép-Európa részvénypiacain kereskedett 20 blue-chip részvény piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: CETOP20 Index)MSCI Emerging Markets:⁣ Az MSCI Emerging Market Index a feltörekvő világ részvénypiacain kereskedett részvények piaci kapitalizáció súlyozású indexe. (BBG kód: MXEF Index) A kompozit referencia index teljesítményének számítása során a külföldi devizában denominált indexeknek magyar forintban kifejezett értékét kell figyelembe venni.


  Portfólióváltás

  Lehetőség van a tagsági jogviszony alatt is a portfólió megváltoztatására, ehhez portfólióváltási nyilatkozatot kell kitölteni. A Pénztár a Választható Portfóliós Szabályzatnak ⁣ megfelelően a portfólióváltás során felmerülő vagyonarányos költséggel terheli meg az Ön számláját, melynek összege a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, de nem haladhatja meg a 2000 Ft-ot.

  • a Pénztár a portfólióváltás fordulónapjaként az Ön által megjelölt napot (T nap) veszi figyelembe, amennyiben a portfólióváltási kérelem legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz benyújtásra került.
  • Amennyiben a kérelemben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a kérelem Pénztárhoz történő benyújtása késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.
  • A Pénztár a Portfólióváltó nyilatkozatban megjelölt fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólióváltást végrehajtja. Az egyedi portfólióváltást a T napra vonatkozóan kell elszámolni, azaz T nappal kerülnek az elszámolóegységek megszüntetésre a korábbi portfólióban, illetve T nappal keletkeztetésre az újonnan választott portfólióban.
  • A Pénztár a portfólióváltást olyan módon számolja el, hogy a tag a korábbi portfóliója utáni hozamot egészen a fordulónapig megkapja, ugyanakkor az újonnan választott portfólióban a fordulónapot követő naptól kezdődően jár részére hozam.
  • Ezt követően a Pénztár írásban visszaigazolja az Ön részére a portfólióváltást, melyen ellenőrizheti, hogy a rendelkezés az Ön döntésének megfelelően került-e rögzítésre a Pénztár nyilvántartási rendszerében.

  HOZAMOK

  A Budapest Magánnyugdíjpénztárbefektetési eredményei

  NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ INFLÁCIÓ (DEC/DEC)
  2023. évi nettó hozamráta 26,00% 25,55% 21,76% 5,50%
  2022. évi nettó hozamráta -8,10% -9,31% 4,66% 24,50%
  2021. évi nettó hozamráta 6,21% -2,29% -1,52% 7,4%
  2020. évi nettó hozamráta 3,56% 2,80% 0,87% 2,7%
  2019. évi nettó hozamráta 14,21% 10,03% 2,91% 4,0%
  2018. évi nettó hozamráta -0,96% -1,31% 0,25% 2,7%
  2017. évi nettó hozamráta 11,23% 8,74% 2,38% 2,1%
  2016. évi nettó hozamráta 10,90% 8,05% 2,88% 1,8%
  2015. évi nettó hozamráta 8,94% 5,82% 3,08 0,9%
  2014. évi nettó hozamráta 9,80% 11,46% 5,97% -0,9%
  2013. évi nettó hozamráta 10,98% 8,45% 4,76% 0,4%
  2012. évi nettó hozamráta 9,55% 12,84% 9,94% 5,0%
  2011. évi nettó hozamráta -2,26% 0,26% 4,43% 4,1%
  2010. évi nettó hozamráta 11,13% 8,65% 5,45% 4,7%
  2009. évi nettó hozamráta 19,22% 15,06% 10,23% 5,6%
  2008. évi nettó hozamráta -15,51%  -15,51% -15,51% 3,5%
  2007. évi nettó hozamráta 6,40% 6,40% 6,40% 7,4%
  2006. évi nettó hozamráta 6,33% 6,33% 6,33% 6,5%
  2005. évi nettó hozamráta 11,14% 11,14% 11,14% 3,3%
  2004. évi nettó hozamráta 16,27% 16,27% 16,27% 5,5%
  2003. évi nettó hozamráta 2,23% 2,23% 2,23% 5,7%
  2002. évi nettó hozamráta 5,81% 5,81% 5,81% 4,8%
  2001. évi nettó hozamráta 4,45% 4,45% 4,45% 6,8%
  2000. évi nettó hozamráta 4,86% 4,86% 4,86% 10,1%
  1999. évi nettó hozamráta 21,73% 21,73% 21,73% 11,2%
  1998. évi nettó hozamráta 17,15% 17,15% 17,15% 10,3%

  10 éves (2014-2023)

  NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ
  átlaghozam 7,83% 5,58% 4,16%
  vagyonnövekedési mutató 7,76% 5,41% 4,60%
  átlagos infláció 4,87% 4,87% 4,87%
  átlaghozam
  NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ
  7,83%
  KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ
  5,58%
  KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ
  4,16%
  vagyonnövekedési mutató
  NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ
  7,76%
  KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ
  5,41%
  KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ
  4,60%
  átlagos infláció
  NÖVEKEDÉSI PORTFÓLIÓ
  4,87%
  KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFÓLIÓ
  4,87%
  KLASSZIKUS PORTFÓLIÓ
  4,87%

  Nettó hozamráta: Az adott évben a befektetetéseken elért hozam a vagyon százalékában, a vagyonkezeléssel összefüggő költségek levonása után. 2008. 12. 31-ig a pénztár egészére, 2009. 01. 01-től a választható portfóliós rendszer indulását követően a portfólió egészére vonatkozik, az egyes pénztártagok egyéni számlájának hozama ettől eltér, mivel minden tagnak más időpontban eltérő összeg érkezik egyéni számlájára. Átlagos 10-éves hozamráta: Mivel a nyugdíjpénztári befektetések időtávja jellemzően több évtized, ezért a befektetési teljesítményt is hosszabb távon kell értékelni. Ezt a célt szolgálja a 10-éves hozamráta, amit az elmúlt 10 év nettó hozamaiból mértani átlagolással számítanak a pénztárak. Mivel átlagos mutató, értékét úgy értelmezhetjük, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénzár nettó hozama. A hozamráták ebben az időszakban természetesen változtak, de az átlagolás ezt a hullámzást „kisimítja”, és végeredmény szempontjából ugyanazt adja. Vagyonnövekedési mutató: Egy átlagos pénztártag egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. A hozamrátával ellentétben figyelembe veszi, hogy az egyes hozamrátákat mekkora nagyságú vagyonon érte el a Pénztár az elmúlt 10 évben, így a kezdeti, kisebb vagyonon elért hozamrátáknak kisebb jelentőségük van, mint a későbbi, nagyobb vagyonokra vonatkozóknak. A Nyugdíjpénztár múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az átlagos hozamok a 282/2001. évi Kormányrendelet előírásai alapján számolt értékek. A Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyona 2022.12.31. fordulónapi záró piaci értékének portfóliók közötti megoszlási aránya a következő: Növekedési portfólió 62,43%, Kiegyensúlyozott portfólió 31,89%, Klasszikus portfólió: 5,68%.