Ugrás a tartalomhoz

Rulírozó Hitel

A rulírozó hitel, olyan forgóeszköz célra nyújtott rugalmas hitelkeret, ahol a hitel igénybevétele és visszatöltése az Ügyfél kezdeményezése alapján történik.

A rulírozó hitel megoldás nyújt a vállalkozások átmeneti, esetleges szezonalitással, vagy egy elnyert pályázat előfinanszírozásával összefüggő forrásszükségletének eseti és rendszeres biztosítására. A rulírozó hitellel a vállalkozás - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

Ebben a hiteltípusban ötvöződnek a folyószámlahitel és az eseti hitel előnyei.

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 MBH Bank Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

Kölcsönigénylők köre:

 • jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
 • szövetkezetek,
 • egyéb gazdálkodó szervezetek,
 • egyéni vállalkozók,
 • mezőgazdasági őstermelők,
 • egyéni cégek.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a MBH Bankszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:

 • ingatlanon alapított zálogjog;
 • ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
 • garancia és készfizető kezesség;
 • egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Hiteligénylő lap;
 • Kiegészítő adatlap;
 • Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
 • Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
 • Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
 • Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
 • 30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
 • Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
 • Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki).

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

 • a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,
 • a törlesztés nagysága és időpontja a hitelszerződésben nem meghatározott, az egyedül a cég pillanatnyi likviditási helyzetétől és a menedzsment döntésétől függ,
 • hitelcéltól függően akár szabadon is felhasználható,
 • kamatot csak a ténylegesen hitelként felhasznált összeg után kell megfizetni.

A Rulírozó hitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:


  Kapcsolódó dokumentumok: