MBH Európai Részvény Indexált HUF 20190509 Kötvény

MBH Európai Részvény Indexált 20190509 Kötvény

Szeretné megtakarításait Németország illetve a teljes Eurozóna nagyvállalatainak teljesítményét tükröző kötvény befektetéssel bővíteni?

Az MBH Európai Részvény Indexált HUF 20190509 Kötvényolyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínáljaazzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett Németország, és az eurozóna gazdaságának legtőkeerősebb, vezető vállalatainak részvényteljesítményét teszi elérhetővé, mérsékelt kockázatvállalás mellett, a kockázatmentes forint kamatokat meghaladó, magasabb kamat elérésének reményében.MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget
 • Közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a hasonló futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MBH Európai Részvény Indexált HUF 20190509 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni Németroszág és az Eurozóna részvénypiacának teljesítményéből.
 • megtakarításait 4 éves időtávon szeretné befektetni,

Kötvény jellemzői

Kibocsátó MBH Bank Zrt.
Devizanem Forint (HUF)
Futamidő 4 év; 2015.05.04. - 2019.05.09.
Névérték 10 000,- Forint
Jegyzési időszak 2015.03.30. - 2015.04.30.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab, összesen 100 000,- Forint névértékű kötvény
A kötvény kamata Változó, indexált, a fenti indexkosár különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
A Maximális Kamat mértéke A Részesedési Ráta* végleges mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 16,80%-ától (éves szinten 4,18 %; EHM: 3,94%) 28,80%-ig (éves szinten 7,17 %; EHM: 6,50%) terjedhet.
Megfigyelési időpontok (1): 2015. november 5.
(2): 2016. május 5.
(3): 2016. november 7.
(4): 2017. május 5.
(5): 2017. november 6.
(6): 2018. május 7.
(7): 2018. november 5.
(8): 2019. május 6.
Kamatfizetési napok Lejáratkor esedékes - 2019.05.09.
Lejárat napja 2019.05.09.
Tőketörlesztés lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 300.000.000 Forint
Kibocsátó
Devizanem
MBH Bank Zrt.
Forint (HUF)
Kibocsátó
Futamidő
MBH Bank Zrt.
4 év; 2015.05.04. - 2019.05.09.
Kibocsátó
Névérték
MBH Bank Zrt.
10 000,- Forint
Kibocsátó
Jegyzési időszak
MBH Bank Zrt.
2015.03.30. - 2015.04.30.
Kibocsátó
Minimális jegyzési mennyiség
MBH Bank Zrt.
10 darab, összesen 100 000,- Forint névértékű kötvény
Kibocsátó
A kötvény kamata
MBH Bank Zrt.
Változó, indexált, a fenti indexkosár különböző megfigyelési időpontokban mért teljesítménye alapján megállapított.
Kibocsátó
A Maximális Kamat mértéke
MBH Bank Zrt.
A Részesedési Ráta* végleges mértékétől függően a Kötvény teljes futamidejére fizetendő, nem évesített kamat legfeljebb a Névérték 16,80%-ától (éves szinten 4,18 %; EHM: 3,94%) 28,80%-ig (éves szinten 7,17 %; EHM: 6,50%) terjedhet.
Kibocsátó
Megfigyelési időpontok
MBH Bank Zrt.
(1): 2015. november 5.
(2): 2016. május 5.
(3): 2016. november 7.
(4): 2017. május 5.
(5): 2017. november 6.
(6): 2018. május 7.
(7): 2018. november 5.
(8): 2019. május 6.
Kibocsátó
Kamatfizetési napok
MBH Bank Zrt.
Lejáratkor esedékes - 2019.05.09.
Kibocsátó
Lejárat napja
MBH Bank Zrt.
2019.05.09.
Kibocsátó
Tőketörlesztés
MBH Bank Zrt.
lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Kibocsátó
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken
MBH Bank Zrt.
300.000.000 Forint

Az MBH Európai Részvény Indexált 20190509 Kötvény az MBH Bank Nyrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 1,80%-os (EBKM: 1,80%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Indexkosárban szereplő indexek hozamai alapján kerül meghatározásra oly módon, hogy félévente az egyes Megfigyelési Időpontokban az Induló Megfigyelési Időponttól számított súlyozott index hozamok számtani átlaga határozza meg az Indexkosár Teljesítményt.

Az MBH Európai Részvény Indexált HUF 20190509 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat:A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt DAX Index és Euro Stoxx 50 Index - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Értékesítési kockázat:Az MBH Bank Nyrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MBH Bank Nyrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igényesetén előfordulhat, hogy az árfolyama névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MBH Bank Nyrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat:a befektetők az MBH Bank Nyrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Részletek

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása 50%-ban a Németroszág vezető nagyvállalatainak teljesítményét tükröző DAX Price Index és 50%-ban az eurózóna 50 legnagyobb vállalatának részvényárfolyam-alakulását mutató Euro Stoxx 50 Index-nek a kötvény 4 éves futamideje alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

A DAX Árindex a Frankfurti Értéktőzsdén jegyzett harminc legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Németországban működő vállalat részvényeinek piaci értékváltozásait tükrözi. Típusát tekintve árindex, amely az úgynevezett teljes hozamú indexekkel szemben az egyes részvények osztalékfizetését nem veszi figyelembe.

A Euro Stoxx 50 Index az Eurózóna olyan vezető részvény indexe, amely Európa legnagyobb vállalatainak teljesítményét mutatja be. Az index 12 ország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország) 50 blue-chip részvényét tartalmazza.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MBH Európai Részvény Indexált HUF 20190509 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MBH Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mbhbank.hu (Közlemények / Az MBH által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MBH Bank Nyrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MBH TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MBH Bank Zrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a DAX Index és Euro Stoxx 50 Index előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2019. május 09-én fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2015.05.04-én teszi közzé. Értéke 70 és 120% között mozoghat

Az MBH Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.