MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény

MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény

Az MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény olyan strukturált termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű bankbetétek hozamát meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy lejáratkori tőkevédelem mellett az euró/forint árfolyam alakulásának függvényében kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

A 3 éves futamidejű, indexált kamatozásúértékpapír által kifizethető kamat attól függ, hogy adott napon az euró/forint árfolyam az előre megadott árfolyamsávon belül tartózkodik-e. A kötvény forintban kerül kibocsátásra, lejáratkor a névértéket fizeti vissza.

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény


Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget
 • Közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket

Az MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • az azonos futamidejű kockázatmentes betéti kamatoknál magasabb kamatot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • rendszeresen kamatot fizető befektetési terméket keres (a felhalmozott Kamat félévente kifizetésre kerül),
 • középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • fontosnak tartja a megtermelt Kamat biztonságát (azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül volt, kamatfizetéskor kifizetésre kerül),
 • mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni Németország vezető vállalati részvényeinek teljesítményéből,

Kötvény jellemzői

Kibocsátó MBH Bank Zrt.
Devizanem HUF
Futamidő 3 év; 2015.02.24 - 2018.02.23.
Névérték 10 000,- Ft
Jegyzési időszak 2015.02.09. - 2015.02.23. 14:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab 10 000 Ft névértékű kötvény
A kötvény kamata változó, indexált, napi devizaárfolyam-megfigyelés alapján megállapított, kamatfizetés félévente
A kamat mértéke a hivatalos EKB (Európai Központi Bank) által jegyzett euró/forint árfolyam alakulása határozza meg
Kamatfizetési napok Kamat: félévente esedékes
2015. szeptember 23
2016. február 23.
2016. szeptember 23.
2017. február 23.
2017. szeptember 22.
2018. február 23.
Tőketörlesztés 2018.02.23-án, azaz lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 100.000.000 Ft
Kibocsátó
Devizanem
MBH Bank Zrt.
HUF
Kibocsátó
Futamidő
MBH Bank Zrt.
3 év; 2015.02.24 - 2018.02.23.
Kibocsátó
Névérték
MBH Bank Zrt.
10 000,- Ft
Kibocsátó
Jegyzési időszak
MBH Bank Zrt.
2015.02.09. - 2015.02.23. 14:00 óra.
Kibocsátó
Minimális jegyzési mennyiség
MBH Bank Zrt.
10 darab 10 000 Ft névértékű kötvény
Kibocsátó
A kötvény kamata
MBH Bank Zrt.
változó, indexált, napi devizaárfolyam-megfigyelés alapján megállapított, kamatfizetés félévente
Kibocsátó
A kamat mértéke
MBH Bank Zrt.
a hivatalos EKB (Európai Központi Bank) által jegyzett euró/forint árfolyam alakulása határozza meg
Kibocsátó
Kamatfizetési napok
MBH Bank Zrt.
Kamat: félévente esedékes
2015. szeptember 23
2016. február 23.
2016. szeptember 23.
2017. február 23.
2017. szeptember 22.
2018. február 23.
Kibocsátó
Tőketörlesztés
MBH Bank Zrt.
2018.02.23-án, azaz lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Kibocsátó
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken
MBH Bank Zrt.
100.000.000 Ft

Az MKB Árfolyamsáv 20180223 Kötvény az MBH Bank Nyrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik.

A félévente kifizethető Kamat mértékét meghatározó EUR/HUF árfolyamsáv

Árfolyamsáv alsó széle Árfolyamsáv felső széle Éves kamatláb
napi EKB hivatalos < 304,50 0,00%
304,50 <= EUR/HUF <= 328,50 3,70%
328,50 < árfolyam 0,00%
Árfolyamsáv alsó széle
napi EKB hivatalos
<
Árfolyamsáv felső széle
304,50
Éves kamatláb
0,00%
Árfolyamsáv alsó széle
304,50
<=
EUR/HUF
<=
Árfolyamsáv felső széle
328,50
Éves kamatláb
3,70%
Árfolyamsáv alsó széle
328,50
<
árfolyam
Árfolyamsáv felső széle
Éves kamatláb
0,00%

A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam 304,50 euró/forint és 328,50 euró forint között kerül megállapításra (beleértve a 304,50 euró/forint és 328,50 euró/forint értéket is), 3,70% éves kamat egy napra eső része kerül felhalmozásra. A Kamatfizetési Időszak azon napjaira, melyeken az EKB által megállapított euró/forint devizaárfolyam a 304,5 euró/forint árfolyam alatt marad, vagy meghaladja a 328,5 euró/forint árfolyamot, kamat nem kerül felhalmozásra. A Kamat jóváírására félévente kerül sor.

Az MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat: A befektető számára kockázatot jelent az, ha az EUR/HUF árfolyam a futamidő során a meghatározott árfolyamsávon kívül helyezkedik el. A rövidebb ideig sávon kívül elhelyezkedő árfolyam nem rontja jelentősen a termék kamatát, mivel azon napokra jutó Kamat, amikor az árfolyam a sávon belül tartózkodik, kifizetésre kerül a kamatfizetés napján (3,70%/ 365 = 1 napra jutó elmaradt kamat).
 • Értékesítési kockázat: Az MBH Bank Nyrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MBH Bank Nyrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy azárfolyama névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MBH Bank Nyrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat:a befektetők az MBH Bank Nyrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.
 • Jegyzés lezárását követően történő vásárlás kockázata: amennyiben a befektető másodpiaci értékesítés keretében veszi meg a kötvényt, akkor a vételár különbözhet a névértéktől, és ezáltal, lejáratig történő megtartás esetén a ténylegesen realizált hozam magasabb, de alacsonyabb is lehet, mint a jóváírt kamatösszeg. Lejárat előtti értékesítés esetén ugyanakkor ebben az esetben is előfordulhat tőkeveszteség.

Részletek

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MBH Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mbhbank.hu (Közlemények / Az MBH által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MBH Bank Nyrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MBH TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -os számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

Az MBH Bank Nyrt. felhívja a befektetők figyelmét, hogy hitelintézeti tevékenységének jellegéből adódóan hiteltartozásainak összege meghaladja saját tőkéjének összegét, így a jelen Kibocsátási Program alapján forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek.

Tájékoztatás az MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény 2016. február 23. és 2016. augusztus 23. közötti időszakra vonatkozó kamatának megállapításáról

Az MBH Bank Nyrt. tájékoztatja a tisztelt kötvénytulajdonosokat, hogy az általa kibocsátott MBH Árfolyamsáv 20180223 Kötvény kamata a 2016. február 23. és 2016. augusztus 23. közötti időszakra vonatkozóan 1,84% (amely éves szinten 3,69% kamatnak felel meg). A 2016. augusztus 23-i kamatfizetési napon kötvényenként 184 Ft kamat került kifizetésre.

Az MBH Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.