MegtakarításokStrukturált kötvények

MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény

MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény

Az MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény olyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű USA dollárban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínálja azzal, hogy a befektetett tőke lejáratkori visszafizetése mellett a Távol-Kelet - Japán és Hong Kong - részvénypiacának teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása a japán és a hongkongi részvénypiac árfolyam-alakulását tükröző Nikkei 225 Index (NKY Index) és Hang Seng Index (HSI Index) 3 és fél éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget, rendszeres kamatfizetést
 • Rövid-közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a kockázatmentes kamatszintet meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a rövid-közepes futamidejű befektetési termékeket

Indexkosár

Súly Index Leírás
1. 50% Nikkei 225 Index(NKY Index) Japán vezető részvényindexe (Bloomberg kód: NKY index), az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel, amely a japán részvénypiac egyik legfontosabb mutatója.Az index a tokiói tőzsde első szekciójának részvényeinek áralakulásáról ad iránymutatást.Az index devizaneme: japán jen, JPY.
2. 50% Hang Seng Index(HSI Index) A hong-kongi tőzsde a jegyzett cégek piaci kapitalizációját tekintve (1 300 Mrd dollár) a világ 8. legnagyobb tőzsdéje.A Hang Seng Hong-Kong vezető részvényindexe (Bloomberg kód: HSI index), és a helyi piac teljesítményének egyik legfőbb mutatója.Az indexben a 33 legnagyobb vállalat részvénye szerepel (köztük a HSBC, Cathay Pacific, Hutchison Whampoa, Esprit, CNOOC, Lenovo stb.), amelyek a tőzsdei kapitalizáció 70 százalékát adják.Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.
1.
Súly
50%
Index
Nikkei 225 Index(NKY Index)
Leírás
Japán vezető részvényindexe (Bloomberg kód: NKY index), az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel, amely a japán részvénypiac egyik legfontosabb mutatója.Az index a tokiói tőzsde első szekciójának részvényeinek áralakulásáról ad iránymutatást.Az index devizaneme: japán jen, JPY.
2.
Súly
50%
Index
Hang Seng Index(HSI Index)
Leírás
A hong-kongi tőzsde a jegyzett cégek piaci kapitalizációját tekintve (1 300 Mrd dollár) a világ 8. legnagyobb tőzsdéje.A Hang Seng Hong-Kong vezető részvényindexe (Bloomberg kód: HSI index), és a helyi piac teljesítményének egyik legfőbb mutatója.Az indexben a 33 legnagyobb vállalat részvénye szerepel (köztük a HSBC, Cathay Pacific, Hutchison Whampoa, Esprit, CNOOC, Lenovo stb.), amelyek a tőzsdei kapitalizáció 70 százalékát adják.Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.

A Kötvény főbb jellemzői

Kibocsátó MKB Bank Zrt.
Devizanem USD
Futamidő 3,5 év; 2013.05.31. - 2016.12.05.
Névérték 100,- USD
Jegyzési időszak 2013.04.23. - 2013.05.30. 15:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab 100,- USD névértékű kötvény
A kötvény kamata Változó, indexált, a Nikkei 225 Index és a Hang Seng Index értékének futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján megállapított. A lejáratkori kamatfizetés esetében nem került maximális érték meghatározásra.
Kamatfizetési napok Lejáratkor esedékes - 2016.12.05
Megfigyelési időpontok Megfigyelési Időpont (1): 2013. szeptember 2. Megfigyelési Időpont (2): 2013. december 2. Megfigyelési Időpont (3): 2014. március 3. Megfigyelési Időpont (4): 2014. június 2. Megfigyelési Időpont (5): 2014. szeptember 1. Megfigyelési Időpont (6): 2014. december 1. Megfigyelési Időpont (7): 2015. március 2. Megfigyelési Időpont (8): 2015. június 1. Megfigyelési Időpont (9): 2015. augusztus 31. Megfigyelési Időpont (10): 2015. december 1. Megfigyelési Időpont (11): 2016. március 1. Megfigyelési Időpont (12): 2016. május 31. Megfigyelési Időpont (13): 2016. augusztus 31. Megfigyelési Időpont (14): 2016. november 30.
Lejárat napja 2016.12.05.
Tőketörlesztés lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 1.000.000 USD
Kibocsátó
Devizanem
MKB Bank Zrt.
USD
Kibocsátó
Futamidő
MKB Bank Zrt.
3,5 év; 2013.05.31. - 2016.12.05.
Kibocsátó
Névérték
MKB Bank Zrt.
100,- USD
Kibocsátó
Jegyzési időszak
MKB Bank Zrt.
2013.04.23. - 2013.05.30. 15:00 óra.
Kibocsátó
Minimális jegyzési mennyiség
MKB Bank Zrt.
10 darab 100,- USD névértékű kötvény
Kibocsátó
A kötvény kamata
MKB Bank Zrt.
Változó, indexált, a Nikkei 225 Index és a Hang Seng Index értékének futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján megállapított. A lejáratkori kamatfizetés esetében nem került maximális érték meghatározásra.
Kibocsátó
Kamatfizetési napok
MKB Bank Zrt.
Lejáratkor esedékes - 2016.12.05
Kibocsátó
Megfigyelési időpontok
MKB Bank Zrt.
Megfigyelési Időpont (1): 2013. szeptember 2. Megfigyelési Időpont (2): 2013. december 2. Megfigyelési Időpont (3): 2014. március 3. Megfigyelési Időpont (4): 2014. június 2. Megfigyelési Időpont (5): 2014. szeptember 1. Megfigyelési Időpont (6): 2014. december 1. Megfigyelési Időpont (7): 2015. március 2. Megfigyelési Időpont (8): 2015. június 1. Megfigyelési Időpont (9): 2015. augusztus 31. Megfigyelési Időpont (10): 2015. december 1. Megfigyelési Időpont (11): 2016. március 1. Megfigyelési Időpont (12): 2016. május 31. Megfigyelési Időpont (13): 2016. augusztus 31. Megfigyelési Időpont (14): 2016. november 30.
Kibocsátó
Lejárat napja
MKB Bank Zrt.
2016.12.05.
Kibocsátó
Tőketörlesztés
MKB Bank Zrt.
lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Kibocsátó
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken
MKB Bank Zrt.
1.000.000 USD

Japán és Hong Kong részvénypiacainak teljesítményével kapcsolatos várakozások az elkövetkezendő három és fél évben

 • A jelenlegi japán deviza- és részvénypiaci változások alapvetően megváltoztathatják a távol-keleti térség gazdasági növekedésének dinamikáját. Az infláció követés és a meghirdetett vég nélküli monetáris stimulus máris megtette hatását, ugyanis az eddig alulteljesítő japán részvénypiac felülteljesítővé vált a térségben és ezzel párhuzamosan a jen is jelentősen gyengült. A japán részvényeket éveken keresztül sok vagyonkezelő alulsúlyozta, így amennyiben a portfoliók feltöltése elindul, az további részvény árfolyam-emelkedést jelenthet.
 • A kínai kormány folyamatos fiskális intézkedései pozitívan hatnak Kína gazdasági növekedésére. A stimulusok (gazdaságélénkítő intézkedések) hatására a kínai eszközök, részvények iránt a kereslet nőhet, ezért a Hang Seng és HSCE Indexek teljesítménye is kedvezően alakulhat.

A fentiekben közölt várakozások az MKB Bank elemzőinek véleményét tükrözik. Az abban foglalt következtetések hitelesnek tartott, de nem teljes körű információkból származó becslésen alapulnak és kizárólag az elemzés készítésének időpontjában az elemzők legjobb szakmai tudása szerint alkotott véleménynek tekinthetők, amelyekből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó végleges következtetéseket levonni. Ezért azok teljesüléséért az MKB Bank Zrt. felelősséget nem vállal!

Az MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat:A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt mögöttes Index- a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Értékesítési kockázat:Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igényesetén előfordulhat, hogy az árfolyam a névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat:a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Részletek

MiFID kategória: alacsony és mérsékelt kockázatú kötvény

Az MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

 • Az azonos futamidejű USA dollárban denominált bankbetétek kamatánál magasabb hozamlehetőséget szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,
 • Megtakarításait 3 és fél éves időtávon szeretné befektetni,
 • Mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke visszafizetésének lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a távol-keleti részvénypiacok teljesítményéből.

A Kötvény főbb jellemzői:

Az MKB Távol-Kelet Részvény Indexált USD 20161205 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 1,00%-os (EBKM: 1,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés időszaka alatt is kamatozik a futamidő megkezdéséig.

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege egy kételemű indexkosár ("Indexkosár") alábbiakban meghatározott teljesítménye alapján kerül kiszámításra:

 • Negyedévente a Megfigyelési Időpontokban az egyes indexek záró értékei összevetésre kerülnek az Induló Megfigyelési Időpontban (2013.05.31) mért záró értékükkel, majd ezen értékek (százalékos változások) számtani átlaga alapján kerül meghatározásra az egyes indexek hozama ("Index Hozam").
 • Az Indexkosár teljesítménye a lejáratkor az Index Hozamok számtani átlaga alapján kerül megállapításra ("Indexkosár Teljesítmény"), melyet még a Részesedési rátával korrigálni szükséges.*
 • Amennyiben az Index Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu (Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával!

A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660 -as számon.

A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Jelen ügyfél tájékoztatási segédletben közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a fent részletezett Indexkosár előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2016. december 5-én fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően teszi közzé. Értéke 50 és 100% között mozoghat.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok