MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvény

MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvény

Az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvényolyan strukturált befektetési termék, amely limitált kockázat mellett az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatozását meghaladó hozam elérésének lehetőségét kínáljaazzal, hogy a befektetett tőke lejáratkori visszafizetése mellett az alábbi részvények teljesítményétől függő, kiemelkedő kamatozást tesz elérhetővé.

Mit kínálunk?

 • Alacsony kockázatú befektetési formát
 • Attraktív kamatlehetőséget
 • Közepes futamidőt
 • Változatos struktúrákat

Kinek ajánljuk?

 • Változatos, egyedi lehetőségeket kedvelő ügyfeleknek
 • Akiknek fontos a hasonló futamidejű bankbetétek kamatozását meghaladó kamat elérésének lehetősége
 • Akik előnyben részesítik a közepes futamidejű befektetési termékeket

Részvénykosár

Súly Részvény Bloomberg kód Ország
1. 20% Intel Corporation INTC UQ Equity USA
2. 20% Samsung Electronics Co Limited 005930 KP Equity Korea
3. 20% Google Inc. GOOG UQ Equity USA
4. 20% China Mobile Ltd. 941 HK Equity Hong Kong
5. 20% Bayerische Motoren Werke AG BMW GY Equity Németország
1.
Súly
20%
Részvény
Intel Corporation
Bloomberg kód
INTC UQ Equity
Ország
USA
2.
Súly
20%
Részvény
Samsung Electronics Co Limited
Bloomberg kód
005930 KP Equity
Ország
Korea
3.
Súly
20%
Részvény
Google Inc.
Bloomberg kód
GOOG UQ Equity
Ország
USA
4.
Súly
20%
Részvény
China Mobile Ltd.
Bloomberg kód
941 HK Equity
Ország
Hong Kong
5.
Súly
20%
Részvény
Bayerische Motoren Werke AG
Bloomberg kód
BMW GY Equity
Ország
Németország

Az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvény főbb kockázatai

 • Kamatkockázat:A befektető számára kockázatot jelent az, ha a lejáratkori kamatfizetés mértékének megállapításához használt mögöttes Részvénykosár - a kötvény hivatalos Végleges Feltételeiben meghatározott számítási metódus szerinti - teljesítménye negatív. Ekkor lejáratkor csak a kötvény névértéke kerül kifizetésre.
 • Értékesítési kockázat: Az MKB Bank Zrt. a jegyzés lezárását követően, mint kibocsátó a strukturált kötvényeket - a Végleges Feltételek értelmében - lejárat előtt nem váltja vissza! Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására vonatkozó megbízást kizárólag sajátszámlás kereskedés keretében vesz fel, amely megbízás felvételére a Bank jogosult, de nem köteles, tekintettel arra, hogy a Kötvény alapvetően úgy került kialakításra, hogy az lejáratig megtartásra kerüljön. A Bank által meghirdetett elszámolási napokat és az aktuális árfolyamot a Bank a fiókhálózatában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.
 • Lejárat előtti értékesítési igény esetén előfordulhat, hogy az árfolyama névértéknél alacsonyabb szinten kerül meghatározásra, ami tőkeveszteséget eredményez, vagy az is, hogy az MKB Bank Zrt. a sajátszámlás adásvételt a piaci viszonyokra tekintettel átmenetileg felfüggeszti.
 • Kibocsátói kockázat: a befektetők az MKB Bank Zrt. mint kibocsátó kockázatát viselik.

Az alábbi, részvénykosárban szereplő részvények 2,5 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik

Kibocsátó MKB Bank Zrt.
Devizanem HUF
Futamidő 2,5 év; 2012.11.13. - 2015.05.18.
Névérték 10.000,- HUF
Jegyzési időszak 2012.10.03. - 2012.11.09. 15:00 óra.
Minimális jegyzési mennyiség 10 darab 10 000,- HUF névértékű kötvény
A kötvény kamata Változó, indexált, a fent részletezett Részvénykosár 2,5 éves futamidő alatti teljesítménye alapján megállapított.
Kamatfizetési napok Lejáratkor esedékes - 2015.05.18
Megfigyelési időpontok Megfigyelési Időpont (1): 2013. május 13. Megfigyelési Időpont (2): 2013. november 13. Megfigyelési Időpont (3): 2014. május 13. Megfigyelési Időpont (4): 2014. november 13. Megfigyelési Időpont (5): 2015. május 13.
Lejárat napja 2015.05.18.
Tőketörlesztés lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken 200.000.000 HUF
Kibocsátó
Devizanem
MKB Bank Zrt.
HUF
Kibocsátó
Futamidő
MKB Bank Zrt.
2,5 év; 2012.11.13. - 2015.05.18.
Kibocsátó
Névérték
MKB Bank Zrt.
10.000,- HUF
Kibocsátó
Jegyzési időszak
MKB Bank Zrt.
2012.10.03. - 2012.11.09. 15:00 óra.
Kibocsátó
Minimális jegyzési mennyiség
MKB Bank Zrt.
10 darab 10 000,- HUF névértékű kötvény
Kibocsátó
A kötvény kamata
MKB Bank Zrt.
Változó, indexált, a fent részletezett Részvénykosár 2,5 éves futamidő alatti teljesítménye alapján megállapított.
Kibocsátó
Kamatfizetési napok
MKB Bank Zrt.
Lejáratkor esedékes - 2015.05.18
Kibocsátó
Megfigyelési időpontok
MKB Bank Zrt.
Megfigyelési Időpont (1): 2013. május 13. Megfigyelési Időpont (2): 2013. november 13. Megfigyelési Időpont (3): 2014. május 13. Megfigyelési Időpont (4): 2014. november 13. Megfigyelési Időpont (5): 2015. május 13.
Kibocsátó
Lejárat napja
MKB Bank Zrt.
2015.05.18.
Kibocsátó
Tőketörlesztés
MKB Bank Zrt.
lejáratkor a névérték 100%-át fizeti vissza.
Kibocsátó
Az eredményes jegyzéshez szükséges minimum összjegyzés névértéken
MKB Bank Zrt.
200.000.000 HUF

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása a fenti Részvénykosárban szereplő részvények 2,5 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik.

Részletek

A lejáratkor kifizethető kamat mértékének megállapítása az alábbiRészvénykosárban szereplő részvények 2,5 éves futamidő alatti, részesedési rátával* korrigált teljesítménye alapján történik:

Az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvényt különösen ajánljuk, ha Ön

az azonos futamidejű forintban denominált bankbetétek kamatánál, állampapír-piaci hozamszintnél magasabb hozamot szeretne, de extra kockázatot nem szívesen vállal,

megtakarításait 2,5 éves időtávon szeretné befektetni,

mérsékelten kockázatkedvelő befektető: a befektetett tőke lejáratkor nyújtott biztonsága mellett szeretne részesedni a globális részvénykosár teljesítményéből.

A Kötvény főbb jellemzői:

Az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvény az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvénye, amelynek nyilvános forgalomba hozatala jegyzés keretében történik. A jegyzési időszakban a kötvény évi 6,00%-os (EBKM: 6,00%) diszkonttal kerül értékesítésre, tehát az Ön befektetésre váró pénze a jegyzés futamideje alatt is kamatozik.

A Kötvény teljes futamidejére fizetendő kamat összege az Részvénykosárban szereplő részvények értékének százalékos változásai alapján kerül meghatározásra az alábbi módon:

Félévente a Megfigyelési Időpontokban az egyes részvények záró értékei összevetésre kerülnek az Induló Megfigyelési Időpontban (2012. november 13.) mért záró értékükkel, majd ezen értékek (százalékos változások) számtani átlagai alapján kerül meghatározásra az egyes részvények hozama ("Részvény Hozam").

A részvénykosár teljesítménye a lejáratkor a Részvény Hozamok számtani átlaga alapján kerül megállapításra ("Részvénykosár Teljesítmény"), melyet még a Részesedési rátával korrigálni szükséges.*

Amennyiben a Részvénykosár Teljesítmény értéke nulla vagy negatív a Kötvény után kamat nem kerül kifizetésre.

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az MKB Ötösfogat Részvény Indexált 20150518 Kötvény további lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről a kötvény Végleges Feltételeit és az Alaptájékoztatóját, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató kötvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a kötvény értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Az Alaptájékoztató és a Végleges Feltételek, valamint a MiFID terméktájékoztató elérhető az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja) székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) és fiókhálózatában, vagy a www.mkb.hu(Közlemények / Az MKB által forgalmazott értékpapírok tájékoztatói, illetve a Megtakarítások / MiFID) internetes weboldalról.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy ezen termék valóban megfelel-e befektetési céljainak, pénzügyi ismereteinek, kockázatviselő képességének és kockázatvállaló hajlandóságának kérjük, egyeztessen fióki kapcsolattartójával, üzletkötőjével vagy privát bankárával! A kötvény lejárat előtti értékesítése esetén elérhető aktuális kondíciókról kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, vagy hívja az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-os számon. A jelen leírás tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

Az itt közölt információ a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, és a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató dokumentummal együttesen képezi a Bszt. 41-43. §-ai szerinti teljes körű előzetes tájékoztatást.

* Részesedési ráta: azt mutatja meg, hogy a fent részletezett Részvénykosár előre meghatározott számítási metódus alapján mért teljesítménye milyen százalékos mértékben kerül figyelembe vételre a 2015. május 18-án fizetendő kamatösszeg megállapítása során. A részesedési ráta pontos mértékét a Kibocsátó a jegyzési periódus lezárását követően, 2012.11.13-án teszi közzé. Értéke 80 és 130% között mozoghat.

Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.

Kapcsolódó anyagok