mkb.hu-sw-static-pic-q-o-mkb_17-1300x390_mkb_17.jpg

ALTEO részvényjegyzés

ALTEO részvényjegyzés

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985; "Kibocsátó") az általa kibocsátandó új részvények ("Új Részvények") és a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046529; "Többségi Tulajdonos") által az aktuális tőkepiaci körülményektől függően értékesítendő részvények ("Értékesítésre Felajánlott Részvények") nyilvános és zártkörű értékesítésre történő felajánlása céljából összevont tájékoztatót ("Tájékoztató") készített, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-541/2016. számú határozatával jóváhagyta.

A Tájékoztató közzétételének engedélyezését követően, többek között, kibővült a forgalmazói konzorcium és módosultak az értékesítés egyes feltételei, a Kibocsátó működését és tevékenységét érintő szabályozói környezettel kapcsolatban változások történtek, továbbá közzétételre került a Kibocsátó 2016. I. féléves jelentése. Az előbbiek következtében a Kibocsátó megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató kiegészítése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("Tpt.") 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A Tájékoztató 1. számú kiegészítésének ("Első Kiegészítés") közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-669/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Az Első Kiegészítés közzétételének engedélyezését követően az értékesítés céljából meghatározásra került az ársáv. Ezért a Kibocsátó megítélése szerint szükségessé vált a Tájékoztató további kiegészítése a Tpt. 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A Tájékoztató 2. számú kiegészítésének ("Második Kiegészítés") közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-679/2016. számú határozatával jóváhagyta.