Személyi Kölcsönhöz Kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítás

Szabadon felhasználható készpénzzel és a felvett személyi kölcsön visszafizetésében is segít Önnek a Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatása,kritikus, előre nem látható élethelyzetekben!

Milyen esetekben nyújt szolgáltatást a Hitelfedezeti Biztosítás?

Az Ön aktuális élethelyzetéhez igazodva különböző fedezeteket nyújt, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

„A" csomag

„A" csomag

„B" csomag

Csatlakozási életkor 18-65 év 18-65 év 66-78 év

Élethelyzet

munkaviszonnyal* rendelkező

munkaviszonnyal*

NEMrendelkező

nyugdíjas
Haláleset igen igen igen
Min. 70%-os bármely okú rokkantság igen igen igen
Munkanélküliség (ha a biztosított munkaviszonnyal* rendelkezik) igen nem nem
Keresőképtelenség igen igen nem
Kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik munkaviszonnyal*) nem igen igen
Csatlakozási életkor

„A" csomag

18-65 év

„A" csomag

18-65 év

„B" csomag

66-78 év

Élethelyzet

„A" csomag

munkaviszonnyal* rendelkező

„A" csomag

munkaviszonnyal*

NEMrendelkező

„B" csomag

nyugdíjas
Haláleset

„A" csomag

igen

„A" csomag

igen

„B" csomag

igen
Min. 70%-os bármely okú rokkantság

„A" csomag

igen

„A" csomag

igen

„B" csomag

igen
Munkanélküliség (ha a biztosított munkaviszonnyal* rendelkezik)

„A" csomag

igen

„A" csomag

nem

„B" csomag

nem
Keresőképtelenség

„A" csomag

igen

„A" csomag

igen

„B" csomag

nem
Kórházi napidíj (ha a biztosított nem rendelkezik munkaviszonnyal*)

„A" csomag

nem

„A" csomag

igen

„B" csomag

igen

*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi kockázat Különös Biztosítási Feltételek 6.3. pontja tartalmazza, amely a Kapcsolódó dokumentumok alatt érhető el.

Hogyan szolgáltat a Biztosító?

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító havonta az Ön törlesztő részletének KÉTSZERESÉT (maximum 250.000-250.000 Ft/hónap) téríti, így Ön SZABADON FELHASZNÁLHATÓ KÉSZPÉNZhez is jut!A Biztosító a szolgáltatást a keresőképtelenség vagy regisztrált munkanélküliség ideje alatt nyújtja, annak 31. napját követően, legfeljebb 6 hónapon keresztül.

Halál vagy rokkantság esetén a Biztosító az eredetileg felvett kölcsön TELJES ÖSSZEGÉT fizeti meg: Ön, illetve örökösei részére megtéríti az Ön által a Bank felé már megfizetett tőke összegét,míg a Bank felé megfizeti a fennálló tőketartozást.

3 napot meghaladó kórházi tartózkodásesetén a Biztosító NAPI 10 000 FT-OT TÉRÍT ÖNNEKa kórházi tartózkodás időtartamára, annak 4. napjától kezdődően, legfeljebb 30 napon keresztül.

Mik a legfontosabb kizárási esetek, mentesülések, amely esetekben nem fizet az adott Biztosító?

  • Meglévő betegség következményei a csatlakozást követő első 6 hónapban,
  • Amennyiben a Biztosított munkaviszonyának megszüntetését nem a munkáltató kezdeményezte, vagy a munkaviszony a biztosítás első 90 napjában vagy a próbaidő alatt szűnt meg,
  • Munkanélküliség esetén a heti 20 órát el nem érő munkaidőre vonatkozó munkaviszony.

A biztosítás részleteit, köztük a mentesüléseket és kizárásokat megtalálja a Biztosítási feltételekben a Kapcsolódó dokumentumok alatt.

Hogyan lehet igényelni a biztosítást?

A személyi kölcsönre vonatkozó hitelszerződés megkötésekor kérjük, szíveskedjen a bankfiókban munkatársunknál jelezni, hogy igénybe kívánja venni a Biztosítási Szolgáltatást! Ezen kívül semmilyen más teendője nincs, mint aláírni a biztosítotti nyilatkozatot miután megismerte a biztosítás feltételeit és azt elfogadta.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet minden 18-77 év közötti személyi kölcsön hitelfelvevő (adós), aki biztosítotti nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez.

A biztosítást – a szolgáltatás jellegétől függően - a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A csoportos biztosítás szerződője a MBH Bank Zrt.

Mennyibe kerül a szolgáltatás, és hogyan történik a fizetés?

A csoportos biztosítás díját a Bank, mint szerződő fizeti meg a szolgáltatást nyújtó Biztosítók részére (ld. alább), majd azt áthárítja Önre.

„A” csomag esetén:

Amennyiben Ön a csatlakozási nyilatkozat megtételekor még nem töltötte be a 66. életévét, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%-a/hó (Pl. 1.000.000 Ft hitel után a biztosítás havi díja 3.500 Ft)

„B” csomag esetén:

Amennyiben Ön a biztosítotti nyilatkozat megtételekor már betöltötte a 66. életévét, az áthárított biztosítási díj a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%-a/hó (Pl. 1.000.000 Ft hitel után a biztosítás havi díja 5.500 Ft). Az áthárított biztosítási díjat a kölcsön törlesztésével egyidőben tudja a MBH Bank felé megfizetni.

Kárbejelentési lehetőségek:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (haláleseti szolgáltatás esetén)

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (minden szolgáltatás esetén, kivéve haláleseti szolgáltatás)

Kárrendezési Igazgatóság: Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 124 E-mail: csoportoskar@cig.eu Telefon: +36 1 501 2255

A kárrendezésről további információkat az alábbi oldalon találhat: https://www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/dokumentumok

A kárbejelentéshez szükséges dokumentumok lentebb a Kapcsolódó dokumentumok alatt is elérhetőek.

A fenti szolgáltatás 2022. március 16-tól érhető el.

Jelen rövidített tájékoztató a teljesség igénye nélkül készült, és a termék fontosabb jellemzőit tartalmazza. A közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen tájékoztató továbbá nem minősül a biztosítás ajánlásának, a biztosításra vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy biztosítási tanácsadásnak. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási Feltételekben és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben talál. A MBH Bank a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el, mely tevékenységéért javadalmazásban részesül, amit a biztosítás díja magában foglal.

Kapcsolódó oldalak:

  • Adatkezelési tájékoztató https://www.cigpannonia.hu/adatvedelem
  • Fogyasztóvédelmi tájékoztató https://takarekbank.hu/takarek-fogyasztovedelem

    Kapcsolódó dokumentumok: