MBH Alapkezelő (2022. 09.01. előtt MBH-Pannónia Alapkezelő alapjai)

Kapcsolat - általános információk

MBH Alapkezelő (2022. 09.01. előtt MBH-Pannónia Alapkezelő alapjai)

Társaság neve: MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Társaság rövidített neve: MBH Alapkezelő Zrt.

Társaság székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Társaság telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.

Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-041964

Társaság adószáma: 10788086-2-41

    Kérjük, válasszon az alábbiak közül: