Fizetéskönnyítési konstrukciók

A MBH Bank Zrt. és a MBH Bank Jelzálogbank Nyrt – mely esetében a MBH Bank Zrt, mint ügynökként eljáró – (továbbiakban, mint Hitelintézet) elkötelezett abban, hogy segítséget nyújtson azon ügyfeleinek, akik anyagilag nehéz helyzetbe kerültek. Célunk, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfeleknek olyan fizetéskönnyítési megoldásokat kínáljunk, amelyeknek eredményeképpen az adósok a csökkentett törlesztőrészletet teljesíteni tudják.

A Hitelintézet az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségeket kínálja ügyfelei számára:

Futamidő hosszabbítás Türelmi idő Futamidő hosszabbítás türelmi idővel kombinálva Törlesztés felfüggesztése
lakossági jelzáloghitelek esetén
MBH Bank Otthon Lakáshitelés MBH Bank Szabadfelhasználású Jelzáloghitel
MBH Bank Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
fogyasztási hitelek esetén
MBH Bank Személyi kölcsön
lakossági jelzáloghitelek esetén
Futamidő hosszabbítás
Türelmi idő
Futamidő hosszabbítás türelmi idővel kombinálva
Törlesztés felfüggesztése
Futamidő hosszabbítás
Türelmi idő
Futamidő hosszabbítás türelmi idővel kombinálva
Törlesztés felfüggesztése
fogyasztási hitelek esetén
Futamidő hosszabbítás
Türelmi idő
Futamidő hosszabbítás türelmi idővel kombinálva
Törlesztés felfüggesztése

Az itt részletezett fizetéskönnyítési lehetőségek a 2020. március 18. napját követően folyósított, a jogszabályi moratóriummal nem érintett ügyletek esetén, illetve a 2020. március 18. napjáig folyósított és fizetési moratórium hatálya alá már nem tartozó szerződések esetén igényelhetők.

A fizetéskönnyítési konstrukciókat azok az ügyfelek is igénybe vehetik, akiknek nincs hátralékos tartozásuk és azok is, akiknek hátralékuk van, de hitelszerződésük még nem került felmondásra.

A Hitelintézet az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségeket kínálja lakossági jelzáloghitellel rendelkező ügyfelei részére:

 • Futamidő hosszabbítás (prolongálás):
  Prolongálás során a hitel eredeti futamideje meghosszabbításra kerül – azaz a fennálló hiteltartozást hosszabb időszak alatt fizetheti vissza, ezáltal lecsökken az Ön által fizetendő havi törlesztőrészlet összege.
  Futamidő hosszabbítására akkor van lehetőség, ha a kölcsön teljes futamideje a hosszabbítás után is maximum 5 évvel haladja meg az adott konstrukció maximális futamidejét.
 • Türelmi idő beiktatása:
  A jelzáloghitelek esetében a kölcsön a futamidő alatt bármikor, maximum 2 éves időszakra türelmi időssé alakítható, mely időszak alatt csak a kamatot (és – amennyiben van – kezelési költséget) kell fizetnie a havi törlesztőrészletben.
 • Türelmi idő igénybevétele futamidő hosszabbítással:
  Amennyiben Ön nem tudja vállalni a türelmi idő lejáratát követően megemelkedő törlesztőrészlet teljesítését, akkor a közbenső türelmi idő beiktatásával egyidejűleg futamidő hosszabbítás is kérhető.
  A már meglévő annuitásos kölcsön - futamidő közben történő - türelmi időssé átalakítása esetén, amennyiben futamidő hosszabbítás is történik, maximum 2 év közbenső türelmi idő engedélyezhető, majd ezt követően kerül meghosszabbításra az eredeti futamidő.
 • Törlesztés felfüggesztése futamidő hosszabbítással:
  A fizetés teljes felfüggesztése (sem kamat, sem tőkefizetés nem történik) maximum 6 hónapos időszakra kérhető.
  A fizetéskönnyítés időszakának lejártával a törlesztőrészletek meg nem fizetett kamat és díj részei hozzáadódnak a hitel tőke összegéhez. Ezt azonban nem egyösszegben kell megfizetnie, hanem a futamidő fennmaradó részében fizetendő törlesztőrészletekbe kerülnek beépítésre.

További részleteka Kapcsolódó dokumentumok között elérhető, Ügyféltájékoztató fizetéskönnyítési lehetőségek igénybevételéről elnevezésű nyomtatványunkbanolvashatók. Kérjük, amennyiben Önt érdekli valamelyik fizetéskönnyítési konstrukció, olvassa el ügyféltájékoztatónkat is!

A Hitelintézet az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségeket kínálja személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelei részére:

 • Futamidő hosszabbítás (prolongálás):
  Prolongálás során a hitel eredeti futamideje meghosszabbításra kerül – azaz a fennálló hiteltartozást hosszabb időszak alatt fizetheti vissza, ezáltal lecsökken az Ön által fizetendő havi törlesztőrészlet összege. A futamidő hosszabbítás mértéke maximum 60 hónap lehet.
 • Türelmi idő beiktatása:
  A meglévő személyi kölcsön a futamidő alatt bármikor, maximum 6 hónap időszakra türelmi időssé alakítható, mely időszak alatt csak a kamatot (és – amennyiben van – kezelési költséget) kell fizetnie a havi törlesztőrészletben.
 • Türelmi idő igénybevétele futamidő hosszabbítással:
  Amennyiben Ön nem tudja vállalni a türelmi idő lejáratát követően megemelkedő törlesztőrészlet teljesítését, akkor a közbenső türelmi idő beiktatásával egyidejűleg futamidő hosszabbítás is kérhető.
  A már meglévő annuitásos kölcsön - futamidő közben történő - türelmi időssé átalakítása esetén, amennyiben futamidő hosszabbítás is történik, maximum 6 hónap közbenső türelmi idő engedélyezhető. Ezt követően a kölcsön futamideje az Ön választása szerint maximum 60 hónappal meghosszabbítható.
 • Törlesztés felfüggesztése futamidő hosszabbítással:
  A fizetés teljes felfüggesztése (sem kamat, sem tőkefizetés nem történik) 6 hónapos időszakra úgy, hogy a kölcsön eredeti futamideje fix 18 hónappal kerül meghosszabbításra, és így a hitel újraütemezésre kerül.

A fizetéskönnyítés időszakának lejártával a törlesztőrészletek meg nem fizetett kamat és díj részei hozzáadódnak a hitel tőke összegéhez. Ezt azonban nem egyösszegben kell megfizetnie, hanem a futamidő fennmaradó részében fizetendő törlesztőrészletekbe kerülnek beépítésre.
A törlesztés felfüggesztés kizárólag azon ügyletek esetén vehető igénybe, ahol a még hátralévő futamidő legalább 12 hónap.

További részleteka Kapcsolódó dokumentumok között elérhető, Ügyféltájékoztató fizetéskönnyítési lehetőségek igénybevételéről elnevezésű nyomtatványunkbanolvashatók. Kérjük, amennyiben Önt érdekli valamelyik fizetéskönnyítési konstrukció, olvassa el ügyféltájékoztatónkat is!

Általános tudnivalók:

A tájékoztatóban részletezett fizetéskönnyítési lehetőségeket egy ügylet vonatkozásában csak 1 alkalommal van lehetőség igénybe venni.
A fizetéskönnyítési konstrukciók abban az esetben igényelhetők, amennyiben az Ön háztartásán belül munkanélküliség (legalább egy fél nem rendelkezik aktív kereső foglalkozással vagy nem végez aktív kereső jövedelemszerző tevékenységet) miatti fizetésképtelenség esete áll fenn, vagy, ha az érintett háztartáson belül jövedelem csökkenés merül fel, kivéve a törlesztés felfüggesztés, ami kizárólag munkanélküliség esetén vehető igénybe.

Fontos, hogy a fizetéskönnyítés igénybevételét követő 12 hónapig az Ügyfél új hitelt nem vehet fel a Hitelintézetünknél.

A fizetéskönnyítés minden esetben szerződésmódosítással jár, melynek banki díját a Hitelintézet elengedi. A díjmentesség nem vonatkozik azon esetekre, ha a futamidő hosszabbítás mellett egyéb módosítás is történik (pl. adós kiengedés, fedezetcsere, stb.). A nem Hitelintézet felé megfizetendő díj, mint pl. közjegyző részére fizetendő okiratba foglalás díja, mely (nem átvállalt, nem elengedett) díjnak a megfizetése továbbra is az ügyfelet terheli.

Ügyfeleinknek azt javasoljuk továbbá, hogy amennyiben úgy látják, hogy jövőbeli, vagy eddigi fizetési kötelezettségüknek nem tudnak teljes mértékben eleget tenni, annak érdekében, hogy mielőbb megtalálhassuk a személyre szabott megoldást, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal a +36/1/311-3110-es telefonszámon vagy személyesen keressék fel fiókjaink egyikét. A MBH Bank Zrt. bankfiókjainak elérhetőségeit megtalálja a MBH Bank Zrt. honlapján (www.takarekbank.hu).

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.