Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2019. július 1-jétől érvénybe lépett változások

Lendületet adhat a kistelepüléseken a falusi CSOK

Újabb lendületet adhat a július 1-jétől igényelhető falusi CSOK a preferált kistelepülésen élő családok gyermekvállalásának, otthonteremtésének és komoly, fizetőképes keresletet gerjeszthet a mintegy negyedmillió, jelenleg üresen álló falusi lakóingatlan iránt. A támogatás emellett munkalehetőséget biztosíthat a helyi vállalkozóknak, így jelentős mértékben ösztönözheti a helyi, főként építőipari vállalkozások fejlődését, olyan térségekben, ahol erre nagy szükség van.

Ki és mire igényelhet falusi CSOK-ot?

A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan, – a vonatkozó Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott – ötezer lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosságszám. Összesen 2.486 ilyen település található az országban.

Az érintett települések listája

A támogatással egyidejűleg a Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása is igényelhető 3%-os kamattal (THM: 3,11-3,20%). A falusi CSOK igényelhető abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni és/vagy bővíteni kívánt lakás megvásárlásához CSOK-ot vett igénybe, ráadásul ekkor a korábbi CSOK összegét nem kell levonni az újonnan igényelt támogatás összegéből.

Mekkora az igényelhető támogatás, illetve kamattámogatott hitel összege?

lakáscél gyermekek száma CSOK összege* MBH Bank CSOK+10 vagy CSOK +15 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel összege
használt lakás, tanya, birtokközpont vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése egy gyermek 600.000 Ft -
kettő gyermek 2.600.000 Ft 10.000.000 Ft
három vagy több gyermek 10.000.000 Ft 15.000.000 Ft
meglévő lakás, tanya, birtokközpont korszerűsítése és/vagy bővítése egy gyermek 300.000 Ft -
kettő gyermek 1.300.000 Ft 5.000.000 Ft

három vagy több gyermek

5.000.000 Ft 7.500.000 Ft
lakáscél
használt lakás, tanya, birtokközpont vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése
gyermekek száma
egy gyermek
CSOK összege*
600.000 Ft
MBH Bank CSOK+10 vagy CSOK +15 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel összege
-
lakáscél
kettő gyermek
gyermekek száma
2.600.000 Ft
CSOK összege*
10.000.000 Ft
lakáscél
három vagy több gyermek
gyermekek száma
10.000.000 Ft
CSOK összege*
15.000.000 Ft
lakáscél
meglévő lakás, tanya, birtokközpont korszerűsítése és/vagy bővítése
gyermekek száma
egy gyermek
CSOK összege*
300.000 Ft
MBH Bank CSOK+10 vagy CSOK +15 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel összege
-
lakáscél
kettő gyermek
gyermekek száma
1.300.000 Ft
CSOK összege*
5.000.000 Ft
lakáscél

három vagy több gyermek

gyermekek száma
5.000.000 Ft
CSOK összege*
7.500.000 Ft

*Fontos tudni, hogy vásárlásra legfeljebb a CSOK fele fordítható, a fennmaradó részt a korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni.

Milyen eltérő jogosultsági feltételei vannak a falusi CSOK igénylésnek?

 • Legalább – a kérelem benyújtása időpontjában fennálló – 1 éves(10 millió Ft összegű CSOK igénylése esetén 2 éves) folyamatos TB biztosítotti jogviszony, vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • büntetlen előélet igazolása érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal történik.

Az alábbiakban szeretnénk Ügyfeleinket tájékoztatni a Családi Otthonteremtési Kedvezmény kapcsán 2019. július 1-jétől életbe lépett változásokról.

 • Az új lakás építésre/vásárlásra vonatkozó Rendelet (16/2016.) változásai
  • Építés esetén szakértői vélemény alapján lehetőség van meglévő alap felhasználására, annak elbontása nem feltétlenül szükséges.
  • A CSOK összegének meghatározásánál nem kell figyelembe venni (levonni) a 2011.12.31. után igényelt, és a kérelem benyújtásáig már visszafizetett támogatás vagy megelőlegező kölcsön összegét.
  • Módosításra került az az alapszabály, miszerint megelőlegezett CSOKcsak akkor igényelhető, ha a korábbi vállalás teljesült, ez a szabály már csak ugyanazon fiatal házaspár igénylő esetén korlát, tehát megváltozott házasfelek esetén nem.
  • Amennyiben a magyar állampolgárságú igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam TB rendszere alá tartozik, ez már nem korlátozódik az EGTmegállapodásban részes államokra.
  • Eltörlésre kerül a 2 millió Ft ÁFAmértéket meghaladó számlák esetén a kivitelezői szerződés bemutatási kötelezettsége.

 • A használt lakásokra vonatkozó Rendelet (17/2016.) változásai
  • A CSOK összegének meghatározásánál nem kell figyelembe venni (levonni) a 2011.12.31 után igényelt, és a kérelem benyújtásáig már visszafizetett támogatás vagy megelőlegező kölcsön összegét.
  • Módosításra került az az alapszabály, miszerint megelőlegezett CSOKcsak akkor igényelhető, ha a korábbi vállalás teljesült, ez a szabály már csak ugyanazon fiatal házaspár igénylő esetén korlát, tehát megváltozott házasfelek esetén nem.
  • Eltörlésre került a használt lakás 35 millió Ft-ban maximalizált vételár korlátja.
  • Amennyiben magyar állampolgárságú igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam TB rendszere alá tartozik, ez már nem korlátozódik az EGTmegállapodásban részes államokra.
  • Az 5 éven belül értékesített ingatlan(ok) vételárának beforgatási kötelezettségeeltörlésre került.
  • Eltörlésre került a 2 millió Ft ÁFAmértéket meghaladó számlák esetén a kivitelezői szerződés bemutatási kötelezettsége.
  • Bővítés esetén a munkálatok megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzőenkiállított számla is elfogadható.
  • Bővítés esetén a támogatással érintett ingatlanban előírt legalább 50%-os tulajdoni hányad akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett.
  • Eltörölték a támogatással érintett ingatlan elidegenítése (és a lakás igény másik lakással való kielégítése) esetén azt a korlátot, miszerint a támogatás visszafizetésének (építés esetén 3, vásárlás esetén 1 évre történő) felfüggesztése csak akkor lehetséges, ha a lakás értékesítése esetén a lakásigény új lakás építésével vagy új lakás vásárlásával kerül megvalósításra, és használt lakás vásárlása csak a támogatási szerződés megkötését követő 5 év elteltével történhetett. meg. Tehát az elidegenítés utáni lakásigény a fenti időkorlát figyelembevétele nélkül használta lakás vásárlásával is megoldható.
  • Bevezetésre került a CSOK+10 és CSOK+15 OTK lehetősége használt lakásvásárlás esetén is.

A takarékok jelentős tapasztalattal rendelkeznek a CSOK támogatások folyósítása terén. Az elmúlt években a MBH Bank Csoport folyósította minden ötödik CSOK-ot, összességében mintegy 60 milliárd forintértékben. A takarékok által befogadott CSOK igénylések majdnem 93 százalékáról már érvényes szerződés született, illetve 86 százalékukat már folyósították is a családoknak. A támogatás mellé a takarékok mintegy 27 milliárd forint értékű kedvezményes hitelt is nyújtottak.

A CSOK és falusi CSOK támogatásokról, valamint a kedvezményes hitelről érdeklődjenek aMBH Bank hálózatában.

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken