Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Egy lakást a gyerekzsivaj tesz otthonossá!

Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Lendületet adhat a kistelepüléseknek a 2019. július 1-jétől igényelhető Falusi CSOK

Ide kattintva megtudhat mindent a CSOK 2019. július 1-től hatályba lépett változásairól!

CSOK támogatási összeg kalkulátor

CSOk jogosultság ellenőrző kalkulátor

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Partnerek vagyunk, hogy az otthonteremtés a lehető leggördülékenyebb lehessen.

Szakértőink végigkísérik Önt a CSOK felvételén, és segítenek a dokumentumok kitöltésében.

Milyen célokra igényelhető?

 • új lakás építésére az alapozási munkáktól kezdődően 1
 • új lakás építésére tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel 2
 • új vagy használt lakás vásárlására
 • meglévő lakás bővítésére
 • tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén (2022. december 31-ig)

o használt lakás vásárlására, valamint egyidejű korszerűsítésére és/vagy bővítésére

o meglévő lakás korszerűsítésére és/vagy bővítésére

Az érintett kistelepülések listája.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 • Az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke, valamint a 12. hetet betöltött magzat után.
 • Fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás esetén legfeljebb kettő, új lakás esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe.
 • Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén – a jogszabályban foglalt kivétellel – igényelhető a korábban folyósított támogatás összegével csökkentett összegű CSOK, illetve ha az igénylőre kedvezőbb, igényelhető azon gyermek figyelmen kívül hagyásával, akire tekintettel korábban már bármilyen állami támogatást igénybe vettek. A korábban igénybe vett támogatás új kérelem benyújtását megelőző visszafizetése esetén a CSOK teljes összegben ismételten igénybe vehető.

Mekkora összegű támogatást igényelhet?

Az igénybe vehető CSOK összege a meglévő, eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes 3számától és a konkrét lakáscéltól is függ.

Normál településen

Gyermekek száma Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek 4 Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek 5
Egy gyermek legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén 600.000 Ft

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

600.000 Ft
Két gyermek legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén 1.430.000 Ft

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

2.600.000 Ft
Három gyermek (új lakás esetén három vagy annál több) legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén 2.200.000 Ft legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén. 10.000.000 Ft
Négy vagy annál több gyermek legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén 2.750.000 Ft
Gyermekek száma
Egy gyermek
Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek 4
legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén
Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek 5
600.000 Ft

legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

600.000 Ft
Gyermekek száma
Két gyermek
Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek 4
legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén
Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek 5
1.430.000 Ft

legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű

egylakásos lakóépület esetén

2.600.000 Ft
Gyermekek száma
Három gyermek (új lakás esetén három vagy annál több)
Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek 4
legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén
Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek 5
2.200.000 Ft
legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén.
10.000.000 Ft
Gyermekek száma
Négy vagy annál több gyermek
Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek 4
legalább 70 m2 hasznos alapterületű lakás esetén
Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek 5
2.750.000 Ft

Preferált kistelepülésen 6(Falusi CSOK esetén)

Gyermekek száma

Használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4, 7

Meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4

Egy gyermek

legalább 40 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

600.000 Ft

legalább 40 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

300.000 Ft

Két gyermek

legalább 50 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

2.600.000 Ft

legalább 50 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

1.300.000 Ft

Három vagy több gyermek

legalább 60 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

10.000.000 Ft

legalább 60 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

5.000.000 Ft

Gyermekek száma

Egy gyermek

Használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4, 7

legalább 40 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

Meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4

600.000 Ft

legalább 40 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

300.000 Ft

Gyermekek száma

Két gyermek

Használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4, 7

legalább 50 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

Meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4

2.600.000 Ft

legalább 50 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

1.300.000 Ft

Gyermekek száma

Három vagy több gyermek

Használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4, 7

legalább 60 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

Meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése esetén igényelhető támogatási összegek 4

10.000.000 Ft

legalább 60 m 2hasznos alapterületű lakás esetén

5.000.000 Ft

Milyen személyi feltételeknek kell eleget tenni a CSOK igényléséhez?

 • gyermek vállalás esetében a házaspár legalább egyik tagja 40 életév alatti
 • köztartozás mentesség, vagy legfeljebb 5.000 Ft összegű köztartozás 8
 • büntetlen előélet a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozásában,
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,
 • a kérelem benyújtásakor fennálló TB jogviszony, valamint legalább 180 napos, Falusi CSOK igénylése esetén legalább 1 éves (10 Millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) folyamatos TB biztosítotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • külföldön (EGT államban) dolgozó és hazatelepülni szándékozó magyar állampolgár igénylő is kérheti, amennyiben vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar TB biztosítottja lesz,

Vannak-e egyéb feltételek?

 • Új lakás vásárlás esetén a vételárra, építés vagy bővítés/korszerűsítés esetén a bekerülési költségre vonatkozó előírás nincs.
 • A használt lakás esetében a lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.
 • A kérelmet új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Milyen kötelező tulajdonszerzési elvárások léteznek a támogatással érintett ingatlanban?

 • Lakásépítése, vagy vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban – a jogszabályban foglalt kivételekkel – csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – jogszabály által nevesített esetekben – a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Meglévő lakóház bővítése, korszerűsítése eseténa támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-ostulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ez a feltétel akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett.

Rendelkezhet-e az igénylő többlet ingatlannal?

A jogszabály nem zárja ki a többlet ingatlannal rendelkezőket sem az új lakás építése, sem az új lakás vásárlása, sem a használt lakás vásárlása, bővítése esetén.

Milyen hivatalos dokumentumok benyújtása szükséges?

Építés/bővítés/korszerűsítésesetén a támogatás folyósításához a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlásaesetén a vételár 100%-áról– a jogszabály előírásának megfelelő – számlát kell bemutatni.

Az igénylőnekaz igénylés benyújtásakor több jogosultsági feltételről büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű nyilatkozatban lehet nyilatkoznia, nem szükséges a jogosultsági feltétel meglétét igazoló hatósági dokumentumok, hivatalos igazolások beszerzése. A nyilatkozatokról, illetve a benyújtható/ benyújtandó dokumentumokról további tájékoztatás a terméktájékoztatókban található

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű,és nem minősül ajánlattételnek. A MBH Bank a jogosultság elbírálásának a jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a MBH Bank fiókjaiban, vagy a honlapon közzétett dokumentumokból. További információért forduljon munkatársainkhoz.

1Kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható.

2A tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, újabb lakásnak kell létrejönnie.

3Gyermeknek minősül a 12. hetet betöltött magzat.

4Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

5Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

6A preferált kistelepülésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak a tanya és birtokközpontban történő vásárlásra és/vagy bővítésre és/vagy korszerűsítésre is

7Preferált kistelepülésen lakás vásárlásra legfeljebb a támogatási összeg fele fordítható, a másik felét a korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni.

8 az adóigazgatási eljárásról szóló 465/2017 .(XII.28.) Korm. r. 22. § (1) bek. a) pontjának 2021.09.29. napján hatályos szöveg szerint

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hitelek1 oldalon.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken

  Kérjük, válasszon az alábbiak közül: