VideoBank Fiókok és ATM-ekKérjen időpontot! TeleBank06 80 350 350 Írjon nekünk! Árfolyamok

Tájékoztatás a MBH Bank Zrt., mint az MTB Zrt. közvetítője általértékesített bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításra vonatkozó változásokról

A MBH Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:

1. Az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó OPCIONÁLISAN igénybe vett utasbiztosítás és a biztosítók kockázatviselése a kártyabirtokosokra vonatkozóan 2023. április 30-án 24:00 órakor megszűnik, azaz amennyiben az Ön bankkártyájához opcionális biztosítás kapcsolódik, külföldi utazásai során 2023. május 1. 0:00 órától nem tudja igénybe venni a korábbi biztosítási szolgáltatásokat.

2. Ezzel szemben az MTB Zrt. által kibocsátott egyes bankkártya típusokhoz automatikusan kapcsolódó, úgynevezett BEÉPÍTETT külföldre szóló utasbiztosítás esetében biztosítóváltás történik és - a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett – az továbbra is fennmarad. 2023. május 1-től a biztosítási szolgáltatásokat a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja.

1.Tájékoztatásbankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló OPCIONÁLIS utasbiztosításmegszűnéséről

Az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt.(1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: MTB Zrt.) által kibocsátott bankkártyaállomány– ahogy arról az érintett ügyfeleinknek levélben részletesen tájékoztatástnyújtottunk - átruházásra kerül az MBH Bank Nyrt.-re (1056 Budapest, Váci utca38.). Ezútonis tájékoztatjuk az érintett Ügyfeleinket, hogy az MTB Zrt. által kibocsátottbankkártyákhoz kapcsolódó korábbikülföldi utazásra szóló opcionálisutasbiztosítási termékek – azállományátruházással párhuzamosan - 2023.április 30-i hatállyal megszűnnek.Kérjük,figyelmesen olvassa el alábbiakat, amelyben ismertetjük az opcionálisutasbiztosítás megszűnésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:AmennyibenÖn jelenleg Allianz Hungária BiztosítóZrt.biztosítással rendelkezik a bankkártyája mellé, 2023. április30-ig változatlan feltételek mellettveheti igénybe a biztosítás szolgáltatásait. Amennyiben biztosítási eseménytjelentene be, hívja Európán belül a +36 (1) 270-0521-as, Európán kívül a +43(1) 525-03-6516-as 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot 2023.április 30. 24:00 óráig.AmennyibenÖn jelenleg SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.biztosítással rendelkezik a bankkártyája mellé, 2023. április 30.-igváltozatlan feltételek mellett veheti igénybe a biztosítás szolgáltatásait.Amennyiben biztosítási eseményt jelentene be, hívja a +36 (1) 236-7505-ös 0-24órában elérhető segélynyújtó telefonszámot 2023. április 30. 24:00 óráig.Felhíjuk a figyelmét, hogyakártyájához kapcsolódó opcionálisan igénybe vett utasbiztosítás - az MTB Zrt. ésaz Allianz Biztosító Zrt., illetve az MTB Zrt. és a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.közötti csoportos biztosítási szerződés megszűnésével párhuzamosan - 2023.április 30-án 24:00 órakor megszűnik. A csoportos biztosítási szerződésekmegszűnésével a biztosítókkockázatviselése Önre, mint bankkártyabirtokosra vonatkozóan megszűnik,azaz külföldi utazásai során 2023. május 1. 0:00 órától nem tudja igénybe vennia korábbi biztosítási szolgáltatásokat.Abankkártyához tartozó opcionális külföldi utasbiztosítás megszűnését követőenis szeretnénk Ügyfeleink igényeit kiszolgálni. Továbbiakban is szeretnénk Ügyfeleinkszámára saját igényeikre szabott, modern és hazai fejlesztésű biztosításitermékeket kínálni. Szeretné a továbbiakban isbiztonságban érezni magát külföldi utazásai során?Amennyiben2023. április 30-át követően külföldi utazást tervez, kérjük, fáradjon beszámlavezető bankfiókjába, ahol a kollegák készségesen állnak rendelkezésérerészletes tájékoztatással a CIG PannóniaElső Magyar Általános Biztosító Zrt. által kínált utasbiztosításiszolgáltatásokról, amely alapján kiválaszthatja az Önnek megfelelő biztosítást,annak érdekében, hogy Önnek ezt követően se kelljen aggódnia külföldi utazásaisorán.Kérdésekesetén állunk rendelkezésére telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36-1-311-3110-estelefonszámon 2023. április 30-ig, majd 2023. május 1-jétől a 06-80-350-350-estelefonszámon.Bízunkbenne, hogy az állományátruházást követően, az MBH Bank Nyrt. (MBH Bank Nyrt.)új utasbiztosítási termékei között is megtalálja az Ön és családja számára amegfelelő utasbiztosítást, hogy kényelmesen, gondtalanul utazhasson külföldre!

1.Tájékoztatásbiztosítóváltásról bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló BEÉPÍTETTcsoportos utasbiztosítás esetén:

Az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: MTB Zrt.) által kibocsátott bankkártyaállomány – ahogy arról az érintett ügyfeleinknek levélben részletesen tájékoztatást nyújtottunk - átruházásra kerül az MBH Bank Nyrt.-re (1056 Budapest, Váci utca 38.). Az MBH Bank Nyrt. az állományátruházást követően MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: MBH Bank Nyrt.) név alatt működik tovább.
Ezúton is tájékoztatjuk az érintett ügyfeleinket, hogy a korábban az MTB Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó külföldi utazásra szóló beépített utasbiztosítási termékek – az állományátruházást követően, 2023. május 1-jétől – a biztosítást nyújtó személyében beállt változás miatt módosulnak.
Az MTB Zrt. az Allianz Hungária Zrt-vel és a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt-vel kötött külföldi utazásra szóló csoportos biztosítási szerződései és az azok alapján nyújtott külföldi utazásra szóló csoportos ügyfél biztosítások is megszűnnek 2023. április 30-án 24:00 órakor.
Az MBH Bank Nyrt. a fent jelzett szerződések megszűnését követően – a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett - továbbra is biztosítja az ügyfelek bankkártyájához kapcsolódó beépített külföldi utasbiztosítást.
Az MBH Bank Nyrt. új szerződött partnere, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: CIG Pannónia Biztosító) kockázatviselése 2023. május 1-jén 0:00 órakor veszi kezdetét, ami azt jelenti, hogy ezt követően, külföldi utazásai során az ügyfelek már a CIG Pannónia Általános Utasbiztosítási Feltételeinek és a Különös Utasbiztosítási Feltételeinek rendelkezései szerinti utasbiztosítási fedezetben részesülnek.
Az állományátruházás miatti biztosítóváltás során a bankkártyákhoz kapcsolódó beépített utasbiztosítási csomagok szolgáltatásai nem teljesen maradnak azonosak. Továbbiakban is szeretnénk ügyfeleink számára saját igényeikre szabott, modern és hazai fejlesztésű biztosítási termékeket kínálni. Stratégiai törekvéseink illeszkednek a CIG Pannónia Biztosítóéhoz, amely a magyar piac valós igényeire szabott, egyszerű és könnyen értékesíthető innovatív termék- és szolgáltatási portfólió kialakítását célozza.
A 2023. május 1-jétől érvényes, az egyes bankkártyákhoz kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosítási csomagokról és azok szolgáltatásairól – előzetesen, 2023. március 1-jétől - az MTB Zrt. (mtb.hu) és a MBH Bank Zrt. (takarekbank.hu) weboldalán, valamint a számlavezető bankfiókjában folyamatosan tájékozódhat. 2023. május 1-jét követően ezeket az információkat az mbhbank.huoldalon találja meg.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a CIG Pannónia Biztosító Biztosítási Feltételeit, melyet a Biztosítási Termékismertetővel és a Biztosításközvetítői tájékoztatóval együtt a fent említett weboldalakon ér el, különös tekintettel a Biztosító szolgáltatásaira, az alkalmazott kizárásokra és mentesülésekre!
Kérjük továbbá, hogy a fentiek szerinti biztosítóváltás, a beépített külföldi utasbiztosítás módosulása miatt, a biztosítási események bejelentéséhez kapcsolódóan a jövőben az alábbiakra is fordítson kiemelt figyelmet:

 • Amennyiben az Ön bankkártyájához jelenleg Allianz Hungária Biztosító Zrt. biztosítási termék kapcsolódik, és 2023. április 30-ig biztosítási eseményt jelentene be, hívja Európán belül a +36 (1) 270-0521-as, Európán kívül a +43 (1) 525-03-6516-as 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot.
 • Amennyiben az Ön bankkártyájához jelenleg SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. biztosítási termék kapcsolódik, és 2023. április 30-ig biztosítási eseményt jelentene be, hívja a +36 (1) 236-7505-ös 0-24 órában elérhető segélynyújtó telefonszámot.
 • Amennyiben 2023. május 1-jén vagy azt követően külföldi utazása során biztosítási esemény történne Önnel, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a CIG Pannónia Biztosító Asszisztencia Szolgálatával a +36 1 486 4333 telefonszámon, illetve hazaérkezését követően a kárt haladéktalanul be kell jelentenie a CIG Pannónia Biztosítónak.
  • A Biztosító elérhetőségei:
   • CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
   • 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11.
   • Telefon: +36 1 5 100 100
   • e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu

A bankkártyatermékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeket a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és a hirdetmények tartalmazzák; az ezekben bekövetkező változásokról tájékoztatjuk ügyfeleinket. Kérjük, kövesse figyelemmel a MBH Bank Zrt. honlapját (takarekbank.hu), az MTB Zrt. honlapját (mtb.hu), ahol folyamatosan frissülő információkat találhat az Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, és a MBH Bank Zrt. hirdetményeiben bekövetkező változások kapcsán. 2023. május 1-jétől pedig az mbhbank.hu oldalon található majd meg minden információ és dokumentum az állományátruházással kapcsolatban.

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a MBH Bank Zrt. holnapján megtalálható elérhetőségeinken, illetve bankfiókjainkban, amelyek listáját megtalálja a takarekbank.hu oldalon 2023. április 30-áig, ezt követően pedig az mbhbank.huweboldalon.

A bankkártyákhoz 2023. május 1-től kapcsolódó BEÉPÍTETT utasbiztosítási csomagokat és azok szolgáltatásait az alábbi táblázatokban tekintheti meg.

Az MTBZrt. által 2023.05.01-jét megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében:

Kártyatípusok BiztosításicsomagLakosságibankkártyák
MastercardStandard*

Bázis 5egyéni
VisaClassic (Embossed)*
MastercardGold Komfort10 egyéniVállalatibankkártyák
Agrár Széchenyi kártyaMastercard Business


Bázis 5egyéni
Mastercard Business *
Széchenyi Kártya MastercardBusiness
MastercardBusiness Gold


Komfort10 egyéni
Visa Business (kivéve Visa Business Agrár)*
VisaBusiness Unembossed (kivéve Visa Business Unembossed Agrár)*Lakosságibankkártyák
Kártyatípusok
MastercardStandard*
Biztosításicsomag


Bázis 5egyéni
VisaClassic (Embossed)*
MastercardGold
Kártyatípusok
Komfort10 egyéniVállalatibankkártyák
Kártyatípusok
Agrár Széchenyi kártyaMastercard Business
BiztosításicsomagBázis 5egyéni
Mastercard Business *
Széchenyi Kártya MastercardBusiness
MastercardBusiness Gold
KártyatípusokKomfort10 egyéni
Visa Business (kivéve Visa Business Agrár)*
VisaBusiness Unembossed (kivéve Visa Business Unembossed Agrár)*

*2023.május 1-ét megelőzően megkötött bankkártyaszerződések aláírásának időpontjábanhatályos bankkártyára vonatkozó hirdetményben foglaltaktól függően. Kérjük,amennyiben bizonytalan, hogy bankkártyájához kapcsolódik-e beépített külföldiutasbiztosítás, akkor hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat a+36-1-311-3110-es telefonszámon 2023. április 30-ig, majd 2023. május 1-jétől a06-80-350-350-es telefonszámon, vagy érdeklődjön számlavezető bankfiókjában.

Az biztosításicsomagok szolgáltatásai:

Bázis 5 Komfort10
Külföldönfelmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése
megbetegedésesetén 5 000000 10 000000
akockázatviselés első napját megelőzően már diagnosztizált és/vagy kezeltbetegségből 2 500000 5 000000
eredőállapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése 2 500000 5 000000
 baleset és a baleset miatti mentési költségek 7 500000 10 000000
fogászatiköltségek 40 000 60 000
fogászatiköltségek (limit/fog) 20 000 30 000
Balesetbiztosításiszolgáltatások
 baleseti halál 1 000000 1 000000
Maradandóbaleseti rokkantság
teljesrokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés) 1 000000 1 000000
balesetikórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap) 10 000 10 000
Poggyászbiztosításiszolgáltatások
apoggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése 100 000 100 000
        ezen belül tárgyankénti limit (kivévefényképezőgép és videokamera, mobiltelefon) 20 000 30 000
             fényképezőgép és videokameraesetén számlával igazolt érték térítése, de maximum 100 000 100 000
           mobiltelefon esetén számlávaligazolt érték térítése, de maximum - 50 000
        ezen belül csomagonkénti limit 50 000 60 000
 ellopott, megsemmisült útiokmányok pótlása 5 000 10 000
 ellopott, megsemmisült bankkártya pótlása 1 500 5 000
útiokmányokpótlásával kapcsolatban felmerült konzulátusi költségek 10 000 10 000
6–12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön) 10 000 10 000
12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön)
50 000 50 000
Asszisztenciaszolgáltatások
a betegügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításánakköltségei 100%-ban 100%-ban
a holttest Magyarországra történő szállításának költségei 100%-ban 100%-ban
14 év alatti gyermek hazaszállítása 100%-ban 100%-ban
idő előtti hazautazás költségei 100%-ban 100%-ban
betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei 100 000 300 000
       szállás limit/éjszaka 15 000 15 000
közvetlen hozzátartozó látogatási költségei 100 000 300 000
       ezenbelül szállás költség 100 000 100 000
      szállás limit/éjszaka 15 000 15 000
információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán igen igen
információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán - igen
személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése igen igen
Egészségügyisegítségnyújtás
 egészségügyi tanácsadás igen igen
orvoshelyszínre küldése, címének közlése igen igen
hozzátartozótájékoztatása igen igen
Jogvédelmiszolgáltatások
külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele, szükség esetén szakértők felkérése - 500 000
személyifelelősségbiztosítás - 500 000
Külföldönfelmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése
Bázis 5
Komfort10
megbetegedésesetén
Bázis 5
5 000000
Komfort10
10 000000
akockázatviselés első napját megelőzően már diagnosztizált és/vagy kezeltbetegségből
Bázis 5
2 500000
Komfort10
5 000000
eredőállapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése
Bázis 5
2 500000
Komfort10
5 000000
 baleset és a baleset miatti mentési költségek
Bázis 5
7 500000
Komfort10
10 000000
fogászatiköltségek
Bázis 5
40 000
Komfort10
60 000
fogászatiköltségek (limit/fog)
Bázis 5
20 000
Komfort10
30 000
Balesetbiztosításiszolgáltatások
 baleseti halál
Bázis 5
1 000000
Komfort10
1 000000
Maradandóbaleseti rokkantság
teljesrokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés)
Bázis 5
1 000000
Komfort10
1 000000
balesetikórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap)
Bázis 5
10 000
Komfort10
10 000
Poggyászbiztosításiszolgáltatások
apoggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
Bázis 5
100 000
Komfort10
100 000
        ezen belül tárgyankénti limit (kivévefényképezőgép és videokamera, mobiltelefon)
Bázis 5
20 000
Komfort10
30 000
             fényképezőgép és videokameraesetén számlával igazolt érték térítése, de maximum
Bázis 5
100 000
Komfort10
100 000
           mobiltelefon esetén számlávaligazolt érték térítése, de maximum
Bázis 5
-
Komfort10
50 000
        ezen belül csomagonkénti limit
Bázis 5
50 000
Komfort10
60 000
 ellopott, megsemmisült útiokmányok pótlása
Bázis 5
5 000
Komfort10
10 000
 ellopott, megsemmisült bankkártya pótlása
Bázis 5
1 500
Komfort10
5 000
útiokmányokpótlásával kapcsolatban felmerült konzulátusi költségek
Bázis 5
10 000
Komfort10
10 000
6–12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön)
Bázis 5
10 000
Komfort10
10 000
12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön)
Bázis 5
50 000
Komfort10
50 000
Asszisztenciaszolgáltatások
a betegügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításánakköltségei
Bázis 5
100%-ban
Komfort10
100%-ban
a holttest Magyarországra történő szállításának költségei
Bázis 5
100%-ban
Komfort10
100%-ban
14 év alatti gyermek hazaszállítása
Bázis 5
100%-ban
Komfort10
100%-ban
idő előtti hazautazás költségei
Bázis 5
100%-ban
Komfort10
100%-ban
betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei
Bázis 5
100 000
Komfort10
300 000
       szállás limit/éjszaka
Bázis 5
15 000
Komfort10
15 000
közvetlen hozzátartozó látogatási költségei
Bázis 5
100 000
Komfort10
300 000
       ezenbelül szállás költség
Bázis 5
100 000
Komfort10
100 000
      szállás limit/éjszaka
Bázis 5
15 000
Komfort10
15 000
információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán
Bázis 5
igen
Komfort10
igen
információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán
Bázis 5
-
Komfort10
igen
személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése
Bázis 5
igen
Komfort10
igen
Egészségügyisegítségnyújtás
 egészségügyi tanácsadás
Bázis 5
igen
Komfort10
igen
orvoshelyszínre küldése, címének közlése
Bázis 5
igen
Komfort10
igen
hozzátartozótájékoztatása
Bázis 5
igen
Komfort10
igen
Jogvédelmiszolgáltatások
külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele, szükség esetén szakértők felkérése
Bázis 5
-
Komfort10
500 000
személyifelelősségbiztosítás
Bázis 5
-
Komfort10
500 000

Biztosítással fedezett amatőr sportok:

Bázis 5 Komfort 10
síelés (kijelölt pályán) Igen Igen
snowboardozás (kijelölt pályán) Igen Igen
amatőr búvárkodás 40 m mélységig Igen Igen
rafting Igen Igen
túrázás, hegyi teckking (3500 m magasságig) Igen
vizisí Igen
wakeboard Igen
windsurf Igen
síelés (kijelölt pályán)
Bázis 5
Igen
Komfort 10
Igen
snowboardozás (kijelölt pályán)
Bázis 5
Igen
Komfort 10
Igen
amatőr búvárkodás 40 m mélységig
Bázis 5
Igen
Komfort 10
Igen
rafting
Bázis 5
Igen
Komfort 10
Igen
túrázás, hegyi teckking (3500 m magasságig)
Bázis 5
Komfort 10
Igen
vizisí
Bázis 5
Komfort 10
Igen
wakeboard
Bázis 5
Komfort 10
Igen
windsurf
Bázis 5
Komfort 10
Igen

Kapcsolódó dokumentumok: